Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Щоб зменшити ризик зґвалтування, слід виконувати?

Читайте также:
 1. Багато гімнастичних вправ пов'язано з відомим ризиком. Щоб усунути боязнь учнів, тренер використовує ряд прийомів.
 2. Валютний ризик і управління ним
 3. Види інвестиційних ризиків
 4. Визначення проектних ризиків
 5. Визначення та формалізація терміну ризик.
 6. Визначення туристичних ризиків
 7. Включення в портфель безризикових цінних паперів
 8. Вплив інвестиційних проектів на ризик підприємства. Оцінка ризику проекту на основі лінії ринку капіталів.
 9. Групи підвищеного ризику.
 10. Еволюція науки про ризик і її сучасний стан.
 11. Екологічні ризики
 12. За об’єктами ризики можна поділяти на майнові та особисті.

Наведіть 10 простих порад щодо особистої безпеки на кожен день.

Дайте визначення термінам: наркоманія, алкоголізм, тютюноманія та корупція?

За якою схемою розвивається алкоголізм?

Соціальні небезпеки можуть бути класифіковані за певними ознаками. Назвіть їх.

В чому небезпека користування комп'ютером та які правила безпечного користування комп'ютером?

В чому полягає інформаційна безпека та дезінформація?

Як розуміти інформацію за визначення “батька” кібернетики Норберта Вінера?

Що належить до сучасних засобів масової інформації?

Що таке тероризм та які є види тероризму?

Дайте визначення терміну “конфлікт” та які дві форми перебігу конфлікту Ви знаєте?

Які головні причини продовольчої та демографічної глобальних проблем?

Який щорічний обсяг промислового викиду двоокису вуглецю? Скільки вуглецю поглинається океаном і рослинами?

Назвіть 12 основних проблем людства?

Назвіть 7 гіпотез причин глобального потепління.

Дайте визначення термінам: глобальна проблема, біосфера?

Хто є суб'єктами суспільних конфліктів, а також жертвами таких конфліктів?

Дайте визначення термінам: соціальні небезпеки, соціально-політичні небезпеки, соціально-політичні конфлікти?

Контрольні запитання

Маніпулятивний вплив як загроза БЖД

Людина є не лише природною, біологічною істотою, а й духовною особистістю зі складним внутрішнім світом. Вона наділена розумом, абстрактним мисленням і мовою. На всі ці складні системи можна впливати, програмуючи поведінку людини за допомогою маніпулювання. Маніпулювання (лат. мanipulus – жменя) — вплив на людину ( як правило, прихований) з метою домогтися дій, які відповідають цілям маніпулятора, дають йому певні переваги і вигоди. Такий вплив може здійснюватись як щодо великих спільнот, так і щодо індивіда. Для впливу на суспільну свідомість розроблено певні технології, які використовують у різноманітних сферах, а найчастіше — у політиці та рекламі. Маніпуляції в спілкуванні спираються на психічний процес прийняття рішень — вибору наявних альтернатив. З метою управління свідомістю сугестор (навіювач) пропонує ті аргументи, які допоможуть досягти цілей маніпулятивного впливу. Політичне маніпулювання зорієнтоване на психічні структури людини, здійснюється приховано і має змінити її думку і мету. Гіпнотичний підхід полягає у зниженні свідомого сприйняття повідомлення і критичності змісту. До маніпулювання вдаються представники нових та деструктивних релігійних рухів (Біле братство, церква Муна) тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Щоб зменшити ризик зґвалтування, слід виконувати?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 86; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.94.8
Генерация страницы за: 0.002 сек.