Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Земельний фонд України. Екологічні проблеми сільського господарства

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері оборони та безпеки України.
 2. Адміністративні послуги в сфері оборони та безпеки України.
 3. Бюджетна система України.
 4. Ввічливість в поведінці працівника сфери ресторанного господарства.
 5. Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток освіти України. Петро Конашевич-Сагайдачний.
 6. Впливом сучасних тенденцій розвитку світового господарства.
 7. Геоекологічність конструктивно-географічних досліджень
 8. Господарська діяльність та припинення діяльності фермерського господарства.
 9. Грошова оцінка сільськогосподарських земель
 10. Демографічні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення
 11. Державна реєстраційна служба України.
 12. Довідка 1. Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції.

Тема 3. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів.

1. Земельний фонд України та екологічні проблеми.

2. Земельна рента. Оцінка земельних ресурсів та плата за землю.

3. Рекультивація земель, порушених гірничодобувними роботами.

4. Раціоналізація землекористування

 

Земельний фонд України складає 60,36млн.га при розораності території 55%. Для порівняннярозораність у США - 20%, Англії - 28%, Болгарії - 34%. Різке зростання с/г угідь та ріллі призвело до скорочення інших угідь -лісів, багаторічних насаджень.

Вітрову ерозію спричиняють пилові бурі. Водна - із-за зменшення вмісту гумуса вода легко розмиває грунт, змиваючи його з кожного гектара до 70т, замулюючи водоєми. Хімічна ерозія - зміна хімічних, а відповідно і плодородючих властивостей грунту. Хімічна ерозія посилює звичайні види ерозії (вітрова і водна), сприяє забрудненню природного середовища. Чим крутіший схил, тим інтенсивніше ерозія. Різновидністю водної ерозії є ірригаційна ерозія. Вона розвиається в результаті порушення правил поливу при зрошувальному землеробстві. Руйнування грунтів під дією транспорта, землеройних машин і техніки отримало назву технічної ерозії.

Зазначимо, що там де мало гумусу у грунті виникають пилові бурі, щвидкість вітру над полем завдяки стерні зменшується на 30-50%. На схилах крутизною 5-10° крім перерахованих заходів рекомендується робити контурні борозни (рівчаки), збільшення гущіни стоячих рослин, вирощування здебільшого озимих культур. Масиви з нахилами 10-15° доцільно використовувати під багатолітні трави, виноградники, сади. Схили понад 15° належить терасирувати і використовувати для деревинних і садових насаджень.

Відомо, що для відновлення грунтів застосовують методи меліорації. Осушення перезволожених і заболочених грунтів, зрошення засушливих грунтів, хімічне регулювання вмістку солі - рекультивація (лат.-відновлення, реконструкція) земель. Але необачене використання цих підходів, втручання в природні екологічні процеси дуже часто дає зворотні негативні результати. Зрошення обертається засоленням - утворюються вторинно засолені грунти - солончаки, заболочуванням, а осушення болот зміною ландшафтів, кліматів, погодних умов, зникнення рослин і тварин.

До числа найефективніших заходів для попередження засолення грунтів і боротьби з ним належить вертикальний машинний дренаж для відкачки ґрунтових вод, особливо при водопропускаючих грунтах. На кінець велике значення в попередженні засолення грунтів, особливо при освоєнні вже засолених грунтів має глибокий горизонтальний дренаж у поєднанні з промивними полями або з вертикальним дренажом. Зазначимо, що всі землі держави мають бути під її контролем.Особливу тревогу і побоювання викликає хімічне забруднення грунтів пестицидами і гербицидами, важкими металами - міддю, цинком, миш'яком, свинцем, ртуттю, нікелем, хромом, торієм - майже усіма елементами таблиці Менделєєва. Це результат бездумного і не дуже грамотного господарювання по принципу - природа, а значить і люди все стерплять. Всі ці елементи попадають до грунту з димами від заводських труб, в тому числі Маріупольських та Запорізьких. Іменно гігантські хіміко-металургійні підприємства Маріуполя, Запоріжжя, Кривого Рогу здійснюють викиди за рік у середньому по 300 тис.тонн шкідливих речовин з попутними східними вітрами випадають і на територію Бердянського району і самого Бердянська.

При нераціональному утримуванні тварин забруднюються водоймища, природне середовище отруюється відходами тваринницьких ферм - аміаком, мікроорганізмами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Земельний фонд України. Екологічні проблеми сільського господарства

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2086; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.006 сек.