Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ XIV. Біологічні активи





Розділ призначений для відображення додаткової інформації про склад та рух біологічних активів протягом звітного року, тобто є розшифровкою ряд. 035 – 037 та 110 Балансу (ф. № 1)(Табл. 6.14).

Таблиця 6.14

Алгоритм заповнення розділу XIV «Біологічні активи» Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5)

  Групи біологічних активів   Код рядка Обліковуються за первісною вартістю
залишок на початок року надійшло за рік   вибуло за рік
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:   Сума рядків 1411-1415, ДЗ 162,164 та 166 на 31.12.N-1р. Сума рядків 1411-1415, КЗ 134 на 31.12.N-1р.; Баланс (ф. 1) Ряд. 037 гр.3. Сума рядків 1411-1415, ДО 162, 163, 164 з К 155, 424, 46,48, та ін. Сума рядків 1411-1415, КО 162, 164, 166 з Д 972, 976   Сума рядків 1411-1415, ДО 134 з К 162,164,166
робоча худоба ДЗ 164 (відп. субрах.) на 31.12. N-1р КЗ 134 (відп. субрах.) на 31.12.N-1р. ДО 164 (відп. субрах.) з К 155, 424, 46,48, та ін. КО 164 з Д 972, 976   ДО 134 з К 164 (відп. субрах.)
продуктивна худоба - // - - // - - // - - // - - // -
багаторічні насадження ДЗ 162 (відп. субрах.) на 31.12. N-1р КЗ 134 (відп. субрах.) на 31.12.N-1р. ДО 162 (відп. субрах.) з К 155, 424, 46,48, та ін. КО 162 з Д 972, 976   ДО 134 з К 162 (відп. субрах.)
  ДЗ 162, 164, 166 (відп. субрах.) на31.12. N-1р КЗ 134 (відп. субрах.) на 31.12.N-1р. ДО 162, 164, 166 (відп. субрах.) з К 155, 424, 46,48, та ін. КО 162, 164, 166 з Д 972, 976   ДО 134 з К 162,164,166 (відп. субрах.)
інші довгострокові біологічні активи - // - - // - - // - - // - - // -
Поточні біологічні активи – усього в тому числі: Сума рядків 1421 – 1423, ДЗ 213 на 31.12.N-1р. Х Сума рядків 1421–1423, ДО 213 з К 46, 63, 718   Сума рядків 1421–1423, КО 213 з Д 901, 947, 24, 23 Х
тварини на вирощуванні та відгодівлі ДЗ 213 (відп. субрах.) на 31.12.N-1р. Х ДО 213 з К 46, 63, 718 КО 213 з Д 901, 947, 24, 23 Х
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) - // - Х - - Х
інші поточні біологічні активи - // - Х ДО 213 з К 46, 63, 718 КО 213 з Д 901, 947, 24, 23 Х
Разом Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420
Продовження таблиці 6.14  
Код рядка Обліковуються за первісною вартістю  
нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди відновлення корисності залишок на кінець року  
первісна вартість накопичена амортизація  
   
  Сума рядків 1411-1415, КО 134 з Д 23 Сума рядків 1411-1415, Сума рядків 1411-1415, Сума рядків 1411-1415; ДЗ 162,164 та 166 на 31.12.Nр. Сума рядків 1411-1415, КЗ 134 на 31.12.Nр.; Баланс (ф. 1) Ряд. 037 гр.4.  
КО 134 (відп. субрах.) з Д 23 КО 975 з Д 134 (відп. субрах.) ДО 134 (відп. субрах.)з К 746 ДЗ 164 (відп. субрах.) на 31.12. Nр. КЗ 134 (відп. субрах.) на 31.12.Nр.  
- // - - // - - // - ДЗ 164 (відп. субрах.) на 31.12. Nр. - // -  
- // - - // - - // - ДЗ 162 (відп. субрах.) на 31.12. Nр. - // -  
- // - - // - - // - ДЗ 162, 164, 166 (відп. субрах.) на 31.12. Nр. - // -  
- // - - // - - // - ДЗ 162, 164, 166 (відп. субрах.) на 31.12. Nр. - // -  
Х Сума рядків 1421-1423 Сума рядків 1421-1423 Сума рядків 1421-1423 Х  
Х Х Х ДЗ 213 (відп. субрах.) на 31.12. Nр. Х  
Х Х Х - Х  
Х Х Х ДЗ 213 (відп. субрах.) на 31.12. Nр. Х  
Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420  
                         

 



Продовження таблиці6. 14
Обліковуються за справедливою вартістю
Код рядка залишок на початок року надійшло за рік   зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
 
  Сума рядків 1411-1415 ДЗ 161, 163, 165 на 31.12. N-1р. Сума рядків 1411-1415 ДО 161, 163, 165 з К 155, 424, 46, 48, та ін. Сума рядків 1411-1415 ДО 161, 163, 165 з К 719 – дооцінка КО 161, 163, 165 з Д 940 - уцінка Сума рядків 1411-1415 Сума рядків 1411-1415
ДЗ 163 (відп. субрах.) на 31.12. N-1р ДО 163 (відп. субрах.) з К 155, 424, 46, 48, та ін. ДО 163 (відп. субрах.) з К 719 – дооцінка КО 163 (відп. субрах.) з Д 940 - уцінка КО 163 (відп. субрах.) ДЗ 163 (відп. субрах.) на 31.12.Nр
- // - - // - - // - - // - - // -
ДЗ 161, 165 (відп. субрах.) на 31.12. N-1р ДО 161, 165 (відп. субрах.) з К 155, 424, 46, 48, та ін. ДО 161, 165 (відп. субрах.) з К 719 – дооцінка КО 161, 165 (відп. субрах.) з Д 940 - уцінка КО 161, 165 (відп. субрах.) ДЗ 161, 165 (відп. субрах.) на 31.12.Nр
ДЗ 161, 163, 165 (відп. субрах.) на 31.12. N-1р ДО 161, 165 (відп. субрах.) з К 155, 424, 46, 48, та ін. ДО 161, 163, 165 (відп. субрах.) з К 719 – дооцінка КО 161, 163, 165 (відп. субрах.) з Д 940 – уцінка КО 161, 163, 165 (відп. субрах.) ДЗ 161, 163, 165 (відп. субрах.) на 31.12.Nр
- // - - // - - // - - // - - // -
Сума рядків 1421-1423   Сума рядків 1421-1423   Сума рядків 1421-1423   Сума рядків 1421-1423   Сума рядків 1421-1423  
ДЗ 212 (відп. субрах) на 31.12.N-1р. ДО 212 (відп. субрах.) ДО 212 (відп. субрах.) з К 710 – дооцінка КО 212 (відп. субрах.) з Д 940 - уцінка КО 212 (відп. субрах) ДЗ 212 (відп. субрах) на 31.12.Nр.
ДЗ 211, 212 (відп. субрах) на 31.12.N-1р. ДО 211, 212 (відп. субрах) ДО 211, 212 (відп. субрах.) з К 710 – дооцінка КО 211, 212 (відп. субрах.) з Д 940 - уцінка КО 21, 212 (відп. субрах.) ДЗ 211, 212 (відп. субрах.)
- // - - // - - // - - // - - // -
Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420 Сума рядків 1410 та 1420

 

 

Продовження таблиці 6.14
Код рядка Назва Джерело даних
З рядка 1430 графа 5 та графа 14 Вартість біологічних активів придбаних за рахунок цільового фінансування Аналітичний облік
З рядка 1430 графа 11 та графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності Аналітичний облік

 





Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 262; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.