Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стаття 47. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів


Стаття 46. Донорство крові та її компонентів

Стаття 45. Медико-біологічні експерименти на людях

Застосування медико-біологічних експериментів на людях допускається із суспільно корисною метою за умови їх наукової обгрунтованості, переваги можливого успіху над ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров'я або життя, гласності застосування експерименту, повної інформованості і вільної згоди повнолітньої дієздатної фізичної особи, яка підлягає експерименту, щодо вимог його застосування, а також за умови збереження в необхідних випадках лікарської таємниці. Забороняється проведення науково-дослідного експерименту на хворих, ув'язнених або військовополонених, а також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв'язку з метою досліду. { Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Порядок проведення медико-біологічних експериментів регулюється законодавчими актами України.

 

Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання в наукових дослідженнях здійснюється повнолітніми дієздатними фізичними особами добровільно. Забороняється насильницьке або шляхом обману вилучення крові у фізичної особи з метою використання її як донора.

Донорство крові, її компонентів здійснюється відповідно до закону.

Донорам надаються пільги, передбачені законодавством України.

Донорам надаються пільги, передбачені законодавством України. { Стаття 46 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 

Застосування методу пересадки від донора до реципієнта органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється у визначеному законом порядку при наявності їх згоди або згоди їх законних представників за умови, якщо використання інших засобів і методів для підтримання життя, відновлення або поліпшення здоров'я не дає бажаних результатів, а завдана при цьому шкода донору є меншою, ніж та, що загрожувала реципієнту. { Частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Донором органів та інших анатомічних матеріалів може бути повнолітня дієздатна фізична особа. Фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. { Статтю 47 доповнено частиною другою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в порядку, встановлених законом. { Статтю 47 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стаття 44. Застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів | Стаття 52. Подання медичної допомоги хворому в критичному для життя стані

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 117; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. VII. Філо- та онтогенез органів виділення
 2. VІІІ. Філогенез органів чуття
 3. А.3. Роль органів влади у формуванні інформаційного суспільства
 4. Адміністративна та судова процедура оскарження рішень податкових органів
 5. Американські дослідження вказують, що із 100 основних потреб життя середнього американця, жодного не було серед головних потреб інших культурних регіонів світу.
 6. Важливими писемними пам'ятками є знайдені у Новгороді, Звенигород! та інших містах, берестяні грамоти — переписка городян про господарські справи.
 7. Виборча система — це сукупність правил і прийомів, якіІ забезпечують участь громадян у формуванні представницьких органів влади.
 8. Види землеустрою, система землевпорядних органів та їх функцій, землевпорядний процес
 9. Види мастильних матеріалів та їх класифікація
 10. Види фотоматеріалів
 11. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності
 12. Відмінності аудиту від інших форм контролю

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.