Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Технічне обслуговування тракторів

Читайте также:
 1. Автотранспортне обслуговування туристів в Україні.
 2. Витрати на обслуговування виробництва та управління.
 3. Діагностика та обслуговування комп’ютера.
 4. Екскурсійне обслуговування
 5. Землевпорядне обслуговування сільськогосподарських підприємств
 6. Ідентифікація продукції і послуг у сфері обслуговування
 7. Ідентифікація продукції і послуг у сфері обслуговування
 8. ІІ. Зона обслуговування відвідувачів
 9. Кібернетика вивчає технічні та інформаційні системи управління та моделювання (математичне, інформаційне, технічне).
 10. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПАЖ ТРАКТОРІВ
 11. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПАЖ ТРАКТОРІВ
 12. Класифікація методів і форм обслуговування

Щозмінне технічне обслуговування тракторів (ЩТО) включає зовнішню очистку і перевірку зовнішнього кріплення вузлів, меха­нізмів; усунення підтікання палива, води, електроліту, мастила; перевірку рівня (і дозаправку) масла, палива в картерах, баках, охолоджуючої рідини в радіаторі (електроліту в акумуляторах); перевірку роботи контрольних приладів і механізмів.

Щозмінне технічне обслуговування виконують на початку зміни , під час зміни і в кінці зміни.

На проведення щозмінного технічного обслуговування витрачається не більше 30...50 хв робочого часу. Уважне виконання щозмінного ТО дозволяє своєчасно помітити появу несправності і усунути її в почат­ковий період.

Перше технічне обслуговування (ТО-1) включає операції щозмін­ного технічного обслуговування, додатково виконують операції по заправленню картерів мастилом, мащенню деяких підшипників, вузлів; перевірці стану і догляду за акумулятором, контроль за робо­тою вузлів, догляду за повітроочисником. Після очистки фільтрів грубої очистки масла і реактивної центрифуги перевіряють частоту обертання ЇЇ ротора. Перше технічне обслуговування трактора виконують переважно на польовому стані тракторної бригади, а при значному віддаленні від нього — на місці роботи з виїздом на поворотну смугу. У цьому разі обслуговування здійснюють за допомогою пересувного агрегату тех­нічного обслуговування.

До другого технічного обслуговування (ТО-2) входять операції ТО-1 і додаткові по заміні масла в картері двигуна, мащенню вузлів, очистці і промивці повітроочисника і фільтра тонкої очистки масла. Перевіряють пропускну здатність фільтруючого елемента фільтра грубої очистки масла.

Перевіряють і при необхідності регулюють форсунки на тиск впорскування, зазори клапанів, а також між контактами переривання і електродами свічки запалювання. Регулюють муфту зчеплення і ме­ханізм керування нею, гальма, натяг гусениць.

Перевіряють і регулюють паливну апаратуру. Перевіряють і чистять колектор генератора. Уважно перевіряють стан акумулятора і густину електроліту. При необхідності підтягують всі зовнішні кріплення вузлів трактора.

Друге технічне обслуговування виконують в майстерні ПТО.

Трете технічне обслуговування (ТО-3) включає операції ТО-1, ТО-2, а також додаткові роботи по контролю і регулюванню вузлів і механізмів трактора, промивають систему охолодження. Визна­чають технічний стан вузлів і агрегатів машин без їх розбирання. Ви­конують нескладні ремонтні роботи, які не вимагають розбирання трактора.

Огляд двигуна і перевірку його стану здійснюють інженер-механік та майстер наладчик.

Основний контроль двигуна — це гальмова або безгальмова пере­вірка його потужних, швидкісних та екологічних показників.Виконують перевірку та регулювання вузлів гідросистеми, пере­вірку продуктивності насоса, стана запобіжного клапана, шлангів. Контроль вказаних вузлів провадять на тракторі, використовуючи прилад КИ-1097Б з набором необхідних пристосувань.

Перевіряють стан механізмів системи газорозподілу (спрацювання розподільних шестерень, заглиблення клапанів, пружність клапан­них пружин). Без розбирання механізмів визначають кут змі­щення фаз відкривання та закривання клапанів. Промивають паливні баки основного і пускового двигунів. При необхідності регу­люють підшипники заднього мосту, ходової системи, а також знімають турбокомпресор, чистять, розбирають і промивають його деталі.

Сезонне технічне обслуговування (СТО) здійснюють при переході до осіннє-зимового періоду експлуатації, або навпаки. Виконують такі основні операції. Промивають систему охолодження, провадять чергове технічне обслуговування, перевіряють роботу термостатів, замінюють масло і мастила відповідно до сезону в двигуні, гідравліч­ній системі, агрегатах, вузлах силової передачі і ходовій системі. Відключають масляний радіатор системи мащення двигуна. Заміню­ють фільтрувальні елементи палива (якщо вони відпрацювали більше половини свого строку). Перевіряють стан всіх агрегатів електрооб­ладнання. Регулюють відповідно до сезону робочу напругу реле-регулятора. При необхідності провадять роботи з утеплення кабіни, в систему охолодження заливають рідину з низькою температурою замерзання.

2.2 Технічне обслуговування комбайнів

Технічне обслуговування зернозбиральних комбайнів викону­ють у неробочий період доби (вночі або вранці до спаду роси), а спе­ціалізованих комбайнів і сільськогосподарських машин — одночасно з технічним обслуговуванням тракторів, використовуючи пересувні агрегати ТО.

Щоденне технічне обслуговування комбайнів включає очистку від пилу, бруду і полови двигуна, захисної сітки радіатора, інерційного пилевловлювача та інших основних вузлів комбайна. Уважно зов­нішнім оглядом перевіряють кріплення всіх вузлів комбайна і місця з'єднання гідропроводів. При необхідності доливають масло в картер основного двигуна, корпус паливного насоса, регулятора, виконують мащення відповідно з картою мащення.

Додатково через кожні 20 мотогодин перевіряють технічний стан варіатора мотовила, підшипників соломотряса, механізму очистки, ланцюгових передач і визначають зазор між бичами і декою.

При щозмінному ТО перевіряють справність контрольно-вимі­рювальних приладів, пристроїв.

Перше періодичне технічне обслуговування комбайнів (ТО-1) вклю­чає операції щозмінного технічного обслуговування, і додатково — очисні операції барабана, соломотряса, молотарки. Виконують мийні роботи елементів очистки повітря, фільтра грубої очистки масла, ротора центрифуги. Зливають відстій з паливного бака, фільтрів па­лива.

Обслуговується електрообладнання, дозаправляється маслом бак гідросистеми.

Перевіряють і регулюють шнек жатки, мотовило, похилий транс­портер, клинові паси, запобіжні муфти, ланцюгові передачі, автоматич­ні елементи.

Виконують мащення підшипників. Перевіряють роботу всіх ме­ханізмів, приладів комбайна, несправності усувають.

Друге періодичне технічне обслуговування комбайнів (ТО-2) включає виконання операцій щозмінного і першого технічних обслуговувань, додатково виконують роботи з перевірки технічного стану системи електрообладнання двигуна, механізму газорозподілу, паливної апа­ратури і виконують регулювальні операції. Перевіряють пропускну спроможність фільтрувальних елементів грубої очистки масла. Перевіряють і регулюють основну муфту зчеплення. Перевіряють і дозаправляють масло в картер моста ведучих коліс комбайна і коробку передач. Виконують мащення всіх вузлів і механізмів комбайна, дви­гуна. Уважно контролюють всю систему керування механізмами ком­байна, його ходову частину, виявлені несправності усувають.

При необхідності виконання складних регулювань виконують часткове розбирання складових частин машини з використанням контрольних приладів, пристосувань.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття про технологію і правила ТО машин | Технічне обслуговування автомобілів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 12445; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.