Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основне рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі
Читайте также:
 1. В загальному випадку рівняння Шредінгера має вигляд
 2. Величину резерву сумнівних боргів визначають як добуток суми дебіторської заборгованості за продукцію на коефіцієнт сумнівності.
 3. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
 4. Диференціальні рівняння теплообміну.
 5. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині
 6. Допустимі напруження і коефіцієнти запасу міцності
 7. Забезпеченість підприємства окремими видами основних засобів встановлюють порівнянням фактичної наявності з нормативною (плановою) потребою.
 8. Інтенсифікація процесів теплопередачі
 9. Коефіцієнт ліквідності
 10. Коефіцієнт реінвестування
 11. Кяо — коефіцієнт переведення явочної чисельності в обліко­ву, який розраховують за формулою
 12. Малюнок № 6.1. Графік рівняння кола.

Теплопередача

Теплопередачею називається процес переносу теплоти від одного рухомого середовища до іншого через одношарову або багатошарову тверду стінку довільної форми. Теплопередача – складний процес перенесення теплоти, вона включає в себе теплопровідність, конвекцію і випромінення. Типовими прикладами теплопередачі є передача теплоти від гріючої води до повітря, яке знаходиться в приміщенні, через стінки нагрівальних батарей центрального опалення, передача теплоти від димових газів до води через стінки кип’ятильних труб в парових котлах. В наведених прикладах стінка виступає в ролі провідника теплоти і виготовляється із матеріалу з високим коефіцієнтом теплопровідності. Основне рівняння теплопередачі записується у вигляді

де – тепловий потік, ; – площа поверхні теплообміну, ; – температура гарячого теплоносія, ; – температура холодного теплоносія, ; – коефіцієнт теплопередачі.

Встановимо фізичний зміст і одиницю вимірювання коефіцієнта теплопередачі. З цією метою перепишемо рівняння (4.1) в іншому вигляді, поділивши праву і ліву частини його на .

З цього рівняння знайдемо .

З рівняння (4.3) випливає фізичний зміст коефіцієнта теплопередачі якщо , то . Таким чином, коефіцієнт теплопередачі дорівнює густині теплового потоку, якщо різниця температур між теплоносіями дорівнює .

Для циліндричної стінки рівняння теплопередачі записується у вигляді де – тепловий потік, ; – довжина циліндричної поверхні, ; – температури гарячого і холодного теплоносіїв,; – лінійний коефіцієнт теплопередачі.

Рівняння перепишемо в іншому вигляді поділивши праву і ліву частини на , тоді – лінійна густина теплового потоку, .

.

Коефіцієнт теплопередачі не являється фізичною характеристикою речовини, він залежить від багатьох факторів: швидкості і режиму руху теплоносіїв, їх фізичних властивостей, температури, форми і розміру поверхні, фізичних характеристик матеріалу стінки. Коефіцієнт знаходиться експериментально, його можна також знайти розрахунковим методом.

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 7665; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. В загальному випадку рівняння Шредінгера має вигляд
 2. Величину резерву сумнівних боргів визначають як добуток суми дебіторської заборгованості за продукцію на коефіцієнт сумнівності.
 3. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
 4. Диференціальні рівняння теплообміну.
 5. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині
 6. Допустимі напруження і коефіцієнти запасу міцності
 7. Забезпеченість підприємства окремими видами основних засобів встановлюють порівнянням фактичної наявності з нормативною (плановою) потребою.
 8. Інтенсифікація процесів теплопередачі
 9. Коефіцієнт ліквідності
 10. Коефіцієнт реінвестування
 11. Кяо — коефіцієнт переведення явочної чисельності в обліко­ву, який розраховують за формулою
 12. Малюнок № 6.1. Графік рівняння кола.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.