Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Застосування ІКТ в освітній галузі «Мистецтво»
Читайте также:
 1. Галузі застосування інформаційних систем в економіці
 2. Галузі страхування
 3. За призначенням (обмеженням імпорту або експорту) чинним законодавством передбачене застосування спеціального, компенсаційного та антидемпінгового мита.
 4. Загальні принципи та сфера застосування консолідованої фінансової звітності
 5. Законодавство України та міжнародні норми в галузі охорони праці та промислової безпеки
 6. Застосування
 7. Застосування еластичності
 8. Застосування зубчастих передач та їхня класифікація
 9. Застосування інтерактивних методик на уроках інформатики
 10. Застосування користувача
 11. Застосування методів сегментування

Структура уроків музики, образотворчого мистецтва.

Орієнтовна структура уроків музики

1. Організація класу:

- музичне вітання;

- перевірка присутніх;

- оголошення теми уроку.

2. Розспівування:

- вправа на вироблення звуку, нотний приклад;

- робота над двоголосним співом, нотний приклад.

3. Подача нового матеріалу:

- розучування пісні;

- вивчення інтервалу (музична гра, вікторина тощо);

- слухання музики;

- гра на дитячому музичному інструменті;

- творчі завдання.

Фізкультхвилинка.

4. Закріплення теми, матеріалу. Окремо закріплюється вправа, інтервал,

пісня. Фрагмент слухання.

5. Оцінювання праці учнів.

6. Домашнє завдання (скласти, намалювати, створити, доспівати,

придумати тощо).

7. Підсумок уроку [9].

Орієнтовна структура уроків образотворчого мистецтва

1. Організаційна частина.

1 .Організація робочих місць.

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

3. Встановлення дисципліни в класі.

4. Запис в класному журналі відсутніх на уроці.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (оголошення теми, мети і завдань

уроку).

III. Активізація опорних знань учнів (запитання, пригадуван]V. Вивчення нової теми.

Можуть бути використані декілька методів (при потребі розкриття теми): ;

1. Розгляд предмета або організація сприйняття творів мистецтва.

2. Бесіда з аналізом предмета.

3. Розповідь (слово вчителя).

4. Пояснення правил і законів.

5. Методологічне пояснення на дошці (демонстрація вчителем послідовності виконання роботи).

6. Пояснення традицій використання кольорів.

7. Повторення прийомів зображення на таблиці.

8. Повторення правил техніки безпеки.

9. Хвилинка натхнення (планування дітьми індивідуальної роботи).

V. Самостійна робота учнів.

1. Виконання учнями практичної роботи.

Фізкультхвилинка

2. Додаткові пояснення при типових помилках у більшості учнів.

VI. Підведення підсумку уроку.

1. Узагальнення здобутих знань учнів.

2. Колективний аналіз учнівських робіт.

3. Лаконічне оцінювання.

VII. Рефлексія.

Запитання за темою уроку:

Що вам найбільше сподобалося на сьогоднішньому уроці?

Що нового ви дізналися?

Які труднощі були в роботі...?

Що б ви змінили в своїй роботі, якби розпочали створювати нову?

VIII. Домашнє завдання, прибирання робочих місці. Закінчення уроку.

 

Використання комп'ютерних технологій в освітньому процесі стає прикметною ознакою нашого часу. Не є винятком і система мистецької освіти, адже саме викладання предметів художньо-естетичного циклу пов'язане з оперуванням різноманітною інформацією (звук, зображення, відео та ін.). Педагогу з мистецьких дисциплін, зокрема вчителю музичного мистецтва, пропонується готова програмована продукція (ППЗ, різноманітні музичні енциклопедії, навчальні й тренувально-закріплюючі програми) та цілий арсенал комп'ютерних програм, які дозволяють самостійно створити потрібний мультимедійний супровід до уроків: Microsoft Office Power Point, Windows Movie Maker та Macromedia Flash Professional.Розглянемо можливості використання комп'ютерних презентацій на різних етапах уроку музичного мистецтва:

1) організаційний етап (створення необхідної творчої атмосфери) - оголошення теми уроку, представлення музичного або поетичного епіграфа;

2) етап актуалізації опорних знань (перевірка готовності до сприйняття нового матеріалу) - демонстрація кросвордів, різноманітних перевірочних, у тому числі й тестових, завдань.

3) мотиваційний етап, планування діяльності (створення проблемної ситуації) - демонстрація відео-, аудіофрагменту, візуалізація поставлених завдань;

4) етап організації виконання плану (пошуково-дослідницька діяльність, сприймання та інтерпретація художніх творів, виконання музичних творів, гра-дискусія) - представлення інформації у вигляді тексту, таблиць, схем, графічних зображень, демонстрація аудіо-, відеофрагментів;

5) рефлексія, підсумки уроку, оцінювання, оголошення домашнього завдання (зворотний зв'язок, перевірка якості й рівня засвоєння навчального матеріалу) - надання рекомендацій для самооцінки, демонстрація перевірочних завдань, домашнього завдання, музичної або поетичної післямови.

Доступний інтерфейс та зручне керування, можливість використовувати інформацію в будь-якій формі представлення (звук, зображення, відео, анімація), змінювати та доповнювати інформацію на слайдах, естетично її оформлювати, творити за законами краси (що особливо важливо для мультимедійного засобу, призначеного для викладання музичного мистецтва).

У таблиці 1 подані найпопулярніші програми, які дозволяють обробляти та змінювати різноманітну інформацію для подальшого її включення в презентацію.

Таблиця

Додаткове програмне забезпечення для створення мультимедійних презентацій

 

Вид інформації Програми
Зображення Microsoft Paint, Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Office Picture Manager
Звук Microsoft Windows Media Player, Wavelab, Nero Wave Editor
Відео Nero Vision, Windows Movie Maker, Microsoft Windows Media Player

 

Отже, за допомогою комп'ютерних програм творчий учитель має унікальну можливість самостійно створювати необхідний мультимедійний супровід до уроків, виходячи з власного бачення теми, враховуючи особливості класу, школи; змінювати та доповнювати навчальний матеріал на слайдах. Актуальною залишається проблема ознайомлення вчителів із сучасним програмним забезпеченням, оволодіння практичними навичками роботи з презентаційними технологіями, а також розробка методики використання учнями мультимедійних презентацій з метою представлення власних дослідницьких проектів мистецького спрямування.

У практиці роботи початкової школи застосовуються інтегровані уроки інформатики та мистецтва (образотворче мистецтво). На таких уроках молодші школярі використовують графічні редактори, наприклад: Microsoft paint, Grayola Art Studio та ін.

Основні принципи застосування графічних редакторів у 1-4-их класах: узгодженість або інтегративність (здійснення опори на навчальний матеріал образотворчого мистецтва та врахування його місця в календарному плані 1- 4-их класів); перспективність (забезпечення перенесення набутого досвіду на редактори вищого класу, власне забезпечення наступності з іншими ланками навчання).

Microsoft Paint - графічний редактор, який дозволяє просто та швидко створювати, редагувати, комбінувати малюнки, використовуючи базові набори інструментів і графічних примітивів.

Дотриманню сучасної концепції особистісно-орієнтованого підходу в освіті, гуманітаризації навчально-виховного процесу, формуванню початків інформаційної культури в молодших школярів найповніше Відповідає мультимедійний графічний редактор Crayola Art Studio.

Специфіка редактора така, що він може з успіхом використовуватися як для первинного ознайомлення дітей шести років з роботою на комп'ютері, так і в подальшій навчальній діяльності, хоча необхідними умовами його введення є узгодженість з предметами художньо-естетичного циклу, опора на здобуті знання з кольорознавства, (основні та похідні кольори, секрети утворення похідних кольорів) та правила композиції під час створення малюнків.

Розглянемо методику ознайомлення учнів початкових класів з основними можливостями редактора в контексті формування початків інформаційної культури, розвитку відповідного стилю мислення, зокрема сприйняття певним чином структурованої інформації та вироблення деяких умінь спілкування з комп'ютером.

Робота з редактором розпочинається з ознайомлення із титульною заставкою програми та вікном знайомства, у якому здійснюються запити «Хто ти?» і дається можливість вибрати слова «Гість», «Я новачок» чи «Введене раніше ім'я», або перейти до книги наведенням курсору на стрілку «Go to BOOKS» і клацанням лівої кнопки мишки. Потім необхідно ознайомити учнів із завантажувальним меню, яке демонструє можливості редактора Crayola Art Studio: перехід до вікна малювання; галереї раніше виконаних малюнків, восьми тематичних книг для розфарбовування (парк розваг; розваги з фруктами та овочами; тварини; транспорт (літаки, поїзди, автомобілі); природа навколо нас; пори року; розваги та ігри; дослідження космосу) та вихід з програми.

Усі елементи названих і наступних меню в програмі озвучені англійською мовою. Наведення курсору на певний графічний об'єкт меню ініціює звукове та письмове (у вигляді випливаючого речення) словесне тлумачення його змісту.

Одним із найважливіших видів діяльності учнів у редакторі є розфарбовування заданих малюнків обраної книги (кожна книга має 8 сторінок). Вибір сторінок здійснюється переміщенням курсору за номерами сторінки, а перехід до меню інструментів - наведенням курсору на графічний об'єкт (LETS COLOR - давайте розфарбуємо) і натисканням лівої кнопки миші.

Особливе значення для учня має меню інструментів. Воно складається із системи графічних об'єктів – знаків, зображення яких підказує їх функціональне призначення (перехід до відповідного випадаючого меню, а саме: малювання крейдою, для кожного виду ліній можна вибрати товщину за допомогою вказівника шкали та перейти до виконання симетричних малюнків) малювати пензликом); залити обмежений замкнутими лініями малюнок даним кольором або відтінками одного (двох) кольорів.

Редактор дозволяє перемикання на зафарбовування п'ятьма видами шпалер (узорів); здійснити наклейки малюнків з даної бібліотеки. Можна виводити на екран кольорові й чорно-білі малюнки, які розфарбовуються за власним уподобанням; відмінити останню дію (в меню інструментів позначено малюнком телефону); друкувати слова та числа (позначено малюнком комп'ютера з літерами на екрані).

Особливо слід зосередити увагу учнів на можливості виводити площинні та просторові фігури (зафарбовані та незафарбовані); роздруковувати картинку (позначено малюнком принтера); малювати дивні малюнки (позначено деформованим олівцем); зберегти в галереї малюнків, роздрукувати, зберегти на жорсткому диску, завантажити картинку з дискети, зробити екранну копію, стерти картинку.

З редактором Crayola Art Studio Мистецтво учні 2 класу можуть працювати без втрати пізнавальної зацікавленості 14-15 уроків, які доцільно розбити на певні етапи. На першому етапі учні вчаться завантажувати програму, розфарбовувати малюнки з використанням різних інструментів, редагувати їх. На другому етапі вони вчаться виконувати малюнки різними інструментами з повним застосуванням їх можливостей (не більше двох інструментів на один урок), зберігати виконані малюнки в галереї. На третьому стані учні виконують творчі завдання за даними зразками, описом та на вільну тему, зберігають виконаний малюнок на зовнішніх носіях.

Таким чином, редактор Crayola Art Studio Мистецтво є таким програмнс-педагогічним засобом, який дозволяє формувати в учнів уявлення про вікна, меню (зокрема випадаючі меню), елементи меню, піктограми, перемикачі, ключові слова, вказівник об'єктів, уміння здійснювати вибір необхідних об'єктів, моделювати свої відчуття, навколишній світ. Наявність набору інструментів та кольорової палітри забезпечують піднесений емоційний стан учнів у процесі навчальної діяльності, створюють фундамент для роботи з професійними художніми редакторами та опанування вмінь, які представляють засвоєння початків інформаційної культури.

Використання педагогічних програмних засобів на уроках мистецтва.

Педагогічні програмні засоби «Музичне мистецтво, І клас», «Музичне мистецтво, 2 клас», «Музичне мистецтво, 3 клас» розроблені відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Музика» (1-4 класи) (укл. О.Ростовський, Л.Хлебникова, Р.Марченко). Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти. Увесь курс складається з 35 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести. Програмний засіб «Музичне мистецтво, 1 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, словник термінів і понять, іменний покажчик, додаток-схему «Характеристики музики». Також в архіві присутня папка з мрЗ для прослуховування.

«Видатні композитори світу» - вивчення історії музики, нотної грамоти, біографії видатних композиторів, розвиток музичного слуху (повторити мелодію, впізнати музичний інструмент за його звучанням, створити музичний фрагмент).

«Видатні художники світу» - вивчення історії образотворчого мистецтва (Італійський ренесанс, Північне Відродження, імпресіонізм та постімпресіонізм), ознайомлення з живописом художників Нового часу, XIX ст., XX ст., розвиток уваги, творчих та естетичних здібностей, художнього смаку.

Отже, раціональне та вмотивоване використання ІКТ на уроках освітньої галузі «Мистецтва» дасть можливість учителю початкових класів включити учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності.

 

Питання для самоперевірки

1. Які мета та завдання освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі?

2. Розкрийте особливості етапів уроків музики та образотворчого мистецтва.

3. Охарактеризуйте напрями використання ІКТ на уроках мистецтва?

4. Які педагогічні програмні засоби створено для уроків мистецтва в початкових класах?

 

Література:

1. Базелкж О. Мультимедиа - технологія - мистецтво / О.Базелюк // Мистецтво і освіта. - 2008. - № 3., - С 16-18.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vyww.mon.gov.ua/education/average

3. Кивлюк О. Можливості використання комп'ютерних ігор у навчально-виховному процесі початкової школи / О.Кивлюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2007. - № 6. - С. 98 - 103.

4. Кириченко М.А., Кириченко І.М., Основи образотворчої грамоти: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, 2002. - 190с.

5. Костриба Л. Створення мультмедійних програмно-педагогічних систем навчання засобами Power Point / Л.Костриба // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2008. - № 4. - С. 33-36.

6. Левшин М. Використання графічного редактора у початковій школі / М.М.Левшин // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2001. - №1. - С. 28 - 29.

7. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В.Бєлкіна, О.В. Калініченко, 1.В. Рудчеко. - X.: Веста: Видавництво"Ранок", 2006. - 256с.

8. Новикова Н. Комп'ютерна презентація на уроках музики / Н.Новикова // Мистецтво та освіта - 2010. - № 3. - С. 25 - 29.

9. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посіб; / Худож. В.А.Басалига. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 215 с. - Бібліогр.: с. 212-214.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 840; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.