Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи розвитку інтеграційних процесів

Читайте также:
 1. IV. ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ .
 2. Акселерація росту та розвитку.
 3. Аналіз технічних процесів
 4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеці­ального фонду місцевих бюджетів.
 5. Впливом сучасних тенденцій розвитку світового господарства.
 6. Вправи для розвитку мовного дихання
 7. Вправи для розвитку пісенної творчості.
 8. Динаміка світового господарського розвитку другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
 9. Діалектика – вчення про загальні зв'язки і розвиток. Філософські і конкретно-наукові концепції розвитку.
 10. Дослідження перехідних процесів
 11. Еволюція розвитку персональних комп'ютерів
 12. Економічна природа, рушійні сили і етапи міжнародної трудової міграції.

Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції

Міні-лексикон

Економічна інтеграція, зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

 

Література

1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. /Багрова І.В., О.О.Гетьман, В.Є.Власюк \За ред.. І.В. Багрової. -,Київ: «Центр навчальної літератури», 2004, розд. 3. с. 69 – 96; Розд. 4, с. 96 -138; Розд. 5, с. 138 – 180.

2. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: Навчальний посібник /Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук‘яненко, Ю.В. Макогон. –К.: Центр навчальної літератури. 2004, Гл.12. , с. 323 – 329; Гл. 13, с.329 -343.

3. Лук‘яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник /Д.Г. Лук‘яненко.- Київ: КНЕУ, 2005.- 204 с.

4. Міжнародна економіка : Підручник /А.П. Румянцев. - 3-тє вид.випр. і доп.: Доп. МОН України. - Київ : Знання, 2006. - 479 с.

5. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. Рек. МОН України /ред. О.Г. Гупало.- К.: «Хай-Тек Прес», 2007.- 368 с.

6. Одягайло Б.М.. Міжнародна економіка: Навч. пос. /Б.М. Одягайло.– К.: Знання, 2005, Розд. 11, с. 331 – 360.

7. Політика Європейської інтеграції: Навчальний посібник \За ред. В. Г. Воронкової. –К.: ВД «Професіонал», 2007. -512с.

8. Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навч. посібник. Рек. МОН України /Г.А. Семенов, М.О. Панкова.- 2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Центр навчальної літ-ри, 2006.- 232 с.

 


 

 
 
Економічна інтеграція– це процес зближення національних економік шляхом утворення економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони

 


Міжнародна економічна інтеграція
 
Основні передумови
• формування спільного міждержавного господарського простору з оптимальним поєднанням можливостей і потреб національних економік (форма прояву - інтернаціоналізація виробництва) • соціально-економічна однорідність національних господарств; близькі рівні економічного розвитку • наявність досить тривалого періоду і досвіду взаємного економічного співробітництва географічна близькість, наявність спільних кордонів, цілеспрямована діяльність державних органів, партій, соціальних груп і класів щодо інтеграційних процесів

 

 

Етапи Ліквідація митних бар'єрів у взаємній торгівлі Єдині тарифи відносно країн Вільне пересування ресурсів (капіталу, робочої сили) Узгодження економічної політики Здійснення єдиної економіч. політики
1. Зона вільної торгівлі (ЗВТ)-грунтується на угоді, згідно з якою кожен член ЗВТ залишає за собою право на ведення самостійної економічної політики + ■•-ж –
2. Митний союз (МС)- має єдиний митний кордон. На його території діють єдині митні закони і правила щодо ввезення усіх видів товарів у будь-яку з країн - учасниць. В його рамках проводиться єдина торгова політика. + +
3. Спільний ринокне має торгових бар'єрів і характеризується спільною зовнішньоторговельною політикою. Усунені обмеження переливання ресурсів через кордон, завдяки чому починається інтеграція безпосередньо у сфері виробництва, а це, в свою чергу, змушує країни - члени тісно співпрацювати у грошовій, податковій і політиці зайнятості. + + + -•• –
4. Економічнийсоюз вимагає не лише інтеграції у сфері зовнішньоторговельної і виробничої діяльності, але й інтеграції економічної політики. Члени союзу повинні використовувати спільну валюту. + + + +
5. Повна інтеграція. + + + + +

  

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Міжнародні розрахунки, їх види | Економічні наслідки інтеграції країн

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 446; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.