Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коефіцієнти біжучої і стоячої хвиль

Читайте также:
 1. Акустика – наука про хвильові процеси, які виникають в результаті дії механічних полів.
 2. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ. РЕВЕРБЕРАЦІЯ
 3. Дифракція звукових хвиль
 4. Довгохвильове випромінювання землі та атмосфери
 5. Інтерференція хвиль
 6. Класифікація хвиль, що направляються
 7. Коефіцієнти похибок
 8. Коригуючі коефіцієнти
 9. Корпускулярно-хвильовий дуалізм нанооб'єктів
 10. Ланцюгові коефіцієнти еластичності попиту на товари культурно-побутового призначення від доходу домогосподарств України
 11. Лекція 10. Поляризація хвиль

Відношення мінімального значення амплітуди електричного (або магнітного) поля до максимального значення того ж поля називають коефіцієнтом стоячої хвилі (КСХ):

.

Зворотне значення називають коефіцієнтом біжучої хвилі (КБХ):

У ідеально узгодженій|погодженій| лінії і, відповідно, КБХ=КСХ=1. При повному|цілковитому| віддзеркаленні|відображенні| амплітуди падаючої|падати| і відбитої хвиль рівні, тому , ,

 

НОРМОВАНИЙ ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОПІР ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ

Відношення|ставлення| напруги|напруження| U до струму|току| I в довільному перетині довгої лінії дорівнює еквівалентному опору лінії в цьому перетині:

(1)

де — хвилевий опір довгої лінії, рівне відношенню| , і — коефіцієнт відбиття|відображення| напруги|напруження|.

Розділивши обидві частини|частки| рівності на, отримаємо|одержуватимемо| норми­рований| еквівалентний опір довгої лінії:

(2)

У довільній лінії передачі коефіцієнту відповідає коефіцієнт . Тому нормованим еквівалентним опором довільній лінії передачі назвемо безрозмірну величину

(3)

У режимі біжучої хвилі () нормований опір довільної лінії, як випливає з (3), дорівнює одиниці. У всіх перетинах ліній, де амплітуда напруженості електричного поля максимальна або мінімальна, лінія має чисто активний опір, рівний

; (4)

. (5)

(6)

 

 

НОРМОВАНИЙ ОПІР НАВАНТАЖЕННЯ

 

Про зміну навантаження на кінці лінії можна судити по зміні модуля і фази комплексного коефіцієнта віддзеркалення|відображення|. Це дозволяє зіставити за допомогою цієї кожному значенню коефіцієнта віддзеркалення|відображення| в лінії деякий нормований еквівалентний опір на кінці лінії передачі, яке природно назвати|накликати| опором навантаження. Оскільки|тому що| передбачається|припускається|, що навантаження розташоване|схильне| в перетині, то з|із| (6) отримуємо|одержуємо|

 

(7)

 

Виразив за допомогою цієї формули через і підставивши у (6), знаходимо зв'язок між і :

(8)

Величина, зворотна нормованому еквівалентному опору лінії, називається нормованою еквівалентною провідністю, тобто

(9)

 

Аналогічно визначається величина (10)

 

Лекція 14

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Коефіцієнти біжучої і стоячої хвиль

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1350; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.178.153
Генерация страницы за: 0.007 сек.