Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

L1.T3.1. Загальні характеристики аматрури

Читайте также:
 1. I. Временные характеристики
 2. Аварии и их характеристики
 3. Амплітудно-частотні характеристики підсилювача
 4. Атомное ядро, его основные характеристики
 5. Будова, принцип роботи та характеристики МДН – транзисторів
 6. Будова, характеристики і параметри біполярного транзистора
 7. В данном подпункте рассмотрены основные рабочие характеристики терморегуляторов, влияющие на гидравлическую и тепловую устойчивость системы.
 8. В.3. Понятие венчурных фондов и организаций. Транснациональные кампании. Их типы и основные характеристики.
 9. Важным аспектом при оценке труда являются характеристики требований.
 10. Вероятностные характеристики наиболее распространенных потоков событий
 11. Взаимодействие природных и средовых факторов в развитии одаренности. Специфические характеристики окружения одаренного ребенка.

L1.Т3. Арматура.

Під терміном арматура слід розуміти виконавчі органи вмонтовані в трубопроводи що переключають, запирають чи регулюють потік в трубопроводі, або призначенні для запобігання виникнення нештатних ситуацій в ньому.

 

Асортимент арматури є дуже великий як по призначенню так і по виконанню. При виборі арматури для конкретного трубопроводу слід виходити з конкретних умов експлуатації арматури. Обов’язково забезпечувати відповідність прохідного діаметру та номінального тиску арматури відповідним характеристикам трубопроводу. Крім того слід враховувати вплив середовища на арматуру – корозійну стійкість, а також температурні режими експлуатації трубопроводу. В переважній більшості необхідну інформацію надає виробник арматури в супроводжуючих документах або в каталогах продукції. Ускладнення виникають лише з корозійною стійкістю – виробник не завжди може передбачити всі можливі варіанти і вказує лише загальні групи (кислоти, луги, нафтопродукти, холодна або гаряча вода). Переважно цієї інформації недостатньо і при виборі арматури слід звертати увагу на матеріал, що використовується для її виготовлення, а рішення приймати, або по відповідним таблицям корозійної стійкості матеріалу, або визначати її експериментально.

Крім вище вказаних параметрів, важливою характеристикою арматури є опір, який вона створює потоку рідини – місцевий опір. Для кожного типу арматури вона різна і характеризується коефіцієнтом втрати напору ζ. Перепад тиску (∆р) спричинений даним елементом арматури визначається за формулою :

Що відповідно еквівалентно втраті напору (∆H):

Доволі часто, замість коефіцієнту, виробники в паспортах та проспектах приводять залежність втрати напору (або тиску) від витрати рідини через арматуру (рис.3.1). З цих даних, при бажанні можна вирахувати значення коефіцієнту.

Для арматури, що призначена для трубопроводів транспортування води, деколи виробники користуються замість коефіцієнтом втрат ζ так зване значення kv:

Даний коефіцієнт рівний витраті води через арматуру, що при 20оС спричиняє перепад тиску 1 бар. Зрозуміло що даний коефіцієнт не можна плутати з коефіцієнтом втрати напору. Легко показати що відповідний перерахунок можна зробити за формулою:

Найчастіше вибір типу арматури проводиться на стадії проектування трубопроводу, тому використовуються не конкретні дані для даного виробу, а узагальненні дані по коефіцієнтам втрат приведеним в довідковій літературі. Особливо значної помилки в розрахунки це не вносить, лише слід відстежити, що б при замовленні арматура вибиралась з врахуванням типу та закладеним в розрахунок значеннями коефіцієнту втрати. Приклад таблиці з узагальненими значеннями коефіцієнтів втрат приведено в додатках до лекції.Є ряд конструктивних рішень загальних для всіх типів арматури. Так більшості типів арматури виготовляється в прохідному та кутовому виконаннях. Якщо вісь вхідного патрубка співпадає з віссю вихідного патрубка то таке виконання називають прохідним, якщо вісь вхідного патрубка перпендикулярна осі вихідного – кутовим. По способу монтажу в трубопровід арматура випускається оснащена фланцями (монтаж фланцевий) або з патрубками передбаченими для приварювання в стик (зварне з’єднання). Різьбове з’єднання для арматури використовується рідко і характерно лише для кранів з невеликим умовним проходом. Пояснюється це складністю монтажу різьбового з’єднання під час ремонтних робіт на трубопроводах великого діаметру.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
L1.Т2.4.2.Конструкція теплоізоляції | L1.T3.2. Запірна та перемикаюча арматура

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 269; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.