Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Резистори

Читайте также:
 1. Вступ. Становлення та розвиток радіоелектроніки.
 2. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ
 3. Діоди - це напівпровідники, які пропускають струм в одному напрямі й складаються із двох напівпровідників з різними типами провідності
 4. Загальні властивості нелінійних кіл змінного струму
 5. Інтегральні регулятори напруги
 6. Кола синусоїдного струму з резистором
 7. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 8. Контактно– транзисторна система запалювання
 9. Лекція 1.
 10. Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин 3 страница
 11. Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин 5 страница
 12. Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин 6 страница

Пасивні елементи електричного кола

До пасивних елементів електричного кола відносяться резистори, індуктивні котушки та конденсатори.

 

Резистор – це елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору.

Якщо в резисторі враховується тільки його опір, то він називається ідеалізованим. В ідеалізованому резисторі проходить тільки незворотний процес перетворення електричної енергії в теплову. Умовне графічне зображення резисторів приведено на рис. 1.3.

Параметром резистора на постійному струмі є електричний опір постійному струму.

 
 

 


Електричний опір – це скалярна величина, що дорівнює відношенню постійної напруги на ділянці електричного кола до постійного струму в ньому, при відсутності на ділянці ЕРС

R = [, Ом].

Одиницею вимірювання електричного опору являється Ом (за ім’ям німецького вченого Г.Ома). Ом – це опір провідника, між кінцями якого при силі струму 1А виникає напруга 1В.

Опір резистора при заданій величині струму І характеризує інтенсивність перетворення електричної енергії в теплову.

Перетворення електричної енергії в теплову широко застосовується на ЛА. Це пристрої від обмерзання, обігрів приладів, системи управління тощо. Але наявність опору в пристроях і об’єктах в багатьох випадках являється причиною небажаних теплових втрат. Це має місце в генераторах, двигунах, електричних вимірювальних пристроях тощо. В таких пристроях стараються їх електричний опір зробити як можна меншим.

Потужність, яка виділяється на резисторі, дорівнює

P = I2 R [Вт].

Енергія, яка виділяється на резисторі за час t, дорівнює

W = P t = I2 R t [Дж].

Опір циліндричного дроту визначається за формулою

R = ρ l/S,

де: l – довжина дроту [м];

S – площа поперечного перерізу [м2];

ρ – питомий електричний опір [Ом м].

Величина ρ, яка приведена в довідниках, відповідає температурі 20ºС. При іншій температурі опір визначається за формулою

Rt = R [1+ α (tº - 20º С)],

де: α – температурний коефіцієнт опору матеріалу дроту.

Часто користуються замість опору зворотною величиною, яка називається електричною провідністю

,

де – питома електрична провідність [Cм/м].

Одиницею вимірювання провідності являється Сіменс [S, См].

Залежність напруги на резисторі від струму в ньому U(I) називається вольт-амперною характеристикою (ВАХ).

Якщо електричний опір резистора завжди постійний і не залежить від величини і напряму струму чи напруги, то такий резистор називається лінійним, а його ВАХ має вигляд прямої лінії (рис. 1.4).

Резистор називається нелінійним, якщо його опір залежить від величини та напряму струму чи напруги. ВАХ таких резисторів має нелінійний характер. 

R1 = U1 /I1 = tg α1,

R2 = U2 /I1 = tg α2,

α2 > α1 і R2 > R1.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Позитивний напрямок електричного струму та напруги | Індуктивна котушка

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 395; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.226.36.60
Генерация страницы за: 0.002 сек.