Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розширений фільтр

Читайте также:
  1. Поняття фільтр.

Команда Расширенный фильтр дозволяє фільтрувати дані з використанням інтервалу критеріїв для виводу тільки тих записів, що задовольняють визначеним критеріям (рис. 9.8). При повторній фільтрації будуть проглядатися усі рядки, і приховані і відкриті. Значення перемикачів і полів вікна Расширенный фильтр наступне:

Рис. 9.8. Фільтрування даних із використанням інтервалу критеріїв

· Фильтровать список на месте – перемикач, що приховує рядки, які не задовольняють зазначеному критерію;

· Скопировать результат в другое место – копіює відфільтровані дані на інший робочий аркуш, або на інше місце на тому ж робочому аркуші;

· Исходный диапазон – поле, що визначає інтервал, якій містить перелік, що підлягає фільтрації;

· Диапазон условий – поле, що визначає інтервал комірок на робочому аркуші, якій містить необхідні умови;

· Поместить результат в диапазон – поле, що визначає інтервал комірок, в який копіюються рядки, що задовольняють визначеним умовам; це поле активно тільки в тому випадку, якщо обраний перемикач скопировать результат в другое место;

· Только уникальные записи – перемикач, що виводить тільки рядки, що задовольняють критерію і не містять неповторюваних елементів. Якщо інтервал критеріїв не визначений, то в цьому випадку усі рядки переліку, що містять дублікати, будуть приховані.

Для установлення складних критеріїв необхідно:

1. Уставити декілька рядків у верхній частині робочого аркушу;

2. В одному із уставлених порожніх рядків увести імена стовпців, по яких слід відфільтрувати перелік;

3. При використанні критеріїв порівняння, імена критеріїв повинні бути ідентичні іменам стовпців, що перевіряються;

4. У рядках, розташованих під рядком із іменами стовпців, що перевіряються, увести критерії, яким повинні відповідати комірки стовпців, що перевіряються;

5. Вибрати в меню данные підміню фильтр,а потім команду расширенный фильтр,і в діалоговому вікні увести умови фільтрації.

Рис. 9.9. Діалогове вікно вводу умови фільтрації

Для об’єднання критеріїв за допомогою умовного оператораИ потрібно зазначити критерії в одному і тому ж рядку, а для об’єднання критеріїв за допомогою умовного оператора ИЛИ слід подати критерії в різних рядках. Наприклад, інтервал критеріїв на рис. 38 виводить на екран усі записи, що мають у стовпці Цена значення більше 50 і менше 100.

Після використання команд Автофильтр або Расширенный фильтр ,таблиця переходить у режим фільтрації. У цьому режимі багато команд Microsoft Excel впливають тільки на зримі комірки. Після застосування фільтру для виводу тільки потрібних рядків, можна скопіювати отриману підмножину даних в інше місце для подальшого аналізу.Щоб знову вивести усі записи слід у меню Данные вибрати пункт Фильтр і потім пункт Отобразить все .

 

Питання для самоконтролю

1. Опишіть логічну організацію бази даних.

2. Охарактеризуйте ієрархічну модель бази даних.

3. Мережева модель бази даних.

4. Охарактеризуйте реляційну модель бази даних.

5. Яка фізична організація бази даних?

6. Охарактеризуйте системи управління базами даних.

7. Назвіть основні їх властивості.

8. Проаналізуйте основні функції СУБД.

9. Основні поняття СУБД Access.

10. Опишіть структуру таблиці в СУБД Access.

11. Якими способами можна створити таблицю в СУБД Access?

12. Розкажіть про процес створення таблиці в режимі конструктора.

13. Що таке ключове поле? Охарактеризуйте його використання.

14. Опишіть використання індексованих полів.

15. Які типи полів ви знаєте?

16. Опишіть поле підстановок. Укажіть його типи.

17. У чому відмінність бази даних від СУБД?

18. Чим відрізняються таблиці Access від таблиць текстових редакторів і табличних процесорів?

19. Як класифікуються СУБД?

20. Назвати об’єкти бази даних Access і дати їхню характеристику.

21. Назвіть способи створення таблиць.

22. Що таке схема даних і її призначення?

23. Які типи даних використаються в Access ?

24. Призначення ключових полів, чим вони відрізняються від індексованих полів?

25. Способи уведення даних у таблиці?

26. Скільки основних операції використовується в реляційній алгебрі?

27. Чи може відношення мати два однакових кортежі після виконання операцій проекції чи об’єднання?

28. Які основні операції використовуються при знаходженні частки?

29. Як змінюється потужність відношень при виконанні операцій реляційної алгебри?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Автофільтр | Вікно проекту

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1423; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.