Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Коефіцієнти біжучої і стоячої хвиль

Відношення мінімального значення амплітуди електричного (або магнітного) поля до максимального значення того ж поля називають коефіцієнтом стоячої хвилі (КСХ):

.

Зворотне значення називають коефіцієнтом біжучої хвилі (КБХ):

У ідеально узгодженій|погодженій| лінії і, відповідно, КБХ=КСХ=1. При повному|цілковитому| віддзеркаленні|відображенні| амплітуди падаючої|падати| і відбитої хвиль рівні, тому , ,

 

НОРМОВАНИЙ ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОПІР ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ

Відношення|ставлення| напруги|напруження| U до струму|току| I в довільному перетині довгої лінії дорівнює еквівалентному опору лінії в цьому перетині:

(1)

де — хвилевий опір довгої лінії, рівне відношенню| , і — коефіцієнт відбиття|відображення| напруги|напруження|.

Розділивши обидві частини|частки| рівності на, отримаємо|одержуватимемо| норми­рований| еквівалентний опір довгої лінії:

(2)

У довільній лінії передачі коефіцієнту відповідає коефіцієнт . Тому нормованим еквівалентним опором довільній лінії передачі назвемо безрозмірну величину

(3)

У режимі біжучої хвилі () нормований опір довільної лінії, як випливає з (3), дорівнює одиниці. У всіх перетинах ліній, де амплітуда напруженості електричного поля максимальна або мінімальна, лінія має чисто активний опір, рівний

; (4)

. (5)

(6)

 

 

НОРМОВАНИЙ ОПІР НАВАНТАЖЕННЯ

 

Про зміну навантаження на кінці лінії можна судити по зміні модуля і фази комплексного коефіцієнта віддзеркалення|відображення|. Це дозволяє зіставити за допомогою цієї кожному значенню коефіцієнта віддзеркалення|відображення| в лінії деякий нормований еквівалентний опір на кінці лінії передачі, яке природно назвати|накликати| опором навантаження. Оскільки|тому що| передбачається|припускається|, що навантаження розташоване|схильне| в перетині, то з|із| (6) отримуємо|одержуємо|

 

(7)

 

Виразив за допомогою цієї формули через і підставивши у (6), знаходимо зв'язок між і :

(8)

Величина, зворотна нормованому еквівалентному опору лінії, називається нормованою еквівалентною провідністю, тобто

(9)

 

Аналогічно визначається величина (10)

 

Лекція 14

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Гранична і допустима потужності | Загальні принципи узгодження навантаження з лінією передачі
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 5937; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.