Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості організації швейного виробництва на малих підприємствах


У сучасних умовах для малого підприємства одним із основних завдань у його діяльності є формування асортиментної політики.

Після визначення асортименту перед керівництвом підприємства виникає завдання організації швейного виробництва. Саме від організації виробництва багато в чому залежить, буде підприємство рентабельним, чи зможе виробничий процес приносити прибуток і чи довго дане підприємство у сучасних ринкових умовах зможе бути реальним конкурентом. Ці показники діяльності підприємства визначаються не тільки конкурентоспроможністю випущеної продукції, але і її різноманітністю, здатністю задовольнити вимоги потенційного замовника.

Необхідною умовою ефективної діяльності малого підприємства є раціональна побудова його виробничої структури. На відміну від середніх і великих швейних підприємств на малому підприємстві, як правило:

- відсутні допоміжне, підсобне і побічне виробництва;

- не виділяються в окрему структурну одиницю експериментальний цех і цех обробки готового виробу;

- підготовчий і розкрійний цехи можуть бути об'єднані територіально.

Малі підприємства у швейній галузі створюються, як правило, для випуску виробів певного виду, тобто для них характерна наочна спеціалізація. Це зумовило організацію процесу виготовлення швейного виробу за схемою підприємства із закінченим технологічним циклом виробництва (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Структурна схема малого підприємства

із закінченим технологічним циклом:

ПРЦ (ПРД) – підготовчо-розкрійний цех (ділянка), ШЦ – швейний цех, СГП – склад готової продукції.

 

Проте на малому підприємстві можуть мати місце і окремі стадії виробничого процесу (рис. 9.3). Наприклад, постачання деталей крою відповідно до замовлення малого підприємства здійснюється з іншого підприємства, оснащеного автоматизованим комплексом настильного розкрою, що забезпечує високу точність крою.

Для попереднього розрахунку і компоновки площ малого підприємства може бути використана методика розрахунку середніх і великих підприємств.

Проте необхідно враховувати, що при проектуванні малого підприємства початковими даними, як правило, є виробнича площа, на якій планується його розміщення.

При вирішенні завдання поверхового планування слід враховувати взаємні зв'язки цехів, керуватися вимогами організації виробництва із урахуванням санітарних і протипожежних норм техніки безпеки. Всі адміністративні приміщення і по можливості фірмовий магазин розташовують в основному корпусі з швейним виробництвом.

Рис. 9.3. Структурна схема малого підприємства із незакінченим технологічним циклом:ШЦ – швейний цех, СГП – склад готової продукції.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні риси малого підприємництва | Організація потокового виробництва у швейних цехах малого підприємства

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1512; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аналітико-синтетична діяльність кори головного мозку, її вікові особливості у дітей і значення.
 2. Будівельний комплекс та його особливості в Україні.
 3. Взаємозв'язок корпоративної культури організації та корпоративної соціальної відповідальності.
 4. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом
 5. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції
 6. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
 7. Витрати виробництва
 8. Вікові особливості залоз внутрішньої секреції
 9. Вікові особливості змішаних залоз (підшлункової і статевих), їх вплив на розвиток організму
 10. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ЗОРУ ТА СЛУХУ У ДІТЕЙ
 11. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації.
 12. Господарський комплекс національної економіки: основи формування та особливості структури.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.