Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види та системи штучного освітлення

Читайте также:
 1. Бази даних і системи управління баз даних
 2. ВИХОВНІ СИСТЕМИ
 3. Еволюція світової валютної системи.
 4. Економічні інформаційні системи підприємств
 5. Етапи становлення та розвитку світової валютної системи
 6. Інформаційна складова інформаційної системи
 7. Інформаційно-пошукові системи
 8. Корпоративні системи
 9. Лекція 12 : Правила вибору бази з уніфікованої системи баз оцінки.
 10. Маркетингові системи.
 11. Міжнародні платіжні системи

Лекція 5. Штучне освітлення.

Відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 є такі види штучного освітлення:

· робоче;

· аварійне - безпеки,

- евакуаційне;

· охоронне;

· чергове.

Робоче освітлення використовується в усіх приміщеннях а також на дільницях відкритого простору, що призначені для виконання робіт, переміщення людей, руху транспорту.

Аварійне освітлення безпеки призначене для забезпечення можливості виконання робіт під час аварії в мережі робочого освітлення. Застосовується, коли раптова зупинка технологічного процесу може призвести до посилення аварійної ситуації або великих матеріальних втрат.

Аварійне евакуаційне освітлення призначається для забезпечення безпечної евакуації людей під час аварій на виробництві.

Охоронне освітлення забезпечує можливість спостереження за об’єктом, що охороняється.

Чергове освітлення забезпечує можливість безпечного проходу чергового персоналу підприємства через приміщення у неробочий час для періодичного огляду стану приміщень та обладнання.

Окремі світлові прилади або їх групи створюють у приміщеннях системи штучного освітлення. В залежності від способу розміщення світлових приладів по відношенню до робочих поверхонь розрізняють такі системи штучного освітлення:

· Загальне освітлення;

o загальне рівномірне;

o загальне локалізоване;

· Місцеве освітлення;

· Комбіноване освітлення.

Система загального освітлення використовується для освітлення як робочих місць, так і всього приміщення в цілому. Світлові приладі розміщуються під стелею на досить великій відстані від робочих поверхонь.

Загальне рівномірне освітлення використовується у тих випадках, коли необхідно забезпечити рівномірну освітленість всього приміщення в цілому при рівномірному розміщенні обладнання, на якому виконуються роботи, що потребують однакового зорового напруження. Світлові прилади розміщуються рівномірно по площі приміщення.

Загальне локалізоване освітлення застосовується за необхідності збільшити освітленість на окремих ділянках приміщення, де сконцентроване обладнання, робота на якому потребує більшої зорової напруги, а встановлення світлових приладів на робочих місцях неможливе.

Місцеве освітлення (світлові прилади встановлюються безпосередньо на робочих місцях) використовувати у виробничих умовах заборонено, оскільки воно створює велику різницю освітленості робочих поверхонь, проходів між робочими місцями та оточуючого простору, що може призвести до профзахворювання та травмування.

Система комбінованого освітлення включає в себе світлові прилади, встановлені безпосередньо на робочих місцях, а також світлові прилади загального освітлення, що призначені для вирівнювання яскравості у полі зору та створення необхідної освітленості в проходах між робочими місцями. Використовується для створення великих значень освітленості на робочих поверхнях, коли досягнення цієї мети загальним освітленням не економічно.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика попереднього (наближеного) розрахунку | Принципи нормування штучного освітлення

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.