Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Токарно-гвинторізні верстати, їх будова і особливості кінематичного налагодження

Кінематика токарного патронно - центрового верстата моделі 16К20ФЗ

Особливості конструкції і налагодження токарно-револьверного автомата 1Б140

Особливості конструкції і налагодження багаторізцевого токарного напівавтомата 1Н713

Класифікація токарних автоматів і напівавтоматів

Кінематика токарно-гвинторізного верстата 16К20

Токарно-гвинторізні верстати, їх будова і особливості кінематичного налагодження

ЛЕКЦІЯ №7 ВЕРСТАТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

На верстатах токарної групи обробляють деталі типу валів, дисків, втулок за рахунок обточування зовнішніх циліндричних поверхонь, торців та виступів, прорізання канавок і відрізування, розточування внутрішніх поверхонь, фасочних поверхонь, свердління, зенкування і нарізання різьб плашками і мітчиками, накатування рифлених поверхонь.

Головним рухом у цих верстатах є обертання шпинделя, в якому кріпиться заготовка. Рухом повздовжньої і поперечної подачі є рух супорта, в якому закріплені різці. При обробці свердлами рух подачі здійснюється задньою бабкою. Згідно класифікації токарні верстати відносяться до першої групи.

Типова компоновка токарного верстата подана на рис. 7.1. На основі 1 закріплена станина 11 і корито 12. На станині розміщені передня бабка 3 і коробка подач 2. Напрямними станини переміщується супорт 6 з фартуком 9 і задня бабка 7. Двигун встановлено в основі і закритий кожухом.

Рисунок 7.1 – Токарно-гвинторізний верстат

 

Рух подач передається механізмом фартука через ходовий вал 8 (точіння), або через ходовий гвинт 10 (нарізання різьб). На передній бабці зосереджені ручки керування верстатом.

Багатоопераційні верстати токарного типу за компоновкою відрізняються від наведеної.

Зміна частот обертання шпинделя здійснюється за допомогою групових передач з рухомими подвійними та потрійними блоками. Для зміни напрямку руху використовується фрикційна муфта.

Також в передній бабці розташований привод механізму подач, що містить ланку збільшення кроку і реверсивний механізм.Опорами шпинделя є роликові та радіально-упорні підшипники, в яких здійснюється регулювання їх натягу.

У високоточних токарних верстатах використовуються в шпиндельних вузлах гідродинамічні чи гідростатичні підшипники.

Напрям руху в коробках подач змінюється за допомогою зубчастих муфт внутрішнього зачеплення. Вихідними ланками коробок подач є ходовий гвинт і ходовий вал.

Супорт верстата переміщується напрямними станини за допомогою гвинтової або рейкової передачі. За допомогою передачі гвинт-гайка здійснюється ручне переміщення поперечних полозків. На поперечних полозках встановлені верхні (різцеві) полозки, на яких розташовані передній і задній різцетримач.

В задній бабці, що встановлюється на напрямних станини, піноль з центром переміщується парою гвинт-гайка. Задня бабка може з’єднуватися з кареткою супорта для отримання подачі.

Пристосуванням в токарних верстатах є самоцентрувальні патрони та поводкові патрони, хомути, люнети, оправки, що призначені для кріплення деталей.

Тіла обертання кріпляться в трьохкулачкових патронах з синхронним переміщенням кулачків, а некруглі чи несиметричні заготовки закріплюються чотирикулачковим патроном. У верстатах з ЧПК використовуються патрони з електромеханічним, гідравлічним та пневматичним приводами.

Самозатискний поводковий патрон широко застосовується у тих випадках, коли деталь вже встановлена в центрах верстата і необхідно тільки передати обертальний момент від шпинделя до деталі.

На рисунку 7.2 наведена структурна схема токарно-гвинторізного верстата.

· Формоутворювальний рух при точінні ФV1) забезпечується обертанням заготовки, частота якої визначатиметься певним зачепленням зубчастих коліс коробки швидкостей іV, а напрямок руху реверсивним механізмом Р2. Розрахункове співвідношення переміщень вала двигуна та шпинделя:

, (7.1)

де пМ, пшп – частоти обертання електродвигуна та шпинделя

Рисунок 7.2 – Структурна схема токарно-гвинторізного верстата

 

· Рух повздовжньої подачі ФS11) та поперечної ФS22) подач забезпечується кінематичними ланцюгами, що зв’язують шпиндель верстата з рейкою (повздовжня) чи з ходовим гвинтом (поперечна). Розрахункові переміщення визначається виразами

, (7.2)

а також

, (7.3)

де Snn, Sn – повздовжня та поперечна подачі супорта.

Регулювання швидкостей переміщення здійснюється коробкою передач і­КП.

· Гвинторізний рух забезпечується однією складною формоутворювальною групою ФV1П1). Внутрішній кінематичний зв’язок забезпечується ланцюгом 1 – 2, який зв’язує шпиндель верстата з ходовим гвинтом, переміщення якого регулюється коробкою подач і­КП та гітарою is, а напрямок руху механізмом Р1. Зовнішній кінематичний зв’язок забезпечується ланцюгом 3 – 1, який за допомогою органів налагодження iv та Р2 визначає швидкість і напрямок гвинтової обробки різьби. Розрахункові переміщення кінцевих ланок мають вигляд:

(7.4)

де tH – крок різьби, що нарізають.

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 4482; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.