Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сучасні технології виховання

Читайте также:
 1. Валютний ринок: поняття, види, сучасні тенденції розвитку.
 2. Виховання
 3. Генетико-моделювальний метод виховання
 4. Громадянське виховання
 5. Екологічне виховання
 6. Естетичне виховання
 7. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання
 8. Закони виховання та їх характеристика
 9. Закономірності та принципи виховання
 10. Історія і сучасні проблеми української термінології
 11. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ ЗА СТРУКТУРОЮ ОСОБИСТОСТІ
 12. Класифікація методів виховання.

На сучасному етапі розвитку суспільства виховний процес у школі повинен будуватися таким чином, щоб система виховання була сконцентрована на учня, на розвиток його індивідуальності як у системі колективних стосунків, так і при проведенні індивідуальної виховної роботи. У виховному процесі повинно домінувати ставлення до кожного вихованця як до новаторської особистості, суб’єкта вільного розвитку, визначення його прав, виходячи із сукупності знань про людину, тобто особистісно організовану виховну діяльність. Термін «технологія виховання», який вперше застосував А.С. Макаренко, означає систему методів, прийомів та форм виховання, а також знання про ці педагогічні засоби. Технологія виховання є частиною загальної педагогічної технології, яка включає також систему засобів навчальної діяльності. За змістом виховна технологія – це: обґрунтування етапів, методів і засобів педагогічно-виховної діяльності з конкретною категорією людей (теоретичний аспект); оптимально-доцільна послідовність підходів у роботі з учнями (практичний аспект). Виховна технологія передбачає певну програму діяльності. Для її вибору або розробки педагогу необхідно знати: індивідуальні особливості об’єкта; педагогічну мету, до якої прагне педагог у процесі виховання; умови реалізації технології; можливі форми і засоби реалізації виховної технології; власні можливості досягнення мети; термін, за який повинні відбутися ті чи інші особистісні зміни виховання. Однією з поширених технологій виховання є колективні творчі справи. Методика колективного творчого виховання створена російським педагогом І. Івановим (60-ті роки ХХ ст.). У методиці КТС чітко окреслюються три складові: людяність, діяльність, творчість. Мета технології КТС: забезпечувати соціальне замовлення на людину нового демократичного суспільства, якій притаманна активна життєва позиція. Структурні компоненти КТС: Колективна організаторська діяльність. Колективна творчість. Колективна постановка мети. Ситуація – взірці. Емоційне насичення життя колективу. Суспільне спрямування діяльності колективу. Етапи організації КТС: Попередня робота колективу або колективне ціле покладання. Колективне планування справи. Колективна підготовка справи. Проведення справи. Колективний аналіз. Найближча післядія. Основний педагогічний результат виховної технології – розвиток громадянської самосвідомості дитини та здібності до соціальної творчості.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання 45 | Характеристика методів організації діяльності учнів і формування досвіду їх суспільної поведінки

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1543; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.