Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кінетична енергія тіла, що обертається

Читайте также:
  1. Внутрішня енергія робочого тіла.
  2. Енергія електричного поля
  3. Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання
  4. Енергія електростатичного поля
  5. Енергія і потужність кола постійного струму
  6. Енергія коливань і теплоємність кристалічної решітки
  7. Енергія постійного магнітного поля
  8. Піфагор був знаком з «словами, устремленными к Свету», тому він вважав, що око – це врата Сонця. А колір, на його думку, є те, що розташовується за краюм тіла, або сам є край.
  9. Поняття об’єму тіла, його властивостей, способів його вимірювання, одиниць вимірювання та співвідношень між ними. Об’єми многогранників та тіл обертання.
  10. Середня кінетична енергія молекул. Молекулярно-кінетичне трактування абсолютної температури

 

Кінетична енергія поступального руху і-тої матеріальної точки системи рівна

.

 

Якщо точка обертається відносно нерухомої осі з кутовою швидкістю , то

 

,

 

де – відстань від і-тої точки до осі обертання.

 

Підставивши таке значення у формулу для кінетичної енергії, одержимо вираз, що визначає кінетичну енергію - тої матеріальної точки при обертальному русі:

 

,

 

.

Для системи матеріальних точок

.

 

Враховуючи, що (момент інерції системи), для кінетичної енергії обертального руху абсолютно твердого тіла (системи матеріальних точок ) одержимо вираз:

 

.

 

Зауваження. Якщо абсолютно тверде тіло рухається поступально з швидкістю і при цьому обертається навколо осі, що проходить через його центр мас з кутовою швидкістю (куля по горизонтальній площині), то його повна кінетична енергія визначається формулою:

 

.

 

У цій формулі перший доданок відповідає за кінетичну енергію поступального руху, другий – за кінетичну енергію обертального руху.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Платформа Жуковського | Перетворення Галілея та механічний принцип відносності

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 9634; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.