Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика і пожежовибухонебезпечні властивості основної сировини виробництва віскози

Читайте также:
 1. I. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации
 2. III.1. Общая характеристика
 3. IV.1. Общая характеристика
 4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.
 5. Аналіз якості продукції та ритмічності виробництва
 6. Артикуляционная характеристика звуков
 7. Архитектура TCP/IP. Краткая характеристика уровневых подсистем. Основные отличия от модели OSI.
 8. Варранты. Общая характеристика варранта
 9. Вибір фірмою обсягу виробництва
 10. Виды и характеристика ионизирующих излучений, их взаимодействие с веществом.
 11. Виды и характеристика конкурентных стратегий
 12. Виды обучения, их характеристика

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА ВІСКОЗНОГО ВОЛОКНА

Процес виробництва штучних волокон пожежо- і вибухонебезпечний, тому що пов'язаний з використанням значної кількості ЛЗР.

Зі штучних волокон пожежну небезпеку представляє виробництво віскозного, міднометалевого й ацетатного волокна, синтетичних - поліамідного, поліефірного й ін.

Ми розглянемо пожежну небезпеку виробництва віскозного волокна.

Пожежна небезпека виробництва віскозного волокна обумовлюється фізико-хімічними і пожежовибухонебезпечними властивостями застосовуваних речовин, їхньою кількістю, режимом роботи технологічного устаткування, можливістю утворення горючого середовища, як при нормальній роботі, так і при виникненні аварійних ситуацій, появою джерел запалювання та наявністю шляхів поширення пожежі.

До основних видів сировини відносяться: целюлоза, їдкий натр, сірковуглець, сірчана кислота.

Целюлоза - природна високомолекулярна органічна сполука, що відноситься до класу вуглеводів. Молекула целюлози складається з дуже великого числа елементарних ланок С6Н10О5. У виробництві віскозних волокон застосовується в основному сульфатна і сульфітна деревна целюлоза (може використовуватися і целюлоза із соломи й очерету).

Целюлоза - горючий матеріал, на складі й у відділенні підготовки знаходиться в купах, у виді розпушеної волокнистої маси або в листах. Тсамосп. деревної целюлози 3600С (аерозависі), теплота згоряння перевищує 4000 ккал/кг, вагова швидкість горіння целюлози в листах складає 1,22 кг/м2хв. Горіння целюлози в умовах недостатнього надходження повітря приводить до сильного задимлення виробничих приміщень. Пил целюлози легко спалахує і швидко горить.

Сірковуглець (CS2) легколетюча рухлива, сильноотруйна рідина з неприємним запахом, Ткип.= 46,10С, у воді не розчиняється, пари CS2 у 2,63 рази важчі повітря, гарний діелектрик, одна з найбільш пожежонебезпечних рідин, Тсамосп =1020С, Тсп.= - 430С, Тн= -500С, Тв = 260С. Нижня концентраційна межа поширення полум'я суміші парів сірковуглецю з повітрям складає 1% (об.), верхня - 50%(об.). Спалахування сірковуглецю може бути викликане іскрою, що виникла при ударі металу об метал, цигаркою, що жевріє і т.д. За певних умов може відбутися вибух завдяки нагрівання CS2 сонячними променями і навіть гарячою водою.

У промисловості CS2 одержують із природного газу (метану) і сірки.

Пожежно-профілактичні заходи.

Температура нагрітих поверхонь (радіатори опалювальної системи, трубопроводи і т.п.) не повина перевищувати 700С . Після спорожнювання бочок, цистерн і інших судин їх необхідно промити для видалення слідів CS2 . Спостерігалися вибухи непромитих бочок з-під CS2 під дією сонячних променів та у результаті випадкового удару.Сірковуглець доставляється в залізничних цистернах, заповненых на 90% для зменшення випаровування CS2, у літню пору додається 5% води від загального об’єму тари.

Зберігається в наземних , підземних чи напівпідземних складах , у баках під шаром води або інертного газу.

У цех подається по трубах під тиском води або інертного газу, що не повинний містити більш 0,2% О2. Перекачувати CS2 можна так само спеціальними заглибними насосами.

Сірчана кислота - безбарвна масляниста рідина, практично не замерзає навіть при температурі -300С. Надходить на заводи в залізничних цистернах і зливається в сталеві баки великої ємності, у виробництво подається по трубах відцентровими насосами, негорюча пожежонебезпечна рідина, Ткип=3300С викликає розчинення металів з виділенням водню, самозаймання горючих речовин.

Їдкий натр (каустична сода, каустик) NaOH (18% рр.) Не горючий.

2.2. Пожежна безпека процесу одержання лужної целюлози

Процеси одержання лужної целюлози не є пожежонебезпечними Виробничі приміщення одержання алкалицелюлозы відносяться до категорії Д.

Однак процеси підготовки целюлози до мерсеризації, що полягають у її здрібнюванні, становлять пожежну небезпеку, що полягає в наступному:

Зберігання на складі й у відділенні підготовки целюлози великої кількості целюлози в купах, у виді розпушеної волокнистої маси або в листах..

Різання листів целюлози на верстатах, що мають систему ножів, установлених на обертовому барабані, супроводжується виділенням великої кількості целюлозного пилу, що осідає на технологічному устаткуванні й електроустаткуванні. Великі скупчення целюлозного пилу викликають запилення виробничих приміщень і створюють підвищену пожежну небезпеку, тому що целюлозний пил легко спалахує і швидко горить, а за певних умов переходить у зважений стан, утворює вибухонебезпечні суміші.

ДЖЕРЕЛА ЗАПАЛЮВАННЯ

Робота різальних верстатів може супроводжуватися утворенням іскор при неправильному налагодженні верстатів, а також перегрівом підшипників, що забруднюються целюлозним пилом.

Крім того в цехах одержання лужної целюлози можливі іскри при несправності електроустаткування, при ударах і терті, при проведенні зварювальних робіт, при самозайманні целюлозного волокна маслами.

ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ

Пожежа в приміщеннях підготовки целюлози і її мерсеризації може поширюватися насамперед по скупченню і місцям відкладень целюлозного пилу у виробничому приміщенні, по місцях розливу масел, по технологічному устаткуванню, по вентиляційним та відсмоктуючим пристроям, по технологічних прорізах, будівельним конструкціям і тд.

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ОДЕРЖАННІ ЛУЖНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ:

проти утворення горючого середовища:

-наявність металевого кожуха на барабанах з місцевим відсмоктуванням пилу;

-очищення верстатів від пилу і відходів;

- регулярне прибирання приміщень від пилу;

- зволоження приміщень і т.д.;

- своєчасне збирання місць витоку масел;

проти виникнення джерел запалювання:

-регулярне змащення обертових деталей верстатів;

- перевірка правильності регулювання зазору між ножами;

-контроль температури підшипників;

-своєчасна заміна відпрацьованих масел;

-справність електроустаткування;

- дотримання правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт і ін.;

проти поширенняпожежі:

- варто ізолювати приміщення для різання целюлози від основних приміщень протипожежною стіною.

- своєчасне збирання виробничих приміщень від відкладень пилу;

- збирання виробничих приміщень від скупчення відходів целюлози;

- склади целюлози і відділення підготовки необхідно обладнувати спринклерною системою.

2.3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПРОЦЕСУ КСАНТОГЕНУВАННЯ

Пожежна небезпека цеху ксантогенування визначається наявністю великої кількості ЛЗР - CS2 (у ксантогенаторах, мірниках, трубопроводах), витрата якого складає 35-37% від маси целюлози, режимом роботи ксантогенатора, умовами утворення горючого середовища в апаратах при їхній нормальній роботі, у періоди пуску і зупинки, при ушкодженнях і руйнуванні, можливістю виникнення джерел запалювання, і наявності шляхів поширення пожежі.

Цех ксантогенування відноситься до категорії А за вибухопожежною та пожежною небезпекою, тому що температура спалаху CS2 нижче 28 С.

УМОВИ УТВОРЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Порівнюючи робочу температуру (28-320 С ) у реакторі (ксантогенаторі) зі значеннями температурних меж поширення полум'я (Тн= -500С, Тв=260С) сірковуглецю, можна зробити висновок, що горюче середовище парів сірковуглецю в суміші з повітрям може утворитися і в період нормальної його роботи за умов підсмоктування повітря в аппарат, яке може бути при:

-подачі вакууму в апарат перед ксантогенированием,якщо маються нещільності в системі(наявності неякісних прокладок між кришкою апарата і корпусом, ослаблення фланцевих з'єднань і сальників);

-при завантаженні апарата;

-при вивантаженні продукту з апарата через відкриті люки;

При закритому вивантаженні з апаратів ВА пари сірковуглецю разом з віскозою попадають у баки-дорозчинювачі, у яких також можуть утворюватися вибухонебезпечні концентрації.

-при відбиранні проб(при відкриванні люків пари сірковуглецю, що не вступили в реакцію, будуть змішуватися з повітрям, утворюючи вибухонебезпечні концентрації);

Найбільшу пожежну небезпеку представляє операція подачі сірковуглецю в апарат,тому що при заливанні CS2 в апаратах (мірниках) з температурою в межах спалахування (-50-+260С), може утворитися вибухонебезпечна суміш.

Небезпека утворення горючої суміші у виробничих приміщеннях виникає в періоди пуску і зупинки реакторів, якщо завантаження і вивантаження в них здійснюють відкритим способом.

Утворення вибухонебезпечних концентрацій сірковуглецю біля апаратів при виході його назовні з апаратів обумовлюється фізико-хімічними властивостями CS2 (пари сірковуглецю важчі повітря і при відсутності вентиляції не можуть швидко розсіюватися).

Причинами ушкодження і руйнування ксантогенаторов є:

- підвищення тиску в апараті (при порушенні матеріального балансу, підвищенні температури);

- хімічна корозія (відкладення сірчистих сполук заліза й ін);

- ерозія.

Регулювання вакумуу та температури в окремих апаратах, в яких регулювання здійснюється вручну, може призвести до аварійних ситуацій.

ДЖЕРЕЛА ЗАПАЛЮВАННЯ ПРИ КСАНТОГЕНУВАННІ

Спалахування парів CS2 в апаратах можливо від:

- механічних іскор, що утворюються при попаданні до них металевих предметів разом з алкалицеллюлозою;

- іскри при несправності мішалок;

- іскри при ударах кришок люків об корпуси.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Характеристика і пожежовибухонебезпечні властивості основної сировини виробництва віскози

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 225; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.118.107
Генерация страницы за: 0.004 сек.