Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика рівнів

Читайте также:
 1. F 3.4. Характеристика объекта бизнеса организации
 2. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 3. А.2. Характеристика теоретико-методологічних основ конфліктології
 4. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи менеджменту, їх характеристика.
 5. Аміни, їх характеристика.
 6. Амінокислоти їх характеристика, властивості.
 7. Амплитудно-частотная характеристика
 8. Амплитуднофазовая характеристика (АФХ) системы
 9. Анілін, його характеристика, властивості і значення.
 10. Б.1. Загальна характеристика тенденцій у процесах світової глобалізації
 11. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИНОВ И БОЛЕЗНГЕТВОРНЫХ МИКРОБОВ
 12. Банківська система України, її структурна характеристика та функції

Користувач 1 Користувач 2 Користувач n

Представлення 2
Представлення n
Представлення 1
Зовншній

рівень

 

 

Концептуальна схема
Концептуальний

рівень

 

       
   
 
 
Внутрішня схема

 

 


Внутрішній

рівень

 
 

 

 


Фізична

організація

даних

 

 

Схема трьохрівневої архітектури ANSI-SPARC

Рівень на якому сприймають дані користувачі, називається зовнішнім рівнем (external level), тоді як СУБД і ОС сприймають дані на внутрішньому рівні (internal level). Саме на внутрішньому рівні дані реально зберігаються з використанням всіх тих структур і файлової організації. Концептуальний рівень (conceptual level) представлення даних призначається для відображення зовнішнього рівня на внутрішній і забезпечення необхідної незалежності друг від друга

Зовнішній рівень

Зовнішній рівень - найбільш близький до користувача, тобто він пов’язаний із способами представлення даних для окремих користувачів. Цей рівень описує ту частину БД, яка відноситься до кожного користувача.

Тобто зовнішній рівень – це індивідуальний рівень користувача, у кожного користувача своя мова спілкування

· Для прикладного програміста це або одна з поширених мов програмування таких як C, COBOL, PASCAL,або спеціальна мова системи, що розглядається.

· Для кінцевого користувача – це або спеціальна мова запитів, або мова спеціального призначення, можливо, основна на формах і меню, яка створена спеціально з урахуванням вимог користувача, підтриманим деяким оперативним додатком.

 

 


Корист А1 Корист А2 Корист Б1 Корист Б2 Корист Б3

 

                   
 
Базова мова + Підмова даних
 
Базова мова + Підмова даних  
 
Базова мова + Підмова даних  
 
Базова мова + Підмова даних  
 
Базова мова + Підмова даних  


Схема і

Відображення

Створюються

і обслуговуються

адміністратором

БД

Зовнішнє представлення Б
Зовнішнє представлення А
*Зовнішня *Зовнішня

схема А схема Б

               
   
 
     
 
 

 

 


Відображення Відображення

Зовнішній-концептуальний А Зовнішній-концептуальний Б

       
 
   
  

 


Відображення концептуально-внутрішньої

Внутрішня

стрруктура

збереження

(Внутрішня

схема)

 

Внутрішнє представлення БД, що зберігається

       
   
 
 
* Користувацький інтерес

 

 


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Характеристика рівнів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 71; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.94.8
Генерация страницы за: 0.003 сек.