Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обладнання і засоби обліку кількості продукції свердловини

Читайте также:
 1. Аналіз прибутку від реалізації продукції і послуг
 2. АНТИХОЛІНЕСТЕРАЗНІ ЗАСОБИ
 3. Антихолінестеразні засоби (інгібітори холінестерази).
 4. Бойовий порядок та бойові завдання взводу в наступі, засоби посилення.
 5. Бойовий порядок та бойові завдання відділення в наступі, засоби посилення
 6. Визначення потужності електродвигуна місильно-перемішувального обладнання
 7. Випуску продукції
 8. Виробничий логістичний сервіс на етапі розробки нової продукції
 9. Відображення в бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті
 10. Відображення в обліку господарських операцій кредитних спілок
 11. Відображення в обліку операцій за рахунком
 12. Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів

Лекція

1 Основні схеми і принципи дії замірних установок

Продукцію свердловини на деяких промислах заміряють об’ємним способом. Кількість нафти і води, яка поступає із свердловини, заміряють в циліндричному мірнику, використовуючи нафтопромислові резервуари 700-1000м3. В резервуарі оператор заміряє рівень рідини рейкою з поділками.

Кількість газу на групових сепараційно-замірних установках заміряють за допомогою стандартних діафрагм і витратомірів ДП-430, які встановлюються на газовій лінії після сепаратора. Кількість нафти і води по свердловинах заміряють періодично один раз на добу або один раз на 3-5 діб, в залежності від режиму роботи свердловини.

В даний час на промислах використовують блочні автоматизовані замірні установки.

2 Блочні автоматизовані групові замірні установки.

Призначені для:

- вимірювання добових дебітів свердловин по суміші, витрат рідини і газу, а також окремого обліку витрат води;

- автоматичного обчислення сумарного добового дебіту всіх свердловин, які підключені до установки;

- автоматичного блокування промислових збірних колекторів при досягненні в них аварійних тисків;

- видачі по виклику в систему телемеханіки експрес-інформації про дебіт свердловини.

Установки отримали назви «Спутники» А,Б,В.

«Спутник» А – базова конструкція серії блочних замірних установок. Існує три їх модифікації.

пропускна здатність газу/рідини (м3/добу)

А-16-14-400

АМ-25-10-1500

АМ-40-14-400

 

 

Число свердловин Робочий тиск, МПа Діапазон витрати рідини, м3/добу
1.6 10-400
2.5 10-1500
10-400

 

1-викидні лінії; 2-засувки; 3-багатоходовий перемикач свердловин; 4-зворотний клапан; 5-поршневий відсікаючий клапан; 6- поршневий відсікаючий клапан; 7-замірний сепаратор; 8-турбінний лічильник нафти; 9- регулятор витрат; 10-датчик вологометра; 11-заслінка; 12-давач витратоміра «Агат 1П»; І – вхідна лінія; ІІ – збірний колектор; ІІІ – колектор безводної нафти

Рисунок – Принципова схема установки «Спутник Б 40-14-400»

 

 

Супутник Б-40-14-400 :

- число підключених свердловин-14

- робочий тиск – 4МПа

- межа виміру по рідині – 5 - 400 м3/добу

- межа виміру по газу – до 500 м3/добу

На «Спутнику» Б40 встановлений автоматичний вологометр нафти, який безперервно визначає % вміст води в потоці нафти; також автоматично при допомозі турбінного витратоміра 15 вимірюється кількість газу.

«Спутник» В дозволяє проводити замір на свердловинах з парафіновими нафтами , для цього на викидних лініях пропускають від свердловини гумові кулі, які збираються в окремих ємкостях.За допомогою «Спутника» А, Б, Б40 можна вимірювати окремо дебіт обводнених і не обводнених свердловин.

Поряд з цим існує блочна малогабаритна установка БИУС-40, яка призначена для вимірювання кількості продукції малодебітних свердловин .

Пропускна здатність,м3/добу – не > 100

Робочий тиск МПа – 4

Технічні характеристики:

- Сумарна встановлена потужність електроприймачів, В, не більше …….. 10

- Напруга електричних мережей електроприймачів, В ……………….380/220

- Температура повітря в замірно – перемикаючому блоці і щитовому приміщенні, ……………………………………………………………...5-50

- Габаритні розміри , мм:

замірно-перемикаючого блока…………………………………………………………………8 350х3 200х 2 710

блока управління……………………………………… 3 100х2 200х 2 500

Маса,кг :

замірно-перемикаючого блока………………………………………… 10 000

блока управління………………………………………………………………..2 000

Установка «Спутник» Б-40-14-400 працює наступним чином.

Продукція свердловини по викидних лініях 1, послідовно проходячи через зворотний клапан 4, засувку 2, потрапляє в перемикач свердловин 3. В перемикачі продукція однієї свердловини через замірний патрубок і поршневий відсікаючий клапан КПР-1 5 направляється в замірний сепаратор 7 пристрою «Імпульс», де газ відокремлюється від рідини. Продукція інших свердловин, проходячи через поршневий відсікаючий клапан КПР-1 6, потрапляє в збірний колектор II .

Газ,що виділився в сепараторі 7, проходить через датчик 12 витратоміра «Агат 1П», засувку 11, а далі потрапляє в збірний колектор, де змішується з загальним потоком.

Рідина направляється в нижню порожнину сепараційної ємності і за рахунок надлишкового тиску, що підтримується засувкою 11, понижується через турбінний лічильник нафти 8, регулятор витрати 9 і датчик вологометра 10 у збірний колектор.

Регулятор витрат 9 і засувка 11, яка з’єднана тягами з віссю поплавка, забезпечує циклічне проходження рідини через лічильник 8 з постійними швидкостями, що дозволяє вимірювати дебіт свердловин в широкому діапазоні з малими похибками.

При роздільному зборі безводної і обводненої нафти свердловини почергово під’єднюються до ПСМ. В цьому випадку продукція свердловин, що подають безводну нафту, направляється в обвідну лінію 1 а далі в колектор безводної нафти ІІІ, а продукція свердловин, що подають обводнену нафту, поступає в перемикач свердловин ПСМ, а потім в колектор обводненої нафти ІІ. Дебіт кожної з цих свердловин вимірюється описаним вище методом. Перемикання свердловин з обводненої линії на перемикач свердловин ПСМ і навпаки здійснюється вручну.

На установці передбачена можливість подачі хімічних реагентів в колектор обводненої нафти. Для цього в замірно-перемикаючому блоці змонтований дозаторний насос типу НД-0.5Р-10/100 з блоком для реагента 13.

Установка «Спутник Б» обладнана приладами контролю, керування і автоматичного регулювання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік оренди (лізингу) основних засобів | Лекція 1.“Очисні механізовані комплекси” 1.1 Загальні відомості. Призначення. Класифікація. Конструкції

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1603; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.