Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці в виробничих підрозділах


 

1. Повторний інструктажпроводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють в галузі, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

· на роботах з підвищеною небезпекою – один раз на три місяці;

· для решти робіт – один раз на шість місяців.

Повторний інструктаж завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів виконання робіт особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після повторного інструктажу протягом 10 днів додатково проводиться повторний інструктаж і повторна перевірка знань.

Про проведення повторного інструктажу та допуск до самостійної роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

2. Позаплановий інструктажпроводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

· при введенні в дію нових або переглянутих нормативно правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін і доповнень до них;

· при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

· при порушенні працівниками вимог нормативно – правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;

· при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів;

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно – правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж, тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Позаплановий інструктаж завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів виконання робіт особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після позапланового інструктажу протягом 10 днів додатково проводиться повторний інструктаж і повторна перевірка знань.Про проведення позапланового інструктажу та допуск до самостійної роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

3. Цільовий інструктажпроводиться з працівниками:

· при ліквідації аварії або стихійного лиха;

· при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформляються наряд – допуск, наказ, або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від виду робіт, які підлягають до виконання.

Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань у вигляді усного опитування, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів виконання робіт особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається і повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Про проведення цільового інструктажу та допуск до самостійної роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

В разі виконання робіт, що потребують оформлення наряд – допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому ж наряд – допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці в виробничих підрозділах | Стаття 19. Фінансування охорони праці

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1359; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративна відповідальність у сфері охорони здоров’я
 2. Адміністративні послуги, що надаються у сфері охорони здоров’я
 3. Аналіз умов праці
 4. Безпека праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин
 5. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
 6. Варіанти управління матеріальними потоками у внутрішньовиробничих ЛС
 7. Ввічливість в поведінці працівника сфери ресторанного господарства.
 8. Вентиляція виробничих приміщень
 9. Вентиляція виробничих приміщень
 10. Види травм в залежності від шкідливих та небезпечних виробничих факторів .
 11. Використання в системах управління охороною праці багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки
 12. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем вентиляції, опалення і кондиціювання повітря

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.