Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціальний простір і час

Читайте также:
 1. Атрибути буття: рух, простір, час
 2. ДЕВІАЦІЯ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
 3. Декомпозиція систем і простір станів
 4. Єдиний соціальний податок
 5. Поняття журналістської творчості. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
 6. Соціальний захист потерпілих на виробництві
 7. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
 8. Соціальний комплекс України і його інфраструктура.
 9. СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ: СУТНІСТЬ І МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
 10. Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів
 11. Суспільний добробут: сутність і чинники. Соціальний вибір і функції добробуту.

Як вже зазначалося, існують різні хронотопи (просторово-часові координати), і потрібно пояснити, чому для соціальної комунікації ми обрали соціальний хронотоп, а не матеріальний тривимірний простір і астрономічний час. Адже члени суспільства мешкають в географічному трьохвимірному просторі і час відраховують згідно календарів, які складені згідно із рухом небесних світил. Навіщо знадобилося із відчутного і звичного матеріального хронотопу віддалятися в хронотоп, де немає ні лінійних заходів, ні звичайних годин?

У всьому винна ідеальна природа значень, якими оперує соціальна комунікація. Якби мова йшла про технічну комунікацію, тобто про передачу повідомлень, сигналів, текстів, взагалі – об'єктів, що мають матеріально пред'явлену форму, звернення до багатомірного хронотопу було б недоречно. Значення ж належать до не матеріальної, а ідеальної реальності, тому їх рух не можна простежити в земній атмосфері чи виміряти надточним хронометром. Його потрібно фіксувати ідеальними, а не матеріальними інструментами. Такими «ідеальними інструментами» слугують поняття соціальний простір і соціальний час.

Соціальний простір – це система соціальних відносин між людьми, яку вони відчувають інтуїтивно. Соціальні відносини численні і різноманітні – родинні, службові, сусідські, випадкові знайомства і т. д., тому соціальний простір повиннен бути багатовимірним. Коли кажуть, що людина «пішла вгору» або «опустився на дно життя», мається на увазі соціальний простір.

Поширення значень у соціальному просторі означає сприйняття їх людьми, які знаходяться у визначених соціальних відносинах з комунікантом. Комунікант ніколи не ставить за мету передати повідомлення з пункту А в пункт В; йому важливо, щоб зміст повідомлення дійшов до соціально пов'язаних з ним людей і був ними правильно зрозумілий. В іншому випадку виходить несмислова взаємодія, соціальної комунікації немає. Так, читацьке призначення книги є її соціально-комунікаційна адреса, а поштова адреса, на яку переслали книгу, – матеріально-просторові координати читача.

Соціальний час – це інтуїтивне відчуття протікання соціального життя, пережите сучасниками. Це відчуття залежить від інтенсивності соціальних змін. Якщо в суспільстві змін мало, соціальний час тече повільно; якщо змін багато, час пришвидшує свій хід. Згідно із «соціальним годиннком», десятиріччя застою рівні року революційної перебудови.

Соціальні смисли (знання, емоції, стимули) володіють властивістю старіння, тобто втрачають цінність з часом. Але тільки не з календарно-астрономічним часом, вимірюваним цілодобово, роками, століттями, а з соціальних часом, вимірюваним швидкістю суспільних перетворень. Смисли застарівають тому, що появляються нові, більш актуальні смисли, які завоювали увагу суспільства. Тому одні смисли, наприклад математичні теореми, зберігають свою цінність століттями, а інші, наприклад прогнози погоди на завтра, післязавтра, нікого не цікавлять. Рух смислів в соціальному часу – це тривалість збереження смислами своєї цінності.

Вивчати соціальну комунікацію як рух смислів у соціальному просторі та часі означає вивчати, як знання, уміння, емоції, стимули доходять до реципієнтів і розуміються ними, а також як довго ці смисли зберігають свою цінність для суспільства.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Проблема розуміння | ТЕМА 2. КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СПІЛКУВАННЯ

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.