Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бази даних і системи управління баз даних
Читайте также:
 1. Адаптивні організаційні структури управління
 2. Багатотабличні бази даних
 3. Бухоблік як джерело даних в прийнятті управлінських рішень: поняття, принципи, мета.
 4. Види організаційних структур управління
 5. Види та системи штучного освітлення.
 6. ВИХОВНІ СИСТЕМИ
 7. Внутрішне управління . Шляхи демократизації внутрішньошкільгого управляння.
 8. ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ Й МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. Гнучкі (органічні) структури управління
 10. Еволюція світової валютної системи.
 11. Економічні інформаційні системи підприємств

Тема 9. Програмні засоби роботи з базами даних

 

Невід'ємною частиною будь-якої інформаційної системи є база даних, тобто іменована сукупність даних, що відбиває стан об'єктів і їхніх відношень в аналізованій предметній області. Дані, що належать в базі даних, виділяються інтегрованістю, спрямованою на розв'язання спільних задач; взаємозв'язаністю; незалежністю від прикладних програм.

За типом взаємозв'язків між елементами БД виділяють три основні моделі баз даних: ієрархічну, мережну і реляційну. На сьогодні найбільш поширеною є реляційна модель, у якій взаємозв'язки між елементами подані у вигляді відношень, кожне з яких є двовимірною таблицею. Будь-яке відношен­ня ( таблиця ) в реляційній базі даних складається з полів (стовпчиків) і записів (рядків), причому набір полів для всіх записів певної таблиці однаковий. У теорії баз даних записи називають ще кортежами, а поля - атрибутами.

Для опрацювання даних, що зберігаються в базах даних, застосовуються спеціальні пакети програм, називані системами управління базами даних (СУБД). Вони дозволяють:

* забезпечити користувачів або прикладні програми мовними засобами опису і маніпулювання даними;

* забезпечити підтримку логічних моделей даних, які визначають їхнє фізичне представлення;

* забезпечити операції створення і маніпулювання логічними даними (вибір, вставка, відновлення, видалення і т.п.) з одночасним відображенням (виконанням) цих операцій над фізичними даними;

* забезпечити цілісність (узгодженість) даних і їхній захист (від некоректного оновлення, від несанкціонованого доступу, від руйнацій при збоях устаткування і т.д.).

Бази даних завжди спеціалізовані, характер відомостей, що зберігаються в них, визначається їхнім призначенням. Наприклад, база даних деякої установи може містити перелік його підрозділів, список співробітників, відомості про накази і розпорядження і т.д. СУБД більш універсальні: та ж сама СУБД може використовуватися в різноманітних інформаційних системах, для управління різноманітними базами даних.

На ринку програмного забезпечення ПК відомі СУБД самого різного рівня. Для платформи MS-DOS найбільш популярними були XBase-сумісні СУБД (dBase-III Plus, dBase-IV, FoxBase, FoxPro, Бісер, Ребус і т.п.), а також СУБД сімейства Paradox. З 1996 р. фактичним стандартом для ПК стала операційна система Windows. Найбільш відомими СУБД для цієї ОС стали СУБД Access (Microsoft), а також Visual FoxPro (Microsoft) і Paradox for Windows (Borland). Особливо слід відзначити об'єктно-реляційну СУБД Oracle, що підтримує поряд із класичними даними і нетрадиційні дані.

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 146; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.