Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Діагностика технічного стану автомобілів. Обладнання для проведення діагностики

Читайте также:
 1. Алгоритм формування планувального рішення організаційно-технічного модуля
 2. Аналіз стану і забезпечення трудовими ресурсами
 3. Види і методи проведення ремонтів автомобілів
 4. Види технічного забезпечення.
 5. Визначення потужності електродвигуна місильно-перемішувального обладнання
 6. Випадки, в яких приймається рішення про проведення санації
 7. Візуальна діагностика в консультуванні
 8. Діагностика
 9. Діагностика
 10. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Оцінка ресурсного забезпечення операційної діяльності підприємства та ефективності використання ресурсів
 11. Діагностика економічної культури під час проведення стратегічних змін в організації
 12. Діагностика на початкових етапах робити з клієнтом

Діагностування дозволяє:

· оцінити технічний стан автомобіля в цілому і окремих його агрегатів і вузлів (складальних одиниць) без розбирання;

· виявити несправності, для усунення яких необхідні регулювальні чи ремонтні роботи;

· прогнозувати ресурс надійної роботи автомобіля.

За часом проведення діагностування буває:

· безперервне (проводиться водієм в процесі експлуатації за допомогою зовнішнього огляду, прослуховування чи контрольно –вимірювальних приладів, що входять в конструкцію автомобіля);

· періодичне (проводиться при наявності певного пробігу автомобіля).

У відповідності з діючою системою технічного обслуговування і ремонтів діагностування поділяють на два основних види:

· загальне Д1;

· поелементне (поглиблене) Д2.

При загальному діагностуванні:

· визначають технічний стан вузлів і агрегатів, що забезпечують безпеку руху;

· оцінюють придатність автомобіля до дальшої експлуатації.

При поелементному діагностуванні (перед ТО – 2):

· виявляють несправності;

· оцінюють технічний стан агрегатів, вузлів і систем автомобіля;

· прогнозують ресурс справної роботи;

· встановлюють обсяги регулювальних і ремонтних робіт, необхідних для підтримання справного стану автомобіля до наступного ТО – 2.

До зовнішніх засобів діагностування відносяться:

· стаціонарні тягові і навантажувальні стенди з біговими доріжками для імітації умов дорожнього руху (для легкових автомобілів – К – 409М, К – 424 тощо);

· переносні прилади;

· пересувні станції, які комплектуються необхідними вимірювальними приладами.

Вмонтовані засоби діагностування є складовою частиною автомобіля. Це – датчики і прилади на панелі приладів. Їх використовують для безперервного чи доволі частого вимірювання параметрів технічного стану автомобіля. Більш складні засоби вмонтованого діагностування дозволяють водію постійно контролювати стан гальмівних систем, витрату палива, токсичність відпрацьованих газів, а також вибирати найбільш економічні і безпечні режими роботи автомобіля чи своєчасно зупинятись при аварійних ситуаціях.

 

Контрольні запитання:

 

1. В чому суть планово – запобіжної системи ТО і ремонтів автомобілів?

2. Які прийняті види технічних обслуговувань автомобілів? Яка їх періодичність?

3. Яке обладнання для технічного обслуговування автомобілів використовується на підприємствах автомобільного транспорту?

4. Які існують види ремонтів автомобілів?

5. В чому полягає різниця між поточним і капітальним ремонтом автомобілів?

6. Які завдання ставляться перед діагностуванням технічного стану автомобілів?

7. Чим здійснюється безперервне діагностування агрегатів і вузлів автомобілів?

 

 

Тема 3. Безпека праці під час технічного обслуговування і проведення лабораторно – практичних занять

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види і методи проведення ремонтів автомобілів | Робота в оглядовій канаві

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3850; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.