Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мал. 2. Криптографія з асиметричними ключами


 

При передачі повідомлення від кореспондента А до кореспон­дента Б операції виконуються у дзеркальному порядку. Ключі між кореспондентами передаються лише один раз.

Криптографія з відкритим ключем використовується і для ро­боти з цифровими підписами (див. мал. 3).

 

Якщо перевірка закінчилась успішно, даний ключ можна під­писати (сертифікувати), а власнику цього ключа — присвоїти рівень довіри, який показує, наскільки можна покладатись на свідчення цієї особи про автентичність публічно­го ключа якоїсь іншої особи. Під час створення нової пари клю­чів вона сертифікується автоматично з метою попередження їх модифікації іншою особою — в разі внесення змін у ключ підпис відразу стає недійсним.

 
 

У корпораціях прийнята практика використання корпоратив­ного ключа для створення цифрових підписів (Corporate Signing Key) — приватного ключа, призначеного для підписування інших ключів. Для користувачів наявність такого підпису означає, що ключ є достовірним.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні шляхи комплексного захисту комп'ютерної інформації | Водовідведення

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 143; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.