Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 4. Основи технології зварювального виробництва
Читайте также:
 1. Виборчі технології і політична відповідальність
 2. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом
 3. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції
 4. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів
 5. Витрати виробництва
 6. Глобальне значення інформаційного моделювання для прогресу технології автоматизованого проектування програмних рішень
 7. Господарський комплекс національної економіки: основи формування та особливості структури.
 8. Деякі питання технології складання пресових з'єднань
 9. Ергономічні основи навчального процесу
 10. Ефективність виробництва
 11. Загально-технічні основи конструювання технічних систем
 12. Заміщення факторів виробництва

• Загальна характеристика зварювального виробництва. Короткі зведення історії розвитку зварювання. Фізичні основи одержання зварного з'єднання. Умови утворення міжатомних і міжмолекулярних зв'язків. Класифікація способів зварювання. Оцінка зварюваності по ступені відповідності властивостей зварного з'єднання й основного металу й утворення бездефектних зварних з'єднань.

• Термічний клас зварювання. Дугове зварювання. Сутність процесу. Електричні властивості дуги. Ручне дугове зварювання. Зварювальний дріт і електроди для дугового зварювання, їхня класифікація і призначення. Зварювання під шаром флюсу.

Дугове зварювання в середовищі захисних газів. Особливості, переваги і застосування зварювання в аргоні і вуглекислому газі.

Плазменне зварювання. Сутність процесу. Схеми зварювання незалежною і залежною дугою. Променеві способи зварювання. Електронно-променеве зварювання. Сутність і схема процесу. Лазерне зварювання. Сутність і схема процесу. Газове зварювання. Сутність процесу. Застосовуване устаткування і матеріали.

Технологічні можливості способів термічного класу зварювання й галузі застосування. Термічне різання: повітряно-дугове, кисневе, плазмове, лазерне.

• Термомеханічний клас зварювання. Контактне зварювання. Сутність процесу. Способи контактного зварювання, циклограми процесів. Зварювання акумульованою енергією. Сутність і схема процесу конденсаторного зварювання. Дифузійне зварювання. Сутність способу.

• Механічний клас зварювання. Ультразвукове зварювання. Сутність і схема процесу. Холодне зварювання. Сутність, схема, різновиду способу. Технологічні можливості термомеханічного і механічного класу зварювання й галузі їх застосування. Особливості зварювання різних металів і сплавів. Поняття про зварюваність металів і сплавів у зв'язку з їхніми властивостями. Зварюваність низьколегованих сталей із підвищеним утримуванням вуглецю. Зварюваність чавунів, кольорових металів і їхніх сплавів.

• Нанесення зносостійких і жаростійких покриттів із спеціальними властивостями. Наплавлення дугове, електрошлакове, струмами високої частоти, плазмове, лазерне. Дугова металізація. Сутність процесу, матеріали, технологічні можливості.

• Паяння. Сутність процесу. Способи.

• Техніко-економічні показники зварювання і наплавлення металів і сплавів. Контроль якості зварных з'єднань. Види дефектів зварювальних з'єднань. Техніка безпеки й охорона навколишнього середовища при зварюванні.

• Література [ 1,с.266-269 2,с.182-183, 3,с.136-137 1,с.270-315, 2,с.183-210, 3,с.138-153, с. 159-165, 170-173 1,с.316-340, 2,с.211-227, 3,с.154-158, с. 168-169, 171-172 3,с.154-158, с. 168-169, 171-172 1,с.346-357, 2,с.229-237, 3, с.174-181].

 

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 681; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.