Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Довідка 2 підпункт б. Землекористування протягом звітного року
Читайте также:
 1. Довідка 1. Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції.
 2. Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році
 3. Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році
 4. Кроме того, чтобы результаты машинной обработки информации могли эффективно влиять на производственный процесс, их необходимо получать к определенному сроку.
 5. Право землекористування. Оренда землі
 6. Раціоналізація землекористування
 7. Рівноважний термодинамічний процес, який протікає за умови незмінної теплоємності робочого тіла протягом всього процесу називається політропним.
 8. Створення конфедерації. Конституція США 1787 року. Білль про права 1791 року.
 9. Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються множенням норм амортизації на балансову вартість груп основних засобів на початок звітного періоду.
 10. Тому найбільше проблем у сфері землекористування в нашій країні відбувається саме в цьому напрямку господарської діяльності.
 11. Фізичний розвиток – це процес зміни форм і функцій організму людини протягом її індивідуального життя.

Довідка 2 підпункт а. Середньооблікова чисельність працівників і землекористування протягом звітного року

Розділ 3. Державна підтримка сільського господарства

Розділ 3 передбачений для відображення інформації про отримані підприємством кошти на підтримку та розвиток сільськогосподарського виробництва за рахунок бюджетних дотацій і податку на додану вартість за всіма видами (напрямами) державної підтримки. До цих даних включаються суми, які фактично надійшли на рахунки підприємства протягом звітного року. Суми нарахованих, але не отриманих підприємством у звітному році коштів у формі не відображаються.

При заповненні цього розділу слід керуватися тим, що сума даних за кодами 0701, 0271, 0710, 0720 (графа 1) повинна дорівнювати даним за кодом 0700, сума даних за кодами 0702, 0704, 0706 - 0708 повинна дорівнювати даним за кодом 0701, сума даних за кодами 0272 - 0276 у графах 1 і 2 повинна дорівнювати відповідним даним коду 0271.

Підставою для заповнення розділу 3 є інформація, яка відображена за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» у розрізі аналітичних рахунків за видами (напрямками) державної підтримки. Варто також проаналізувати інформацію, яка відображається на рахунках доходів, враховуючи те, що кошти, отримані за окремими бюджетними дотаціями, відображаються безпосередньо за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Тобто, у даному розділі будуть відображатись кошти отримані підприємствам за рахунок

Для визначення продуктивності праці працівників, зайнятих сільськогосподарським виробництвом, необхідна інформація про середньооблікову чисельність працівників. Як загальний показник така інформація відображається за кодом 0040 довідки 2, а середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у рослинництві та у тваринництві – за кодами 0410 та 0411 відповідно.

Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві є розрахунковим показником і складається з середньооблікової чисельності працівників, які безпосередньо були зайняті в сільськогосподарському виробництві, і чисельності працівників інших виробничих підрозділів підприємства, які були зайняті на сільськогосподарських роботах, забезпеченням і обслуговуванням сільськогосподарського виробництва, з урахуванням фактично відпрацьованого ними часу для потреб галузі.

Підставою для відображення інформація у пп. б довідки 2 є державні акти на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, які оформлені на підприємство. А також записи у земельно-кадастровій книзі, договори оренди земельних ділянок, укладені як з фізичними так і з юридичними особами, дані державного обліку земель.

До складу земель, інформація про які наводиться в даній довідці, включаються землі, які були в користуванні підприємства протягом звітного року, з урахуванням тих, що взяті ним в оренду. Землі, які належать підприємству, але здані в оренду іншим суб'єктам господарювання до даної довідки не включаються.

За кодом 0450 показують загальну площу сільськогосподарських угідь підприємства (в гектарах), до яких належать: рілля; перелоги; багаторічні насадження (сади, ягідники, виноградники та ін.), крім захисних смуг; сінокоси; вигони і пасовища. Окремим рядком за кодом 0451 із загальної площі сільськогосподарських угідь виділяється рілля.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 158; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Довідка 1. Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції.
 2. Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році
 3. Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році
 4. Кроме того, чтобы результаты машинной обработки информации могли эффективно влиять на производственный процесс, их необходимо получать к определенному сроку.
 5. Право землекористування. Оренда землі
 6. Раціоналізація землекористування
 7. Рівноважний термодинамічний процес, який протікає за умови незмінної теплоємності робочого тіла протягом всього процесу називається політропним.
 8. Створення конфедерації. Конституція США 1787 року. Білль про права 1791 року.
 9. Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються множенням норм амортизації на балансову вартість груп основних засобів на початок звітного періоду.
 10. Тому найбільше проблем у сфері землекористування в нашій країні відбувається саме в цьому напрямку господарської діяльності.
 11. Фізичний розвиток – це процес зміни форм і функцій організму людини протягом її індивідуального життя.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.92.174.251
Генерация страницы за: 0.001 сек.