Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Допуск до роботи з електрикою

Читайте также:
 1. Варіанти контрольної роботи
 2. Взнос наличными, не допускается.
 3. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 4. Визначення режимів роботи транспортуючих машин
 5. Визначення соціальної роботи
 6. Виникнення і розвиток методології соціальної роботи
 7. Вплив погрішності вимірювань на встановлення приймальних меж поля допуску
 8. Газобалонна установка для роботи на зрідженому газі
 9. Допуск до роботи з електрикою.
 10. Допускаемые контактные напряжения.
 11. Допускаемые напряжения изгиба.

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки.

Для розробки заходів щодо запобігання електротравматизму, пов'язаних з розміщенням електроустаткування підприємства, необхідно знати характеристику приміщень. Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ), приміщення поділяються на три категорії.

1. Приміщення без підвищеної небезпеки — це приміщення, в яких відсутні умови, що створюють підвищену чи особливу небезпеку.

2. Приміщення з підвищеною небезпекою — це такі, що характеризуються наявністю однієї з таких умов ураження електричним струмом:

а) волога (відносна вологість повітря тривало перевіщуе 75% або пара та конденсуюча волога у вигляді дрібних крапель) або струмопровідний пил (технологічний або атмосферний пил, що проникає до середини агрегатів, технологічного обладнання, осідає на дротах, струмопровідних частинах і погіршує умови охолодження та ізоляції, але не викликає небезпеки аварії);

б) струмопроводні поли (металеві, залізобетонні);

в) висока температура (+ 35 °С);

г) можливість одночасного дотику працюючого до з'єднанних з землею металоконструкцій, обладнання з одного боку та до металевих корпусів електро облад­нання — з іншого.

3. Особливо небезпечні приміщення — це такі, що характеризуються наявністю однієї з таких умов ураження електричним струмом:

а) підвищена вологость (відносна вологість повітря близько

100%, стеля, підлога, стіни покриті вологою);

б) хімічно активне середовище (у приміщенні є агресивні пари, гази, рідини, які діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроустаткування);

в) одночасно дві або більше умов підвищеної небезпеки (див.п.2).

До електротехнічного персоналу відносяться особи, які зайняті на обслуговуванні та експлуатації електроустановок. їхумовно поділяють на такі групи:

 1. адміністративно-технічний персонал (начальники служб, цехів, майстри);
 2. оперативний персонал (черговий персонал, який безпосередньо обслуговує електроустановки);
 3. ремонтний персонал (працівники ремонтно-налагоджувальних служб з обслуговування електроустановок);
 4. ремонтно-оперативний персонал (особи, які оперативно обслуговують електроустановки, де немає чергового персоналу).

До роботи з електрикою допускаються особи відповідних кваліфікаційних груп з електробезпеки із оформленням наряду-допуску або розпорядженням, де визначаються:

 1. допуск до роботи;
 2. нагляд під час роботи;
 3. оформлення перерви в роботі;
 4. переведень на інші робочі місця і закінчення роботи.

Відповідальними за безпеку роботи є особи, які видають розпорядження або наряд-допуск.

Особи, які допускаються до роботи з електрикою, проходять медичний огляд при влаштуванні на роботу і періодично один раз на рік при обслуговуванні діючих електроустановок.Наряд-допуск— це письмове розпорядження на роботу, в якому визначене місце роботи, час початку і закінчення роботи, склад бригади, особи, відповідальні за безпеку роботи.

До роботи з електрикою не допускаються особи, молодші 18 років. Учні, студенти, які проходять виробничу практику або навчання і не досягли 18-річного віку, працюють з електрикою під постійним наглядом кваліфікованого працівника обмежений час, що визначений навчальним планом.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму | 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1150; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.