Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір засобів реалізації імітаційної моделі

Читайте также:
 1. VІ. Вибір суб’єктів каналу – визначення типів і видів посередників.
 2. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 3. Аналіз прибутку від реалізації продукції і послуг
 4. Аналіз та вивчення моделі
 5. Аудит дотримання умов збереження основних засобів
 6. Аудит операцій по руху основних засобів.
 7. Аудит правильності нарахування зносу основних засобів.
 8. Аудит ремонту основних засобів.
 9. АУТСОРСІНГ: ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 10. Вибір закону регулювання регулятора
 11. Вибір кольору тексту й фону для електронних виданнях

На цьому етапі виконуються роботи, пов'язані з підготовкою та реалізацією імітаційної моделі на комп'ютері. Розробляється логічна схема моделі, яка перетворюється потім у програму. Подальша формалізація концептуальної моделі відбувається на етапі розроблення структури імітаційної моделі, але слід мати на увазі, що відображення структури моделі залежить від обраних засобів програмування.

Програмна реалізація імітаційної моделі може бути створена за допомогою:

v алгоритмічних мов загального призначення;

v спеціалізованих мов моделювання;

v пакетів прикладних програм для моделювання;

v засобів автоматизації програмування імітаційних моделей;

v діалогових і візуальних систем моделювання;

v інтелектуальних систем моделювання.

Структуру моделі можна зобразити з використанням елементів програмних засобів створення імітаційної моделі. Тому, перш ніж розпочати розроблення структурної схеми імітаційної моделі, необхідно вибрати мову програмування, якою буде реалізовано модель.

Мову, якою буде здійснено програмну реалізацію імітаційної моделі, слід вибирати залежно від складності імітаційної моделі та типу наявного комп'ютера. Нині існує багато мов моделювання, орієнтованих як на суперкомп'ютери, так і на персональні комп'ютери. Спочатку потрібно визначити, як буде реалізовано імітаційну модель алгоритмічною мовою програмування загального призначення, об'єктно-орієнтованою мовою з візуальним середовищем або з використанням спеціалізованих засобів моделювання.

Щоб надати перевагу одному з вищевказаних засобів, необхідно спочатку визначити затрати на реалізацію моделі, враховуючи такі рекомендації.

Для реалізації простої імітаційної моделі можна використати алгоритмічну мову загального призначення, що дасть змогу отримати більш швидкодіючу модель.

У разі реалізації складної імітаційної моделі, що має велику кількість різних компонентів, перевагу належить віддавати спеціалізованим засобам моделювання. У випадку використання алгоритмічних мов з метою уніфікації програмних модулів і принципів структурного та модульного програмування, необхідно розробити засоби:

v керування процесом моделювання в модельному часі;

v збирання статистичних даних про роботу моделі;

v генерування випадкових величин з різними законами розподілів імовірностей для моделювання стохастичних впливів;

v діагностики помилок під час виконання програми моделювання.

Ці засоби існують у будь-якій мові моделювання або пакеті прикладних програм, орієнтованому на моделювання.

Перш за все на початковий вибір засобу моделювання впливає наявність його в даному комп'ютері. Під час попереднього вибору засобу необхідно визначити, чи досконало написано настанову та інструкції для користувача, чи забезпечує транслятор достовірну діагностику помилок, чи можливе швидке засвоєння цього засобу.На наступному етапі потрібно оцінити можливості побудови програмної реалізації імітаційної моделі з допомогою цього засобу та проведення експериментів з моделлю. Для цього необхідно відповісти на такі запитання:

v Які існують засоби генерування випадкових чисел і змінних?

v Як здійснюється збирання статистичних даних моделювання?

v Які можливості засобу щодо налагодження моделі?

v Наскільки засіб відповідає можливості відображення структури модельованої системи, яка моделюється?

v Які можливості засобу щодо зміни структури моделі?

v Наскільки просто вносити зміни в програмну реалізацію моделі?

v Чи легко обробляти отриманий статистичний матеріал за результатами прогонів моделі?

v Чи існує інтерфейс з іншими програмними засобами (графічними, анімаційними, статистичними, оптимізаційними пакетами)?

v Наскільки зручний інтерфейс між користувачем і програмою?

v Чи дає засіб можливість формувати звіт про роботу моделі в зручному для користувача вигляді?

v Чи можна використовувати засоби планування проведення експериментів та оптимізації для прийняття рішень?

Із безлічі можливих засобів моделювання перевагу належить віддавати тим засобам, що добре зарекомендували себе як перевірені та використання яких потребує мінімальних витрат на створення моделі та експериментування з нею.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Вибір засобів реалізації імітаційної моделі

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 196; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.8.185
Генерация страницы за: 0.001 сек.