Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Середня кінетична енергія молекул. Молекулярно-кінетичне трактування абсолютної температури

Читайте также:
 1. АСР стабілізації температури теплообмінника
 2. Безпосередня охорона
 3. Внутрішня енергія робочого тіла.
 4. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ
 5. Енергія електричного поля
 6. Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання
 7. Енергія електростатичного поля
 8. Енергія і потужність кола постійного струму
 9. Енергія коливань і теплоємність кристалічної решітки
 10. Енергія постійного магнітного поля
 11. ЗНАРЯДДЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ — БЕЗПОСЕРЕДНЯ ПЕРЕДУМОВА ОЛЮДНЕННЯ МАВП
 12. Кінетична енергія тіла, що обертається

Знайдемо вираз для середньої кінетичної енергії поступального руху молекули ідеального газу:

.

Оскільки

,

то

.

Отже, середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу залежить тільки від його абсолютної температури, прямо пропорційна до Т.

На рис. зображено залежність від . Якщо , , тобто припиняється поступальний рух молекул газу, а отже, дорівнює нулю і його тиск.

Отже, абсолютна температура є міра середньої кінетичної енергії поступального руху молекул.

Однак в області температур, близьких до абсолютного нуля, поведінка молекул описується не класичними законами, а законами квантової механіки.


Ізопроце́сами називаються термодинамічні процеси, що протікають у системі з незмінною масою при сталому значенні одного з параметрів стану системи.

Назва ізопроцесу Рівняння, формула
Ізотермічний процес (закон Бойля — Маріотта) при
Ізохорний процес (закон Шарля) при
Ізобарний процес (закон Гей-Люссака) при
   

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії | ЦИКЛ КАРНО. ЕНТРОПІЯ. РЕАЛЬНІ ГАЗИ

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 14759; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.