Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Робота при переміщенні провідника і контуру зі струмом у магнітному полі

Читайте также:
 1. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.
 2. Електричний опір провідника
 3. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропро-відність напівпровідників
 4. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОВІДНИКА ЗІ СТРУМОМ
 5. Методична робота в школі, її напрямки, види і форми. Підвищення кваліфікації та атестація вчителів.
 6. Позакласна виховна робота
 7. ПРОВОДНИК: РОБОТА З ФАЙЛАМИ І ПАПКАМИ
 8. Робота електричного поля під час переміщення електричного заряду
 9. Робота з важковиховуваними дітьми
 10. Робота з зором.
 11. Робота з обдарованими дітьми
 12. Робота з педагогічно занедбаними дітьми 

На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила Ампера. Якщо провідник не закріплено, то під впливом сили Ампера він переміщуватиметься у магнітному полі.

Обчислимо роботу A, виконану силою Ампера при переміщенні елемента Dl провідника зі струмом І у магнітному полі (рис. 181).

Елемент провідника переміщується в напрямку сили, яка діє на нього на відстані Dx. Робота А дорівнює . За законом Ампера . Тоді .

Вважаючи силу струму сталою, отримаємо .

Робота, яку виконує сила Ампера при переміщенні в магнітному полі провідника, струм в якому постійний, дорівнює добутку сили струму на величину магнітного потоку крізь поверхню, яку описує провідник під час свого руху.

.

Робота, яку виконує сила Ампера при переміщенні в магнітному полі замкненого контура, по якому проходить постійний струм, дорівнює добутку сили струму на зміну магнітного потоку крізь поверхню, обмежену контуром.

Розглянемо кілька прикладів.

1. Замкнений жорсткий про­відник поступально переміщується в магнітному полі так, що його площина залишається перпендикулярно до вектора . При цьому робота А, яка виконана при переміщені провідника з деякого початкового в кінцеве положення, дорівнює . Оскільки вектор перпендикулярний до площини замкненого провідника, то , , де – площа поверхні, яка охоплена провідником. Тоді , де – магнітний момент струму.

Якщо поле однорідне, тобто , то .

2. Виймання замкненого провідника з струмом з магнітного поля. Якщо через контур, що охоплений замкненим струмом І, проходив магнітний потік , то при вийманні провідника зміна магнітного потоку дорівнюватиме .

Тоді .

3. Повертання замкненого провідника зі струмом в однорідному магнітному полі. Розглянемо провідник у вигляді кільця площею . Припустимо, що спочатку площина контуру провідника перпендикулярна до вектора магнітної індукції і через контур проходить максимальний магнітний потік . Якщо повернути провідник навколо діаметра кільця на кут , то площина контуру розміститься паралельно вектору і жодна з них не пронизуватиме його. Отже, , . Тоді .

При повертанні рамки на кут її кінцеве і початкове положення відрізнятимуться лише напрямком вектора відносно вектора магнітного моменту конту­ру і , . Тоді .

 

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1453; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.004 сек.