Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЇ, ГРУНТОВАНІ НА СТУПЕНІ ТЯЖКОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДЕФЕКТУ

Систематика форм розумової відсталості

Першою спробою диференціації розумової відсталості було виділення Пін елем (1806) чотирьох видів ідіотії:

1) стан близький до тварини, що характеризується повною дикістю, відсутністю усіх почуттів, аж до фізичних потреб;

2) стан, при якому є деякі поняття і фізичні потреби;

3) дурість — стан, при якому якоюсь мірою є розум і мова;

4) імбецилізм — стан, при якому в суб'єкта спостерігається поступове погіршення колись наявного розуму.

У цій систематиці уперше вже було намічено розділення на природжену і придбану форми недоумства.

Ескіроль (1838) став родоначальником класифікації розумової відсталості за такою ознакою, як час придбання недоумства. Саме він порівняв ідіотію з бідняком, який ніколи не мав багатства, а придбану деменцію зі станом багача, що поступово розоряється. За поняттям «імбецилізм», що раніше використалося в різних сенсах, він закріпив значення легкої форми ідіотії. Крім того, він створив першу класифікацію недоумкуватих за мірою вираженості інтелектуального дефекту, розділивши їх на ідіотів, імбецилів і розумово відсталих. Він вважав, що ідіотія — це природжений стан, розумова відсталість — придбаний, а імбецильність може бути і природженою, і придбаною. Ескіроль також систематизував недоумкуватих на підставі одного їз провідних симптомів — міри розвитку мовлення: імбециліки першого ступеня, такі, що мають вільне мовлення; імбециліки другого ступеня, що мають обмежений запас слів; ідіоти першого ступеня, що користуються короткими словами і фразами; ідіоти другого ступеня, що користуються тільки односкладовими словами і вигуками; ідіоти третього ступеня, що не мають мовлення. Разом з цією характеристикою він класифікував недоумкуватих за особливостями емоційних проявів: слухняні і послужливі суб'єкти, здатні придбати лише невеликий обсяг знань; суб'єкти з нерівномірним розвитком здібностей і нестійкою поведінкою. Ця систематика вже дозволяла, хоч би частково, передбачати перспективи розвитку і пристосування недоумкуватих. Цей крок знаменував собою появу класифікації, в основу якої був покладений ступінь тяжкості інтелектуального дефекту.

П. П. Малиновський (1847) розрізняв природжене й неприроджене недоумство, детально описав дефекти і потворність розвитку у хворих з природженим недоумством і вважав, що «природжене недоумство і безглуздя ніколи не виліковуються». Ймовірно, цей песимістичний прогноз довгі роки зумовлював ставлення клініцистів до дітей із розумовою відсталістю як безперспективним у плані лікування.

Необхідність ділення розумово відсталих індивідів за вираженістю їх недоумства визначається можливістю робити пророцтва про здатність до навчання та адаптації, оскільки одні здатні до оволодіння деякими простими шкільними навичками, а інші не можуть навіть обслужити себе. І до цього часу багато хто дотримується тієї точки зору, що систематизацію необхідно проводити за цією ознакою. Проте велика частина дослідників вже не задовольняється тільки одним критерієм і використовує для цієї мети й інші показники, проте головним все ж залишається ступінь тяжкості інтелектуальної неповноцінності.

Число класифікацій психічного недорозвинення продовжує рости. За Гелоф (1963), тільки в англомовних країнах є 23 різні угрупування синдромів. Так, наприклад, класифікація Американської Асоціації фахівців за психічною відсталістю складається зі шкал для оцінки інтелекту й поведінки. За допомогою інтелектуальної шкали виділяють декілька мір відсталості: пограничну легку, помірну, важку і глибоку, а за допомогою поведінкової шкали оцінюють міру порушення так званої адаптивної поведінки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види розумової відсталості | ЕТІОЛОГІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 548; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.