Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ознайомлення дітей з малими фольклорними формами, жанрами

Читайте также:
 1. Абілітація дітей і підлітків з розумовою відсталістю.
 2. Безпека дітей під час урагану
 3. Велосипеди для дітей з ДЦП. Огляд
 4. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей
 5. Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді.
 6. Виховання дітей у східних слов’ян
 7. Виховання дітей у східних слов’ян
 8. Виховання і навчання дітей раннього віку: основні поняття
 9. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку у процесі опанування образотворчим мистецтвом.
 10. Г.СКОВОРОДА ПРО РОЗУМОВЕ, МОРАЛЬНЕ ТА ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
 11. Групи дітей, які потребують фізичного загартування, та методика їх загартування.
 12. Динаміка мовленнєвого розвитку дітей раннього віку.

Творча розповідь за темою, запропонованою вихователем

Творча розповідь за мотивами знайомих казок

Літературні ігри цього типу можуть бути складовою частиною занять з художньої літератури, а можуть проводитись окремо, як мовленнєві заняття на літературному матеріалі. В них може брати участь невеличка група дітей, щоб кожна дитина мала можливість проявити свою ініціативу, творчу активність, бути почутою.

Першу частину заняття вихователь організовує так; щоб допомогти дітям, використовуючи свій особистий досвід, відірватися од типових явищ, поринути у світ мрій і фантазій. Спочатку педагог розглядає реальні типи, образи, наприклад, кози і окремо образ літака. Коли діти пригадають усе, що вони знають про реальні можливості речей, вихователь пропонує незвичайну ситуацію — «Коза у літаку». Разом з дітьми обговорює її: «Чому коза могла опинитися в літаку? Куди вона летіла? Чий і який був літак? Що могло трапитися під час подорожі» В обговоренні беруть участь усі бажаючі, висловлюючи свої пропозиції щодо продовження сюжету, потім вибирається найкращий варіант. Так поступово діти складають колективну

історію, далі кожен може проілюструвати казку, домислити остаточно свій варіант, розповісти його товаришам, вихователю, батькам.

Важливим методом, що допомагав вихователю разом з дітьми поглиблено працювати над мовною специфікою українських літературних творів, ми вважаємо порівняння двох текстів, близьких за ідеєю, змістом.

Це ефективний спосіб не тільки залучити дітей до української літературної творчості, а й показати їм тісний зв'язок українського і світового словесного мистецтва.

Протягом року вихователь добирає п'ять-шість пар таких творів Так, у різних народів є казки, схожі за сюжетом, характером і діями героїв. Наприклад, українська казка «Казочка про Коржика», російська «Колобок» та норвезька «Пиріг»; українська казка «Рукавичка», російська «Теремок» або казка В.Біанки «Теремок»; українська казка «Золотий черевичок» і казка Ш.Перро «Попелюшка»; українська казка «Кобиляча голова» і російська «Морозко».

Один із двох творів добре знайомий дітям, з іншим вони знайомляться на занятті. Отже, визначальним моментом цих занять є порівняння двох текстів і спостереження за їх мовленнєвими особливостями.

Наведемо кілька прикладів занять такого виду.

У процесі роботи з художньою літературою вихователь використовує малі фольклорні жанри: прислів'я, приказки, примовлянки, фразеологізми, загадки тощо. Частіше їх підбирають за тематичним принципом для найбільш вдалої характеристики образів героїв, точного висловлення головної думки твору.

Крім такого фрагментарного використання фольклорних творів можна запропонувати спеціальні заняття з ознайомлення із фольклорною спадщиною і, зокрема, малими її формами: прислів'ями, приказками, загадками, колисковими, забавлянками, скоромовками.Такі заняття планують раз у квартал для всіх вікових груп. Вони не мають чіткої структури. Заняття складається з кількох частин, кожна з яких присвячена певному жанру. Наприклад, структура заняття в середній групі містить три частини: 1 — загадки, 2 — чистомовки, 3 — колискові.

Спочатку в дітей формують уявлення про призначення кожного жанру, його мовленнєві, композиційні особливості, вчать розуміти художньо-образну основу тексту. На занятті використовують різноманітні методичні прийоми: художній аналіз словосполучень, текстів, лексичні вправи на матеріалі загадок, пояснення значення та етимології образних висловів, творчі розповіді за прислів'ями, скоромовками, театралізовані ігри тощо.

Малюкам потрібно показати яскравість, точність, влучність фольклору: вчити виділяти в тексті засоби художньої виразності: епітети, порівняння, іронію, доцільно використовувати їх у власних висловлюваннях.

Зміст і методика проведення цього виду занять у різних вікових групах відрізняється не тільки різноманітністю жанрів, доборомметодичних прийомів, а й завданнями, які ставить вихователь, складністю фольклорних текстів.

Так, завдання вихователя молодшої групи — зацікавити дітей загадками, вчити розуміти їх зміст, ввести в життя дітей забавлянки, колискові, вчити повторювати за дорослим тексти рухливих ігор Для занять добирають тільки описові загадки, прості за змістом . формою; невеличкі колискові; пісеньки, з численними повторами, емоційно-образною лексикою.

У середній групі, крім репродуктивних, вихователь використовує творчі завдання, підводить дітей до елементарного усвідомлення художньої форми фольклорних творів. Поряд з описовими використовують загадки, побудовані на порівнянні, запереченні, зіставленні. Дітей тренують у самостійному доборі засобів художньої виразності. Вводять нові фольклорні жанри: скоромовки, примовки, жарти, прислів'я.

У старшій групі ця робота продовжується. Дітей знайомлять з жанровими особливостями чистомовок, метафоричних загадок, фразеологізмів, прислів'їв, забавлянок. Вчать усвідомлювати образну будову народної мови, переносити набуті знання і навички в самостійні висловлювання. Розумінню дітьми значення прислів'їв, приказок сприяє складання оповідань, коротеньких казок та історій за їх сюжетом, малювання ілюстрацій за прислів'ями. Розкриття художнього образу в малюнку розширює можливості відтворення його в слові.

 

Питання до іспиту з курсу «Теорія й методика розвитку рідної мови дитини»

9. Дошкільна лінгводидактика як наука. Об'єкт та предмет лінгводидактики.

10. Завдання дошкільної лінгводидактики.

11. Міждисциплінарні зв'язки дошкільної лінгводидактики: психологія, природничі науки, лінгвістика, педагогіка.

12. Природні засади лингводидактики. Урахування вчення фізіологів (дві сигнальні системи) у методиці розвитку мовлення.

13. К.Д.Ушинський і мова в контексті сучасної парадигми освіти.

14. Мовна освіта дошкільнят у концепції національного виховання С.Ф.Русової.

15. Рідномовні обов'язки І.Огієнка.

16. Лінгводидактичний аспект педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

17. Мова і мовлення в аспекті лингводидактики.

18. Функції мови.

19. Форми мовлення (за А.К.Марковою).

20. Нормативність і культура українського мовлення.

21. Закономірності та принципи навчання дітей рідної мови.

22. Концепції (програми) мовної підготовки дошкільників.

23. Теорія егоцентричного мовлення Л.С.Виготського, Ж.Піаже.

24. Психологічна природа мовлення (Л.С.Виготський), С.Л.Рібінштейн, Н.І.Жинкін, О.О.Леонтьєв).

25. Використання категорій педагогіки (навчання, розвиток, принципи, методи, прийоми, форми, фактори, умови, виховання) в методиці навчання дітей рідної мови.

26. Поняття "методика і технологія".

27. Пізнавальна діяльність дітей. Мовленнєва діяльність, їх характеристика.

28. Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку, її специфіка на етапі дошкільного дитинства.

29. Структура навчально-мовленнєвої діяльності.

30. Мова і мовленнєва компетенція їх види і характеристика.

31. Сутність мовленнєвого спілкування.

32. Педагогічне спілкування як фактор становлення особистості дитини і розвитку мовлення.

33. Види спілкування як провідної діяльності на різних етапах дошкільного дитинства.

34. Комунікативна спрямованість навчання рідної мови.

35. Мовленнєве висловлювання як одиниця комунікації.

36. Комунікативно-мовленнєві вміння і навички.

37. Комунікативна компетенція випускника дошкільного закладу освіти.

38. Мовленнєве середовище, його розвивальний потенціал.

39. Закономірності розвитку мовлення дітей.

40. Урахування загально дидактичних принципів навчання дітей рідної мови.

41. Методичні принципи навчання.

42. Часткові методичні принципи.

43. Спеціальні методичні принципи у словниковій роботі, граматичній правильності, звуковій культурі, зв'язному мовленні.

44. Методи наукового дослідження в методиці.

45. Сучасні дослідження з проблем дошкільної лінгводидактики в Україні.

46. Програмно-методичні, навчальні посібники та підручники з дошкільної лингводидактики в Україні. Посібники для дітей.

47. Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення.

48. Значення мовлення вихователя й вимога до нього.

49. Форми роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі.

50. Заняття як основна форма навчання дітей рідної мови. Види занять.

51. Методи й прийоми розвитку та навчання рідної мови і дошкільному закладі.

52. Прийоми навчання дітей рідної мови.

53. Дидактичний та наочний матеріал з розвитку мовлення.

54. Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку.

55. Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій.

56. Розмова вихователя з дітьми.

57. Методика проведення бесід з дітьми з урахуванням вікових особливостей розвитку..

58. Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді.

59. Методика навчання дітей описовим розповідям.

60. Методика навчання дітей розповідям з власного досвіду.

61. Методика навчання дітей творчої розповіді.

62. Методика навчання переказу художніх творів.

63. Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв’язного мовлення.

64. Методика словникової роботи в дошкільному закладі.

65. Бесіда за картинами з урахуванням вікових особливостей розвитку дітей..

66. Методи опосередкованого ознайомлення з навколишнім.

67. Дидактичні ігри та вправи.

68. Заняття з словникової роботи.

69. Методика формування граматичної будови мовлення у дітей.

70. Типові помилки в мовленні дітей та їх причини.

71. Дитяче словотворення.

72. Шляхи формування граматичної правильної мови у дітей.

73. Методи формування граматичної правильності мови.

74. Методика виховання звукової культури мови.

75. Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах.

76. Методика та теоретичні основи навчання грамоти.

77. Методика розвитку виразності та образності мовлення у дітей.

78. Особливості сприймання дітьми художніх творів.

79. Методика художнього читання і розповідання.

80. Методика проведення бесід на морально-етичні теми.

81. Методика роботи з поетичними творами в дошкільному навчальному закладі.

82. Робота в куточку книги.

83. Методика роботи з ілюстраціями .

84. Методика використання ТЗН.

85. Драматизація та інсценування художніх творів.

86. Інноваційні технології та нетрадиційні прийоми розвитку мови дітей.

87. Впровадження інноваційних технологій з розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

88. Схематизація та моделювання як прийом розвитку мови.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н.Д- Основи культури мовлення. Львів: "Світ", 1990

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні - К., 1999

3. БілецькийА. О. Про мову і мовознавство. - К: "Артек", 1997

4. Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. - К: Рад. шк., 1988

5. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. - К: Рад.шк., 1984

6. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкольному закладі. - практикум. - К: Вища шк., 1995

7. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. - К: Рад.шк., 1988

8. Богуш А.М. Мова ваших дітей. - К: Рад.шк., 1989

9. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма. - Тернопіль "Мандрівець", 1999

10. 10. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика. -Запоріжжя "Просвіта", 2000

11. 11. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика.-Запоріжжя "Просвіта". -2000.

12. 12. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Програмата методичні рекомендації /Укл. А.М.Богуш/- Одеса, "Маяк", 1999

13. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая рит-мика. - М., 1996

14. Гладкіна 1.1., Сен/на В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. - К: Факт, 1997

15. Гончаренко С. У. Методика як наука. Київ - Хмельницький, 2000

16. Горшнич В. О. Сучасна українська літературна мова. - К: Вища шк., 1999

17. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку -К: Освіта, 1999

18. Дитина в дошкільні роки. - Запоріжжя, 2000

19. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. - /Упор. А.М.Богуш/ч. І - К: Вища шк., 1999

20. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. - /Упор. А.М.Богуш/ч. II -К:Вищашк., 1999

21. Іванишин В., Радевич-Виницький Я. Мова і нація. - Дрогобич "Відродження", 1994

22. Кононенко В.І. Українська етнолінгводидактика. Івано-Франківськ, 1995

23. Коррекция речи у детей шестилетнего возраста в процессе их обучения /Укл. С.Л.Карабко, В.В.Сосидко -К: Рад.шк., 1984

24. Кулачковская С.Е., Ладьевир С.А., Пироженко Г.А. Учите малыша общаться с детьми й взрослыми. - К., 1995

25. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. -Запоріжжя, 1998

26. Крутій К.Л. Чарівна логопедія - Д: Сталкер, 1999

27. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. Одеса, 2001

28. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К, 1999

29. Маляточко. - Запоріжжя, 2000

30. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів. - К: Магістр-3,1996

2. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М: Просвещение, 1991

3. Одарченко П. Про культуру української мови. К: Смолоскип, 1997

4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К: Вежа, 1994

5. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. -К: Грайлик, 1999

6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. - К: Либідь, 1999

7. Потебня А.А. Мысль й язык - КД993

8. Розвиток українського мовлення у дошкільників. Програма довідник для дошкільних закладів з українським мовним режимом. /Укл. Н.Я. Дзюбишина-Мельник. - К: Освіта, 1991

9. Семиченко В.А. Психология речи. - К: Магістр-3, 1998

10. Слепович Е.С. Формирование речи у дошкольников с задержками психического развития - Лишек, 1989

11. 40. Соботович Е.Ф Психолингвистическая структура речевой деятельности й механизмы ее формирования. -К, 1997

12. Соботович Е.Ф. Методика выявления речевььк нарушений у детей й диагностика их готовности к школьному обучению. - К, 1998

13. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови -Тернопіль, 1997

14. Сучасна українська мова / за ред. О.Д.Пономарьова. -К: Либідь, 1997

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Використання віршів-забавлянок у роботі з дітьми | Технологічні системи, їх елементи

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 2749; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.