Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види технічного забезпечення
Читайте также:
  1. Алгоритм формування планувального рішення організаційно-технічного модуля
  2. Діагностика технічного стану автомобілів. Обладнання для проведення діагностики
  3. Інформаційне забезпечення.
  4. На комплекс технічного захисту інформації
  5. Облік ремонту і технічного обслуговування автотранспортних засобів
  6. Обстеження технічного стану будівель та споруд
  7. Ревізія матеріально-технічного забезпечення.
  8. Стадії і етапи технічного проектування технічних систем
  9. Характеристика системи технічного забезпечення з’єднань, частин і підрозділів.
  10. Шкали експертних оцінок для визначення ступеня зносу при обстеженні технічного стану машини та обладнання

До видів технічного забезпечення з’єднань, частин та підрозділів належать: (Слайд № 13)

1. ракетно-технічне (РТЗ);

2. артилерійсько-технічне (АТЗ);

3. танкотехнічне (ТТЗ);

4. автотехнічне (АвТЗ);

5. метрологічне (МтрЗ);

6. технічне забезпечення розвідки (ТЗР);

7. інженерно-технічне (ІТЗ);

8. технічне забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ (ТхЗ РХБз);

9. технічне забезпечення зв`язку та автоматизації управління військами;

10. технічне забезпечення по службах тилу;

11. інженерно-авіаційне забезпечення (ІАЗ);

12. технічне забезпечення кораблів (суден);

13. торпедно-технічне забезпечення.

Усі види забезпечення вирішують загальні і притаманні для деяких з них специфічні задачі технічного забезпечення.

До загальних задач належать:

- організація і здійснення укомплектування з’єднань, частин і підрозділів озброєнням і військовою технікою, освоєння їх особовим складом та здійснення безаварійної експлуатації, своєчасне відновлення при виході з ладу;

- забезпечення з’єднань, частин і підрозділів військово-технічним майном (артилерійським, бронетанковим, автомобільним, інженерним), майном зв’язку, технічним майном РХБз, тилу і т.ін.);

- захист, охорона і оборона частин і підрозділів технічного забезпечення;

- спеціальна підготовка особового складу.

Крім того, до загальних належать задачі, пов’язані с відновленням боєздатності з’єднань, частин і підрозділів, ліквідацією наслідків застосування противником зброї масового ураження, а також з забезпеченням подолання з’єднаннями, частинами і підрозділами водних перешкод, важко прохідних ділянок місцевості та інших перешкод.

Основними заходами видів технічного забезпечення для вирішення покладених на них задач є:

- накопичення до установлених норм запасів озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів, засобів вимірювання військового призначення, військово-технічного майна (запасних частин, агрегатів, витратних матеріалів, інструменту і ін.), а також ремонтно-технологічного, підйомно-транспортного та контрольно-перевірочного обладнання, військових приладів, експлуатаційної, ремонтної та іншою документації і забезпечення ними з’єднань, частин та підрозділів, у тому числі за рахунок своєчасного відновлення пошкоджених зразків озброєння і військової техніки, створення обмінних фондів, використання місцевої промислової бази;

- приймання (одержання) від ремонтних підприємств, із баз зберігання та від підприємств промисловості озброєння і військової техніки, ракет, боєприпасів і комплектуючих елементів до них, засобів вимірювання військового призначення, військово-технічного майна;- утримання озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів, засобів вимірювання військового призначення, військово-технічного майна у стані, який забезпечує своєчасну підготовку їх до бойового застосування (використання за призначенням);

- розконсервація, підготовка озброєння і військової техніки до бойового застосування (використання за призначенням) з ефективним використанням їх можливостей;

- підготовка авіаційних засобів ураження, засобів ураження ВМС та інших засобів ураження відповідно до задач, поставлених на бойові дії, переведення визначеної кількості ракет і боєприпасів у встановлені ступені готовності,

- створення до початку і на кінець бою встановлених запасів матеріально-технічних засобів, подавання з мінімальною кількістю перевантажень в частини і підрозділи цих засобів для своєчасного поповнення їх запасів замість витрачених і втрачених;

- нарощування зусиль технічного забезпечення за рахунок створюваного резерву, а у разі необхідності й за рахунок перерозподілу (маневру) наявних сил та засобів технічного забезпечення в інтересах, перш за все, частин (підрозділів), які виконують головні завдання;

- підтримання потрібної надійності озброєння і військової техніки та забезпечення їх живучості, організація технічного обслуговування та відновлення їх працездатності (боєздатності) у разі можливості, безпосередньо в місцях виходу їх з ладу;

- забезпечення безпечної та безаварійної експлуатації озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів, засобів вимірювання військового призначення, військово-технічного майна за рахунок технічної підготовки особового складу з’єднань, частин, підрозділів та спеціальної, у тому числі метрологічної, підготовки особового складу частин і підрозділів технічного забезпечення;

- проведення вимірювань при забезпеченні єдності, необхідної точності і достовірності контролю параметрів озброєння і військової техніки, а також організація ремонту засобів вимірювань, їх повірки та атестації;

- контроль за встановленими нормами фізичних полів кораблів (суден) і проведення необхідних робіт по їх зниженню;

- евакуація або знищення озброєння і військової техніки, ракет і комплектуючих елементів до них у разі виникнення загрози захоплення їх противником, виконання робіт з ліквідації наслідків аварій з ними;

- забезпечення своєчасного і достовірного обліку наявності, стану та руху озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів, засобів вимірювання військового призначення, військово-технічного майна;

- забезпечення живучості та постійної готовності ремонтно-відновлювальних органів, ракетно-технічних підрозділів та складів, безперервного управління силами і засобами технічного забезпечення.

1. Ракетно-технічне забезпечення (РТЗ) організується і здійснюється з метою своєчасного забезпечення з’єднань, частин та підрозділів необхідною кількістю ракет і комплектуючих елементів до них, запасним майном, інструментом і приладдями (ЗІП) і включає накопичення їх до установлених норм, утримання в певних ступенях готовності, збереження, обслуговування, забезпечення їх безпечної та безаварійної експлуатації, своєчасну підготовку до використання за призначенням, подачу цих матеріально-технічних засобів у частини і підрозділи для поповнення замість витрачених і втрачених.

Вирішення задач цього виду забезпечення здійснюється ракетно-технічними підрозділами ракетних, зенітних ракетних з'єднань і частин. а також артилерійськими складами.

Ракетно-технічне забезпечення в з’єднанні (частині) організується начальником служби ракетно-артилерійського озброєння на основі рішення заступника командира з’єднання (частини) з озброєння і вказівок старшого начальника по службі.

2. Артилерійсько-технічне забезпечення (АТЗ) організується і здійснюється з метою своєчасного забезпечення з’єднань, частин та підрозділів необхідною кількістю ракетно-артилерійського озброєння (РАО), в тому числі боєприпасів (крім інженерних), артилерійсько-технічного майна (АТМ), і включає накопичення їх до установлених норм, збереження, обслуговування і ремонт, забезпечення їх безпечної та безаварійної експлуатації, своєчасну підготовку до використання за призначенням, а також своєчасне відновлення при пошкодженнях, подачу цих матеріально-технічних засобів у частини і підрозділи для поповнення замість витрачених і втрачених.

Задачі артилерійсько-технічного забезпечення виконуються силами і засобами військ, ремонтними підрозділами ракетно-артилерійського озброєння, що входять до складу ремонтно-відновлювальних (ремонтних) частин (підрозділів) з’єднань (частин), а також артилерійськими складами.

Артилерійсько-технічне забезпечення в з’єднанні (частині) організується начальником служби ракетно-артилерійського озброєння на основі рішення заступника командира з’єднання (частини) з озброєння і вказівок старшого начальника по службі.

3. Танкотехнічне забезпечення (ТТЗ) організується і здійснюється з метою своєчасного забезпечення з’єднань, частин та підрозділів необхідною кількістю бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ), бронетанкового майна (БТМ), і включає накопичення їх до установлених норм, збереження, обслуговування і ремонт, забезпечення їх безпечної та безаварійної експлуатації, своєчасну підготовку до використання за призначенням, а також своєчасне відновлення при пошкодженнях, подачу цих матеріально-технічних засобів у частини і підрозділи для поповнення замість витрачених і втрачених.

Задачі танкотехнічного забезпечення виконуються силами і засобами військ, ремонтними підрозділами бронетанкового озброєння і техніки, що входять до складу ремонтно-відновлювальних (ремонтних) частин (підрозділів) з’єднань (частин), а також складами бронетанкового майна.

Танкотехнічне забезпечення в з’єднанні (частині) організується начальником бронетанкової служби на основі рішення заступника командира з’єднання (частини) з озброєння і вказівок старшого начальника по службі.

4. Автотехнічне забезпечення (АвТЗ) організується і здійснюється з метою своєчасного забезпечення з’єднань, частин та підрозділів необхідною кількістю автомобільної техніки (АТ), в тому числі автомобільних засобів рухомості озброєння (АЗР), автомобільного майна (АМ), і включає накопичення їх до установлених норм, збереження, обслуговування і ремонт, забезпечення їх безпечної та безаварійної експлуатації, своєчасну підготовку до використання за призначенням, а також своєчасне відновлення при пошкодженнях, подачу цих матеріально-технічних засобів у частини і підрозділи для поповнення замість витрачених і втрачених.

Задачі автотехнічного забезпечення виконуються силами і засобами військ, ремонтними підрозділами автомобільної техніки, що входять до складу ремонтно-відновлювальних (ремонтних) частин (підрозділів) з’єднань (частин), а також складами автомобільного майна.

Автотехнічне забезпечення в з’єднанні (частині) організується начальником автомобільної служби на основі рішення заступника командира з’єднання (частини) з озброєння і вказівок старшого начальника по службі.

5. Метрологічне забезпечення (МтрЗ) організується і здійснюється з метою своєчасного забезпечення з’єднань, частин та підрозділів необхідною кількістю засобів вимірювання військового призначення (ЗВВП), відповідним майном, дотримання єдності та точності вимірювання, яка вимагається, своєчасного і достовірного контролю параметрів озброєння і військової техніки і включає накопичення даних засобів вимірювань і майна до установлених норм, збереження, обслуговування, повірку (калібрування) і ремонт, забезпечення їх безпечної та безаварійної експлуатації, своєчасну підготовку до використання за призначенням, вимірювання параметрів озброєння і військової техніки, а також своєчасне відновлення при пошкодженнях, подачу засобів вимірювання в частини і підрозділи для поповнення замість витрачених і втрачених.

Задачі метрологічного забезпечення виконуються силами і засобами військ, ремонтно-відновлювальних частин і підрозділів, майстернями, лабораторіями вимірювальної техніки.

Запаси засобів вимірювань створюються метрологічною службою на складах з`єднань і частин. Забезпечення метрологічних органів транспортними засобами для перевезення засобів вимірювань та ЗІП здійснюється силами і засобами тилу за заявками начальника метрологічної служби з’єднання.

Метрологічне забезпечення в з’єднанні (частині) організується начальником метрологічної служби (метрологом) на основі рішення заступника командира з’єднання (частини) з озброєння і вказівок старшого начальника по службі.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3927; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.