Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Функції податків

Читайте также:
 1. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 2. Будова та функції нейрогліальної тканини
 3. Види і функції логістичних посередників у збутовій логістиці
 4. Види податків та зборів.
 5. Власний капітал, його функції та складові
 6. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.
 7. Дискретні передавальні функції і структурні схеми
 8. Діаграма розсіювання регресійної функції
 9. Економічна сутність і функції податків
 10. Економічна сутність та функції бюджетного обліку
 11. Еластичність функції
 12. Завдання і функції державної служби

Функція податку – це прояв сутності податку у дії, спосіб виявлення його якостей. Функція показує, яким чином реалізується суспільне значення данної фінансової категорії, як інструмента фінансового розподілу та перерозподілу національного доходу.

Податки виконують наступні функції:

1. Забезпечення фінансування державних видатків (фіскальна функція);

2. Підтримання соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з ціллю нівелювання нерівності між ними (соціальна функція);

3. Державне регулювання економіки (регулююча функція).

 

Функції податків  
   
Фіскальна Соціальна Регулююча
Розподільча   Стимулююча
Контрольна   Стримуюча
    Відтворювальна

Рис. 1 Функції податків

 

У всіх державах, при всіх суспільних формаціях податки, перш за все виконували фіскальну функцію, тобто забезпечували фінансування видатків держави. На протязі останніх двох десятиліть відчутного розвитку зазнали соціальна та фіскальна функція.

Першою та найбільш послідовно реалізованою функцією податків виступає фіскальна функція. Формування доходної частини державного бюджету на основі стабільного та централізованого стягнення податків перетворює саму державу у найбільшого економічного суб’єкта.

За посередництвом фіскальної функції реалізується головне суспільне призначення податків – формування фінансових ресурсів держави, які акумулюються в бюджетній системі та позабюджетних фондах, які необхідні державі для здійснення своїх власних функцій (економічних військово – оборонних, соціальних). В рамках цієї функції можна виділити дві підфункції: контрольну та розподільчу. Контрольна функція податків як фінансової категорії полягає в тому, що з’являється можливість кількісного відображення податкових надходжень та їх співставлення з потребами держави у фінансових ресурсах.

Завдяки цій функції оцінюється ефективність кожного податкового каналу та податкового тягаря у цілому. Виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетну політику. Контрольна підфункція податково - фінансових відносин проявляється лише в умовах дії розподільчої підфункції.

Таким чином, обидві підфункції в органічній єдності визначають ефективність податково – фінансових відносин та бюджетної політики.

У податковій системі мають поєднуватись фіскальна та регулююча функції. З позиції фіскальної податкова система повинна забезпечити стабільне і гарантоване надходження до бюджету. З позиції регулюючоїмати можливість впливати на всі сторони економічного і соціального розвитку суспільства.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сутність податків та податкової системи | Класифікація податків

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1321; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.