Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оператору присвоєння

Читайте также:
  1. Клас string: конструктори і присвоєння рядків, операції, відкладене копіювання
  2. Порядковий метод кодування — це створення коду із чисел натурального ряду і його присвоєння. Найбільш простий і повний, однозначний.

Опис програми - функції і локального

План

Тема: Програмування з використанням програм-функцій MathCad

Лекція № 13

1. Опис програми - функції і локального оператору присвоєння

2. Звернення до програми-функції Mathcad

3. Програмування в програмі-функції лінійних алгоритмів

4. Програмування в програмі-функції алгоритмів, що розгалужуються

5. Програмування в програмі-функції циклічних алгоритмів

5.1. Програмування циклу типу арифметичної прогресії

5.2. Програмування ітераційних циклів

6. Можливі використання умовного оператора IF

7. Додаткові оператори програмування циклів у пакеті Mathcad7Professional

Нагадаємо, що реалізувати той чи інший алгоритм обчислення в пакеті Mathcad можна двома способами:

¨ вставляючи відповідні оператори чи функції в текст документа Mathcad. Такий спосіб називається програмуванням у тексті документа;

¨ використовуючи так називані програми-функції, що містять конструкції, багато в чому подібні до конструкцій таких мов як Pascal чи FORTRAN : оператори присвоєння, оператори циклів, умовні оператори і т.д. Написання програм - функцій у Mathcad дозволяє розв’язати задачі, що неможливо розв’язати, використовуючи тільки оператори і функції Mathcad. Такий спосіб будемо називати програмуванням у програмі-функції. Таке програмування включає два етапи:

* опис програми-функції;

* виклик програми-функції.

Розглянемо окремо ці два етапи.

Перед тим як використовувати програму-функцію, потрібно її задати, тобто виконати опис. Опис програми-функції розміщається в робочому документі перед викликом програми-функції і містить у собі ім'я програми-функції, список формальних параметрів ( який може бути відсутнім ) і тіло програми-функції. Розглянемо ці поняття.

Кожна програма-функція Mathcad має оригінальне ім'я, використовуючи яке здійснюється звернення до цій програмі-функції. Через це ж ім'я ( і тільки через це ім'я ) “повертається” у робочий документ результат виконання програми-функції.

Після імені програми-функції йде список формальних параметрів, взятий у круглі дужки. Через формальні параметри "всередину" програми-функції “передаються” дані, необхідні для виконання обчислень всередині програми . Як формальні параметри можуть використовуватися імена простих змінних, масивів і функцій. Формальні параметри відокремлюються один від одного комами.

 

Зауваження 2.1.Програма-функція може не мати формальних параметрів і тоді дані передаються через імена змінних, визначених вище опису програми-функції.

Тіло програми-функції включає будь-яке число операторів локальних операторів присвоєння, умовних операторів і операторів циклу, а також виклик інших програм-функцій і функцій користувача. 

Порядок опису програми-функції Mathcad. Для введення в робочий документ опису програми-функції необхідно виконати наступні дії:

· ввести ім'я програми-функції і список формальних параметрів, взятий у круглі дужки (див. Зауваження 6.1 );

· ввести символ “:” - на екрані відображається як “: =”;

· відкрити складальну панель Програмування (див. параграф 4.1) і клацнути кнопкою “Add line” . На екрані з'явиться вертикальна риса і вертикальний стовпець із двома полями вводу для введення операторів, що утворять тіло програми-функції ( див. рис. 1.1).

 
 


Рис. 1.1. Структура програми-функції

· перейти в поле 1 ( клацнувши на ньому чи мишею натиснувши клавішу [Tab] ) і ввести перший оператор тіла програми-функції. Оскільки нижнє поле завжди призначене для визначення значення, що повертається програмою, поле введення додаткових операторів відкривається за допомогою щиглика на кнопці “Add line” панелі програмування. При цьому поле введення додається внизу виділеного до цього моменту оператора. Для видалення того чи іншого оператора з тіла програми-функції, потрібно укласти його в рамку, що виділяє, і натиснути клавішу [Delete] ( див. рис. 1.2) ;

 
 


Рис. 1.2. Додавання операторів у тіло програми-функції

· заповнити саме нижнє поле введення (поле 2), ввівши туди вираз, що визначає значення, що повертається через ім'я програми-функції, (див.рис.1.3 ).

У наведеному прикладі формальним параметром є проста змінна x, тіло програми включає два локальних оператори присвоєння ( див. наступний пункт ) і значення змінної z визначає результат, що повертається через ім'я функції в результаті виконання програми-функції.

 

Рис. 1.3. Остаточна структура програми-функції

Локальний оператор присвоєння.Для завдання всередині програми значення якої-небудь змінної використовується так називаний локальний оператор присвоєння, що має вид:

< ім'я - змінної > < вираз >

Увага ! Використання "звичайного" оператора присвоєння ( позначається : = ) у тілі програми-функції приводить до синтаксичної помилки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання операторів користувача | Звернення до програми-функції Mathcad

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 241; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.163.20.57
Генерация страницы за: 0.003 сек.