Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Втрати потужності і коефіцієнт корисної дії асинхронного двигуна
Перетворення електричної енергії, яку двигун споживає з мережі, у механічну, завжди супроводжується певними втратами. Тому слід розрізняти потужність підведену до статорних обмоток –

і корисну потужність на валу двигуна –

,

де D R – втрати потужності в двигуні.

В АД, так як і в трансформаторі, втрати потужності складаються з втрат у магнітопроводі (втрати в сталі Р с) і втрат на нагрівання обмоток (втрати в міді Р м). Крім цього, тут є втрати від тертя у підшипниках, а також на вентиляцію – механічні втрати Р мех,чого немає у трансформаторі. Отже можна записати:

Величина Р с є пропорційною квадрату напруги живлення статорних обмоток двигуна. Механічні втрати потужності Р мех визначаються частотою обертання ротора двигуна. Оскільки на практиці абсолютна більшість АД загального призначення працює при номінальній напрузі живлення U і з постійною частотою обертання, то можна вважати, що Р с = const і Р мех = const.

Втрати в міді Р м – втрати на нагрівання виготовлених з міді статорних Р м1 і роторних Р м2 обмоток двигуна (зауважимо, що у АД з КЗР обмотки ротора виготовляють з алюмінію) залежать від діючих у обмотках струмів, відповідно, I 1 і I 2:

,

де r 1 та r 2 – активний опір, відповідно, статорних і роторних обмоток.

Враховуючи, що навантаження двигуна з боку робочої машини може змінюватися і отже будуть змінюватися струми I 1 і I 2, то величина Р м є змінною.

Суму постійних втрат потужності в АД з точністю, достатньою для інженерних розрахунків, можна визначити дослідним шляхом. Для цього достатньо виміряти активну потужність Р 10, яку з мережі споживають статорні обмотки при роботі двигуна в режимі холостого ходу:

.

Для визначення, втрат на нагрівання обмоток Р м проводять дослід короткого замикання. Тут до статорних обмоток АД з загальмованим ротором (у двигуна з фазним ротором роторні обмотки перемикають коротко) підводять таку напругу U кз << U , при якій струм у обмотках дорівнює номінальному. Виміряну за цих умов потужність Р кз статорних обмоток вважають такою, що витрачається на нагрівання статорних Р м1 і роторних Р м2 обмоток двигуна:

.

У загальному випадку коефіцієнт корисної дії АД може бути розрахований за формулою:

.

На практиці ж користуються формулою, подібною до тієї, що застосовується для розрахунку ККД трансформатора –

,

де Р – номінальна активна потужність АД; b = Р 1/ Р - коефіцієнт завантаження АД, як відношення фактичної потужності до номінальної.

Залежно від потужності АД hн звичайно складає (70...90)%. Причому двигуни більшої потужності Р мають, як правило, кращий номінальний ККД ніж двигуни малої потужності. Враховуючи, що АД на виробництві переважно працюють при певному недовантаженні, їх проектують таким чином, щоб h мав максимальне значення при b» 0,75. Графічно вигляд залежності h(b) показаний на рис. 4.6.

Тут же відмітимо, що залежність h від корисної потужності на валу двигуна Р 2 є однією з важливих робочих характеристик АД. Якісно вона має такий же вигляд як h = f (b).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 8936; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.