Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формування документу Прибуткова накладна
Читайте также:
 1. Алгоритм формування планувального рішення організаційно-технічного модуля
 2. Аудит руху та формуванням видатків
 3. Аудит формування та використання власного капіталу
 4. Вплив асортиментної політики на формування прибутку та аналіз рівня середньо реалізаційних цін
 5. Господарський комплекс національної економіки: основи формування та особливості структури.
 6. Джерела формування оборотних коштів
 7. Документування господарських операцій з обліку основних засобів
 8. Економічний механізм формування й розподілу доходу
 9. Загальна характеристика епохи феодалізму. Виникнення франкської держави та формування її державного апарату.
 10. Загальна характеристика особливочстей формування методологічної системи ІАД
 11. Історичні етапи формування, сутність та функції політичних партій
 12. Історія формування політичної карти світу

На підставі Рахунку вхідного формуємо документ Прибуткова накладна від постачальника згідно даним з рис.4.24:

- м.ЖурналиСчета входящие.Виділити рахунок від 12.01.09, к. Ввести на основании . У вікні Выбора вида документа вибрати Приходную накладную;

- в рядку «Приходная накладная» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дата - 13.01.09, номер накладної постачальника: 950;

- в полі Место хранения к. вибору, вказати склад, на який надходить товар – Склад №1;

- к. Печать– проглянути сформований документ і закрити вікно перегляду - к. ОК;

провести прибуткову накладну.

Рисунок 4.24 - Прибуткова накладна на придбання товару.

 

Формування документу Податкова накладна від постачальника(в програмі він ще називається як Запись книги приобретения). Формуємо на підставі Рахунку вхіного за даними з рис.4.25:

- м.Журналы- Счета входящие. Виділити Рахунок вхідний від 12.01.09. к. Ввести на основании.У вікні Вибору виду документавибираємо Зап. книги приобр. (Запись книги приобретения);

- в рядку «Запис книги приобретения №» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря вводимо дату 19.01.09;

- форма оплати: з розрахункового рахунку; ОК. Провести документ;

- зайти в Меню Журнали - Книга приобретения.Проглянути сформовані записи в книги придбання. Закрити всі вікна.

 

Рисунок 4.25 - Запис книги придбання

Облік товарних операцій, взаєморозрахунки з покупцями

Для забезпечення процесу реалізації повинні бути оформлені такі документи: рахунок – фактура; банківська виписка; видаткова накладна; податкова накладна (запис книги продажів); накладна на внутрішнє переміщення; роздрібна накладна.

Оптова реалізація товару. Формування документу Рахунок-фактура згідно даним з (рис.4.26):

- м.Журналы – Счета – фактуры, додати новий Рахунок – фактуру;

- № залишити той, який був проставлений автоматично, в полі дата - 20.01.09;

Рисунок 4.26 - Рахунок – фактура на оплату товару покупцем

- в рядку Покупатель – к. вибору, зайти в Довідник контрагентів, ввести нового контрагента – ТОВ «Сяйво» (ввести коди і розрахунковий рахунок!), дата 08.01.09, двічі натискуємо лівою кнопкою миші по найменуванню ТОВ «Сяйво» вводимо його в поле Покупатель;

- в полі Что продаем залишити Запасы, Вид торговли - Передоплата, Срок оплаты – 23.01.07, Вид НДС – 20%;

- в полі ТМЦ - к. вибору, зайти в Довідник Номенклатура, з групи Товари вибрати виноград «Аргентина»;

- в полі Кво проставити – 30 кг, Enter, к. Записать ;

- аналогічним способом додаємо в документ товари груша «Голландія» -21 кг і полуниця «Іспанія» - 30 кг;- к. ОК,провести документ, закрити вікно журналу «Счета - фактуры».

Створення банківської виписки про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупця за товар, згідно даним з рис.4.27:

- зайти в Меню Журналы - Банк, додати нову Банківську виписку;

- в полі дата - 20.01.09;

- в рядку 1 натиснути на «+», вибрати рахунок 361;

- в рядкуСубконтовибрати покупцяТОВ «Сяйво»;

- в рядкуЗаказвибрати документ Счет-фактура №1 від 20.01.09;

- вказати суму платежу 1379,23 грн;

- провести і закрити.

 

Рисунок 4.27 - Банківська виписка про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупця за товар

 

Формування Видаткової накладної на відпуск товару зі складу покупцю згідно даним:

- зайти в м.Журналы - Счета -фактуры.Виділити рахунок-фактура від 20.01.09, к. Ввести на основании . У вікні Выбор вида документа вибрати Расходную накладную;

- номер видаткової накладної залишаємо. В полі дата ввести нову дату (дату відвантаження): 23.01.09; В полі Место хранения вибрати Склад№1;

- в полях Партия (нижній рядок під ТМЦ) біля кожного товару натиснути на кнопку вибору і змінити Партію за умовчанням на партію по прибутковій накладній з наявним товарним залишком (ПН-0000001 від 13.01.09г.);

- к. ОК, провести видаткову накладну.

Формування Податкової накладної (запис книги продажів) згідно даним:

- м.Журнали - Расходные накладные.Виділити Видаткову накладну від 20.01.09г.,к.Ввести на основании.Ввести на підставі. У вікні Вибору виду документавибрати Податкову накладну;

- з'явиться вікно запиту «По указанному документу не возникает первое событие». Продовжити формування накладної? - Да;

- дата створення Податкової накладної – 20.01.09г;

- к. Заполнить в Запиті «Заполнить накладную номенклатурой из заказа или документа основания?» - Да;

- перейти на вкладку Дополнительно в полі «Кто выписал накладную» вибрати гл. бухгалтера Бруснікіна Г. М.;

- к.ОК, провести документ;

- зайти в Меню Журналы - Книга продаж.Проглянути дані в Книзі продажів. Закрити всі вікна.

Формування картки рахунку 28.1:

- м.Отчеты – Карточка счета, вибрати період з 01.01.09 по 31.01.09. В рядкуСчет за допомогою к. вибору з плану рахунків вибирати рахунок 28.1., к.Сформировать.Закрити звіт.

Оформлення реалізації товару у роздріб

Формування Накладної на внутрішнє переміщення товару з оптового складу (склад № 1) в роздрібний склад (Магазин ), згідно даним з рис.4.28.

- м. Журналы – Складские; додати документ Перемещение ТМЦ;

- проставити дату 21.01.09.

- в полі Откуда – к. вибору вибрати Склад №1;

- в полі Куда вибрати склад Магазин. Якщо такий склад не створений, то натиснути на кнопку вибору, зайти в Справочник Места хранения, створити нове місце зберігання: Тип – Склад, Вид складу – Магазин (роздрібний), Найменування – Магазин. к. ОК. Подвійним клацанням лівою кнопкою миші по назві магазин вносимо його у полі Куда;

- В лівій частині вікна в полі ТМЦ натиснути на кнопку вибору і з групи Товар довідника Номенклатура, вибрати товар - Виноград, Кво23 кг. В полі Партия вказати Партію по прибутковій накладній (ПН-950 від 13.01.09г.), к. Записать;

- додати новий товар – к. Insertабо к. Новий рядок . В полі ТМЦ к. вибору і з групи Товар довідника Номенклатура,вибрати товар – Груша, Кво – 19 кг. В полі Партиявказати Партію по прибутковій накладній (ПН-950 від 13.01.09г.), к. Записать;

- к. Провести – Провести Документ;

- к. Печать, проглянути друкарський вид документа, закрити вікно друку; к. ОК., закрити вікно проводок і журналу Складские.

 

Формування Роздрібної накладної згідно даних з рис. 4.29.

- м.Журналы – Розница,додати Роздрібну накладну, проставити дату 21.01.09;

- в полі Контрагент к. вибору, зайти в Довідник Контрагенти. Створити контрагента "кінцевий покупець" - к. Insertабо к Новая строка (в полі Організація – вибрати Частное лицо, решту реквізитів, окрім назви контрагента не заповнюємо);

 

Рисунок 4.28 - Накладна на внутрішнє переміщення товару з оптового складу у роздріб

 

- в полі Магазинк. вибору і з Довідника Места хранения вибрати магазин, в якому відбулася реалізація товару – Магазин;

- в полі ТМЦк. вибору, зайти в Довідник Номенклатура і вибрати ВиноградКво 23 кг. В полі Партия – к. вибору і вибрати документ Приходная накладная (ПН-650 від 13.01.09); к. Записать;

- додати наступний товар. В полі ТМЦ –к.вибору, вибрати товар – Груша, К-во – 19 кг. В полі Партиявказати Партію по прибутковій накладній (ПН-950 від 13.01.09г); к. Записать;

- перейти до вкладки Дополнительно - вказати Субконто валових доходів/витрат: Валовые доходы - Продажа (приобретение) товаров (робот, услуг);

- к. ОК, провести документ, закрити вікно проводок і вікно журналу Розница.

Рисунок 4.29 - Роздрібна накладна

 

Формування документу «Журнал-ордер по Субконто по счету 28.2»

- м.ОтчетыЖурнал-ордер по Субконто, встановити період з 01.01.09 по 31.01.09г., вимкнути прапорець в полі По валюте, вибрати Счет 28.2, к.Сформировать.

 

Формування Видаткового касового ордеру на здачу готівки із каси до банку

- м.Журналы – Касса, додати Видатковий касовий ордер, дата 23.01.09;

- в полі Вид операции із спадаючого м. вибрати – «Сдача денег в банк»;

- в полі Касса залишаємо «Касса основная»;

- Аналитика Счет31.1 «Текущие счета в национальной валюте»;

- Вид НДС– без НДС;

- в рядку Субконтовибрати «Австрія банк»;

- Сумма – 721.29; Основание – здача виручки в банк;

- к. Печать. Проглянути документ (якщо натиснути кнопку Принтер, то документ буде роздрукований). Закрити вікно попереднього перегляду первинного документа, к. ОК. «Провести документ?» - «Так». Документ проведений.

 

Формування фінансового результату і регламентованої звітності підприємства

Визначення фінансового результату і закриття витратних рахунків згідно даних з рис. 4.30 і рис. 4.31.

- м. Журналы – Прочие - Финансовые результаты, додати новий документ;

- встановіть дату – останній робочий день поточного місяця (30.01.09). Этап определения финансовых результатов вибрати Закрытие общепроизводственных затрат.

- к. ОК. Провести документ;

- м. Журналы – Прочие- Финансовые результаты;

- встановіть дату – останній робочій день поточного місяця (30.01.09). Этап определения финансовых результатов вибрати Определение финансового результата.

- к. ОК, провести документ;

Рисунок 4.30 - Закриття загальновиробничих витрат

 

Рисунок 4.31 - Визначення фінансового результату

 

Заповнення балансу підприємства

м.Отчеты – Регламентированные отчеты. У вікні Список отчетов вибрати Баланс (стандарт №2), к. Открыть, вибрати у верхньому вікні необхідний квартал (1 квартал 2009 г.), к Заполнить. Проглянути баланс підприємства. Закрити всі вікна.

 

Формування звіту «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 63.1»

м.ЗвітиОборотно-сальдовая ведомость по счету, встановити період з 01.01.09 по 31.01.09р., виключити прапорець у полі По валюті. Вибрати Рахунок 63.1, к. Сформировать. Закрити звіт.

Аналогічно створіть Оборотно-сальдові відомості по рахункам 28.1 (Додаток В), 28.2, 36.1 (Додаток Г), 31.1.

 

Заповнення Звіту про фінансові результати

М. Звіти – Регламентовані звіти. У вікні Список звітів вибрати Звіт про фінансові результати (стандарт №3), натиснути на кнопку Відкрити.

Вибрати у верхньому вікні необхідний квартал (1 квартал 2009 р.), натиснути на кнопку Заповнити. Переглянути Звіт про фінансові результати. Закрити всі вікна.

 

 

4.5 Контрольні питання

1. Перелічіть етапи завантаження програми “1С:Підприємство”.

2. Для чого призначений режим “1С:Монопольно”.

3. Перелічить режими роботи користувача із системою: “1С:Підприємство”.

4. Реалізація яких функцій відбувається в програмі “1С:Підприємство”?

5. Як проводиться налаштування констант і робочого періоду в програмі “1С:Підприємство”?

6. Як проводиться налаштування плану рахунків і довідників в програмі “1С:Підприємство”.

7. Уведення в систему “1С:Підприємство 7.7” інформації про господарські операції.

8. Робота з документами в програмі “1С:Підприємство 7.7”.

9. Яка дія називається проведенням документів в програмі “1С:Підприємство”?

10. Створення резервних копій баз даних.

4.6 Практичні завдання

 

У ході виконання практичного завдання необхідно у програмі “1С:Підприємство 7.7” створити нову базу згідно до свого варіанту. Виконати завдання за варіантом, роздрукувати документи із програми.

Варіант 1

2. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Азов»

3. Увести залишки по рахунках на 01.01.12:

- на розрахунковий рахунок – 300 000 грн;

- по касі - 17 грн;

- по статутному фонду – 300 017 грн.

4. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 05.01.12р. на суму 300 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Лебедєву Л. Н. на придбання хозматеріалів. Роздрукувати документ

5. Оформити Рахунок вхідний № 120 від 07.01.12р. від постачальника ТОВ «Салют» на придбання товару:

- жалюзі горизонтальні 45 грн/кв.м., (100 кв.м);

- жалюзі мультифактурні 60 грн/ кв.м., (80 кв.м);

- ролети алюмінієві 200 грн/кв.м. (55 кв.м)

6. Сплатити постачальникові ТОВ «Салют» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 07.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку за 07.01.12р.

7. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Салют». Сформувати Прибуткову накладну № 25 від 07.01.12 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

8. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Салют» № 25 за 07.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Вільнюс» від 10.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 10.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 10.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 10.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 10.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 11.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 2

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Піраміда»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок – 550 000 грн;

- по касі - 100 грн;

- по статутному фонду – 550 100 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 02.01.12 на суму 150 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Кузнєцову А. В. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 256 від 03.01.12р. від постачальника ТОВ «ТД Веселка» на придбання товару:

- стекло вітринне 90,50 грн/кв.м., (230 кв.м);

- стекломазаїка 30,00 грн/ кв.м., (60 кв.м);

- дзеркала у ванну кімнату 180 грн. (10 шт)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «ТД Веселка» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 03.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 03.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «ТД Веселка». Сформувати Прибуткову накладну № 701 від 04.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «ТД Веселка» № 701 від 03.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «ТД Маяк» від 06.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 15%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 06.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 06.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 06.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 06.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 07.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 3

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Авіста»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 350 000 грн;

- по касі - 500 грн;

- по статутному фонду - 350 500 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 08.01.09 на суму 4000 грн. для видачі в підзвіт директорові Опонасенко Р. Д. на відрядні витрати Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 90 від 04.01.12р. від постачальника ТОВ «Консоль» на придбання товару:

- олівки чорні - 3,80 грн., (75 шт);

- креветки с/м - 20,00 грн/ кг., (50 кг);

- крабові палички 18 грн/ кг (30 кг)

5. Оплатити постачальникові ТОВ «Консоль» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 04.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 04.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Консоль». Сформувати Прибуткову накладну № 1050 від 04.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ.

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Консоль» № 1050 від 04.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Абсолют» від 07.01.12 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 22%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 07.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 07.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 07.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 07.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 08.01.09 за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Варіант 4

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Дельта»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 200 000 грн;

- по касі - 50 грн;

- по статутному фонду - 200 050 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 03.01.12р. на суму 2500 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Кириловій М. І. на відрядні витрати Роздрукувати документ

5. Оформити Рахунок вхідний № 521 від 06.01.12р. від постачальника ТОВ «Молочник» на придбання товару:

- сир твердий Голандський - 20,90 грн/кг., (10 кг);

- сир твердий Сметанковий - 23,07 грн/ кг., (15 кг);

- сир твердий Славутич 20,39 грн/ кг (8 кг)

6. Сплатити постачальникові ТОВ «Молочник» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 06.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 06.01.12р.

7. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Молочник». Сформувати Прибуткову накладну № 289 від 07.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

8. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Молочник» № 521 від 06.01.12р.

9. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Чумацький шлях» від 11.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 27%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 11.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 11.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 11.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 11.01.12р.

Роздрукувати документи

10. Реалізувати товар через Магазин від 12.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 42%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 5

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Союз»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок - 800 000 грн;

- по касі - 1000 грн;

- по статутному фонду - 801 000 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 10.01.12р. на суму 1500 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Паскаловой Н. О. на відрядні витрати Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 798 від 15.01.12р. від постачальника ТОВ «Фермер» на придбання товару

- сметана 15% - 3,30 грн/шт., (42 шт);

- сметана 20% - 3,45 грн/ шт., (20 шт);

- молоко «Чудо» - 3,35 грн/ л (100 л.)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Фермер» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 15.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 15.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Фермер». Сформувати Прибуткову накладну № 630 від 15.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Фермер» № 798 від 15.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Добриня» від 17.01.09 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 22%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 17.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 17.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 17.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 17.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 18.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати й роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 6

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Сієста»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 450 000 грн;

- по касі - 500 грн;

- по статутному фонді - 450 500 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 01.09.07 на суму 5000 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Романову І. Н. на придбання матеріалів Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 420 від 02.01.12р. від постачальника ТОВ «Індекс» на придбання товару

- ковбаса салямі - 23,39 грн/кг., (14 кг);

- шинка «Русанівська» - 16,59 грн/ кг., (9 кг);

- грудинка «Екстра» - 48,10 грн/ кг (16 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Індекс» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 02.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 02.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Індекс». Сформувати Прибуткову накладну № 963 від 03.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Індекс» № 963 від 02.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Колбико» від 04.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 04.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 04.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 04.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 04.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 06.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 7

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Битхімія»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок – 350 000 грн;

- по касі - 300 грн;

- по статутному фонду - 350 300 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 11.01.09 на суму 30 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Васильєву О. І. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 109 від 20.01.09 від постачальника ПП «Діана» на придбання товару:

- засіб для миття вікон 6,03 грн/шт., (50 шт);

- зубна паста 5,80 грн/ шт., (240 шт);

- фарба для волос 12,10 грн/шт., (35 шт).

5. Сплатити постачальникові ПП«Діана» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 20.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 20.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ПП«Діана». Сформувати Прибуткову накладну № 820 від 21.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ.

7. Сформувати Податкову накладну від ПП«Діана» № 820 від 21.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ПП«Золушка» від 22.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20 %):

- сформувати Рахунок-фактуру від 22.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 22.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 22.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 22.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 23.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40 %)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 8

1. Створити нову базу даних по підприємству ПП«Вікторія»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 650 000 грн;

- по касі - 250 грн;

- по статутному фонду - 650 250 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 15.01.12р. на суму 70 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Тимофєєву К. І. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 650 від 18.01.12р. від постачальника ПП«Березин» на придбання товару:

- гель для гоління 12,99 грн/шт., (90 шт);

- ополіскувач для волосся 11,04 грн/ шт., ( 35 шт);

- шампунь для волосся 9,09 грн/шт., (15 шт)

5. Сплатити постачальникові ПП«Березин» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 18.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 18.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ПП«Березин». Сформувати Прибуткову накладну № 650 від 19.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ПП«Березин» № 650 від 18.01.12р.

8. Реалізувати частина товару покупцеві ТОВ «Лукомор'є» від 20.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 25%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 20.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 20.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 20.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 20.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 22.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 9

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Сад»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 200 000 грн;

- по касі - 25 грн;

- по статутному фонду - 200 025 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 05.01.12р. сума 40 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Федотовій П. Н. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 570 від 12.01.12р. від постачальника ТОВ «Весна» на придбання товару:

- віноград «Аргентина» - 10,80 грн/кг., (53 кг);

- груша «Голандія» - 12,20 грн/кг., (40 кг);

- полуниця «Іспанія» - 16 грн/кг., (30 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Весна» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 12.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 12.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Весна». Сформувати Прибуткову накладну № 950 від 13.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Весна» № 950 від 19.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Сяйво» від 20.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 30%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 20.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 20.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 20.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 20.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 21.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 45%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 10

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Ізюминка»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 900 000 грн;

- по касі - 50 грн;

- по статутному фонду - 900 050 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 07.01.12р. на суму 50 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Зубарєву О. Н. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 860 від 08.01.12р. від постачальника ТОВ «Карамель» на придбання товару:

- вафлі «Артек» - 0,79 грн/п., (200 п.);

- печиво «Київ - конті» - 10,20 грн/кг., (40 кг);

- печиво «До чаю» - 8,90 грн/кг., (30 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Карамель» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 08.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 08.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Карамель». Сформувати Прибуткову накладну № 860 від 09.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Карамель» № 860 від 08.01.12р.

8. Реалізувати частина товару покупцеві ПП«Анна» від 12.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 30%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 12.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 12.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 12.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 12.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 14.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 45%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Варіант 11

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Мир»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок - 140 000 грн;

- по касі - 600,00 грн;

- по статутному фонду - 140 600 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 04.01.12р. на суму 100 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Ольховської О. Б. на придбання канцтоварів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 770 від 10.01.12р. від постачальника ТОВ «Аромат» на придбання товару:

- чай «Ахмад» - 4,25 грн/п., (120 п);

- кава «Якобс» - 10,50 грн/б., (45 б);

- кава заварна «Нескафе - класик» - 17,15 грн/б., (25 б)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Аромат» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 10.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 10.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Аромат». Сформувати Прибуткову накладну № 440 від 11.09.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Аромат» № 440 від 10.01.12р.

8. Реалізувати частина товару покупцеві ТОВ «Едем» від 14.01.09 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 14.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 14.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 14.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 14.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 15.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 12

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Каприз»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок - 450 000 грн;

- по касі - 100 грн;

- по статутному фонду - 450 100 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 07.01.12р. на суму 50 грн. для видачі в підзвіт менеджерові Юдиной О. Н. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 860 від 08.01.12р. від постачальника ТОВ «Дарниця» на придбання товару

- трубочки «Соломон» - 0,95 грн/п., (200 п.);

- печиво «Конті» - 12,20 грн/кг., (40 кг);

- печиво «Лимонне» - 5,90 грн/кг., (30 кг)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Дарниця» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 08.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 08.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Дарниця». Сформувати Прибуткову накладну № 860 від 09.01.12р. на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Дарниця» № 860 від 08.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ПП«Нота» від 12.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 30%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 12.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 12.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 12.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 12.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 14.09.09 за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 45%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Варіант 13

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Вікторія»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.09:

- на розрахунковий рахунок – 400 000 грн;

- по касі - 170 грн;

- по статутному фонду – 200 050 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку в касу від 05.01.12р. на суму 400 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Лебедєву Л. Н. на придбання хозматеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 120 від 07.01.12р. від постачальника ТОВ «Господар» на придбання товару:

- жалюзі горизонтальні 55 грн/кв.м., (100 кв.м);

- жалюзі мультифактурні 60 грн/ кв.м., (80 кв.м);

- ролети алюмінієві 200 грн/кв.м. (55 кв.м)

5. Сплатити постачальникові ТОВ «Господар» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 07.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку за 07.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Господар». Сформувати Прибуткову накладну № 25 від 07.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Господар» № 25 за 07.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Вільнюс» від 10.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 20%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 10.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 10.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 10.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 10.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 11.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 40%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 14

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Полуниця»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок – 550 000 грн;

- по касі - 400 грн;

- по статутному фонду – 550 100 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 02.09.07 на суму 250 грн. для видачі у підзвіт менеджерові Кузнєцову А. В. на придбання матеріалів. Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 256 від 03.01.12р. від постачальника ТОВ «ТД Веселка» на придбання товару:

- простирадло 190,50 грн., (130 шт);

- рушник банний 130,00 грн., (50 шт);

- рушник 40 грн. (10 шт).

5. Сплатити постачальникові ТОВ «ТД Веселка» за товар.

- сформувати Платіжне доручення від 03.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 03.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «ТД Веселка». Сформувати Прибуткову накладну № 701 від 04.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «ТД Веселка» № 701 від 03.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «ТД Маяк» від 06.01.12р. за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 15%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 06.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 06.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 06.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 06.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 07.01.12р. за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

 

Варіант 15

1. Створити нову базу даних по підприємству ТОВ «Гамма»

2. Увести залишки по рахунках на 01.01.12р.:

- на розрахунковий рахунок - 450 000 грн;

- по касі - 600 грн;

- по статутному фонду - 950 500 грн.

3. Оформити Прибутковий касовий ордер на зняття коштів з розрахункового рахунку у касу від 08.01.09 на суму 4000 грн. для видачі в підзвіт директорові Опонасенко Р. Д. на відрядні витрати Роздрукувати документ

4. Оформити Рахунок вхідний № 90 від 04.01.12р. від постачальника ТОВ «Ластівка» на придбання товару:

- олівці - 9,80 грн., (75 шт);

- фломастери - 20,00 кг., (50 шт);

- записник 18 грн., (40 шт)

5. Оплатити постачальникові ТОВ «Ластівка» за товар:

- сформувати Платіжне доручення від 04.01.12р. Роздрукувати документ

- сформувати Банківську виписку від 04.01.12р.

6. Оприбуткувати товар від постачальника ТОВ «Ластівка». Сформувати Прибуткову накладну № 1050 від 04.01.09 на підставі Рахунку вхідного. Роздрукувати документ.

7. Сформувати Податкову накладну від ТОВ «Ластівка» № 1050 від 04.01.12р.

8. Реалізувати частину товару покупцеві ТОВ «Абсолют» від 07.01.09 р.за оптовою ціною (оптова ціна = ціна покупки + націнка 22%):

- сформувати Рахунок-фактуру від 07.01.12р.

- сформувати Банківську виписку від 07.01.12р.

- сформувати Видаткову накладну від 07.01.12р.

- сформувати Податкову накладну від 07.01.12р.

Роздрукувати документи

9. Реалізувати товар через Магазин від 08.01.09 за роздрібною ціною (роздрібна ціна = ціна покупки + націнка 35%)

10. Сформувати і роздрукувати Журнал – ордер по субконто по рахунках 63.1, 36.1 за січень

11. Сформувати і роздрукувати Оборотно – сальдову відомість по рахунках 30.1, 31.1, 28.1, 28.2 за січень

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 5148; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.103 сек.