Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Моніторинг за станом цивільного захисту адміністративно-теріторіальних одиниць та об’єктів господарювання


Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їх масштабів

Основні положення щодо організації та функціонування «Підсистеми моніторингу і державного контролю за станом цивільного захисту АТО і ОГ» викладені у нормативному документі «Тимчасова інструкція про порядок проведення перевірки, оцінки стану цивільної оборони та готовності до дій під час надзвичайних ситуацій адміністративно-територіальних одиниць, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій», яка затверджена наказом МНС від 20 червня 1997 р. № 147.

Згідно з цим нормативним документом «Головною метою перевірки стану цивільної оборони є визначення рівня організаційної і практичної роботи адміністративно-територіальних одиниць, міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій щодо підготовки керівного складу, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, запровадження заходів по зменшенню збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха, створення систем аналізу і прогнозування, готовності до захисту населення і територій, організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження, оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, організації його життєзабезпечення та навчання вмінню діяти у цих ситуаціях.

Основними напрямками перевірки та оцінки є:

стан роботи органів управління по плануванню заходів цивільного захисту (ЦЗ) та запобіганню виникненню НС техногенного характеру, забезпеченню зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж;

стан готовності системи оповіщення керівного складу, робітників і службовців, населення про загрозу і про виникнення НС у мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку;

стан захисту населення від наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і від застосування засобів ураження;організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

стан систем аналізу і прогнозування, органів спостереження і контролю за радіаційним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності для сталого функціонування у НС мирного і воєнного часу;

готовність до організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

підготовка і перепідготовка керівного складу ЦЗ і органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби особистого захисту і діяти у НС.

У «Тимчасовій інструкції…» чітко сформульовані критерії оцінки стану кожного із зазначених напрямків перевірки.

Під час проведення комплексної перевірки може проводитися перевірка стану фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення заходів ЦЗ, а також стану обліку і звітності щодо використання цих фінансових і матеріальних ресурсів (ФіМР) на проведення заходів з попередження і ліквідування НС. При цьому фінансові ресурси створюються за рахунок державного (резервний фонд КМУ) і місцевих бюджетів у обсязі не менше 1% їх видаткових частин. Матеріальні ресурси створюються згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308, якою затверджено нормативно-правовий документ «Порядок створення і використання матеріальних резервів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».

Згідно з положеннями цього документа матеріальними резервами є будівельні матеріали, паливо, медикаменти, продовольчі товари, техніка, технічні засоби та інші матеріально-технічні цінності, призначені для проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження і ліквідацію НС техногенного і природного характеру та їх наслідків. Матеріальні резерви створюються:

Кабінетом Міністрів України – державний (стратегічний) резервдля проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС і надання термінової допомоги постраждалим;

МНС – оперативний резерв – для оперативного реагування на НС і надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню;

спеціально визначені міністерства і держкомітети – відомчий резерв- для запобігання виникненню НС техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків;

РМ АРК, обласними, Київською і Севастопольською міськими і районними держадміністраціями, виконкомами міст обласного значеннярегіональні і місцеві резерви– для попередження і ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

об'єктами господарювання (ОГ), у складі яких є об’єкт підвищеної небезпеки (ОПН) – об’єктовий запас– для попередження і ліквідації НС техногенного і природного характеру, їх наслідків та проведення невідкладних відновлювальних робіт.

Вказані резерви (запаси) створюються з урахуванням максимальної прогнозованої НС характерної для конкретної АТО чи ОГ.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зонування територій за степенем небезпеки | Збирання, опрацювання, передавання та збереження моніторингової інформації щодо надзвичайних ситуацій. Урядова інформаційно-аналітична система з надзвичайних ситуацій

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1647; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз фінансового стану Неплатоспроможних СУБ’ЄКТІВ господарювання
 2. Аудит, облік використання системи захисту
 3. БРОНЕЖИЛЕТ - ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 4. Важливим є принцип охорони й захисту права й законних інтересів громадян на соціальне забезпечення.
 5. Вибір об’єктів для банківського інвестиційного кредитування
 6. Видача працівникам спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів.
 7. Види фізичних одиниць
 8. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 9. Вимоги до будівництва об’єктів і спорудження комунально -енергетичних мереж
 10. Вимоги до розміщення об’єктів господарювання
 11. Вимоги пожежної безпеки щодо обладнання АЗС засобами протипожежного захисту
 12. Вимоги щодо обладнання АЗС засобами протипожежного захисту

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.