Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Історія виникнення та розвитку поліграфії

2.1. Загальні відомості

Друкована продукція є, зазвичай, сукупністю тексту, ілюстрацій і багатоколірної графіки, виконаної із застосуванням додаткових способів оброблення.

Зміст і споживчі властивості друкованої продукції, безумовно, визначають її якість, яка насамперед залежить від обраної технології і способу виготовлення друкованої продукції. Сучасні інформаційні технології активно впроваджуються в друкарську сферу, проте друк на папері залишається основним методом зберігання і передавання інформації.

У середині XV століття Іоганн Гутенберг винайшов друкарську систему, в якій разом з друкарським пресом застосував створений ним ручний відливний інструмент. До початку XIX століття це був чи не єдиний відомий спосіб отримання друкарських літер, розсортованих і розміщених в комірках набірного ящика. Складач набирав рядки тексту у верстатці.

Ідея автоматизації набору тексту з'явилася 1807 року і була запатен­тована 1822 року англійським інженером Уільямом Черчем. Першою на­бірною машиною, яку застосували у виробництві, стала машина під на­звою «Pianotype» запатентована Джеймсом X. Юнгом й Адріаном Делкамбре 1840 року в Англії.

Ідея використання суцільної відлитої форми замість окремих друкарських літер була використана 1876 року німцем Оттмаром Мергенталером для створення першої стрічковідливної машини. З появою 1889 року стрічковідливної машини «Linotype-Simplex» оформилася конструкція, яка майже незмінною зберігалася протягом цілого століття.

Історія фотонабору почалася з 1898 року. Англієць У. Фризе-Грін запропонував замість набо­ру літер виготовляти шрифтові символи за допомогою фотогра­фії з подальшим травленням.

З виникненням та використанням растрових процесорів для обро­блення зображень лазерних технологій (Raster Image Processor) на почат­ку 80-х років XX століття було створено четверте покоління машин: «Monotype Lasercomp», «Intek-Digitek», «Camex BitSetter», «Linotron 101», «Linotronic 100» і «Linotronic 300».

Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки на початку 90-х років XX століття й активне впровадження її у поліграфічну галузь зумовили майже повний перехід до цифрових технологій відтворення зображень та тексту за допомогою трьох основних напрямів; з використанням плів­кових вивідних пристроїв «Computer-to-Film», із записом інформації без­посередньо на друкарську пластину «Computer-to-Plate», з передаванням інформації безпосередньо на задруковуваний матеріал «Computer-to-Print», що зумовило подальший розвиток поліграфічної техніки і техно­логії.

Змінювалися і редакційні системи, системи введення й оброблення інформації у видавництвах. Піонером техніки під девізом «Що бачиш на екрані, те отримаєш при друці» (WYSIWYG - What you see what you get) були системи фірми «Systems Integrator Inc.». Починаючи з 1970 року було узято курс на застосування міні-комп'ютерів та ПК. Це обумовило наступний етап розвитку автоматизації процесів і відповідність їх новіт­нім досягненням науки й техніки (наприклад, розробки «Xerox Integrated Computer System 9700», «Tandy/Radio Shack», «Commodore», «IBM-PC» і «Apple Macintosh» з пристроєм «LaserWriter»).

Розвивалась також і репродукційна техніка. Якщо на початкових етапах оброблення ілюстративних матеріалів було тільки чотири фірми-виробники електронних репродукційних систем із приєднаними скане­рами («Crosfield», «Dainippon Screen», «Hell» i «Scitex»), то незабаром усі моделі ПК і комп'ютери «Apple Macintosh» мали програмне забезпечен­ня, придатне для репродукційних робіт та оброблення ілюстративних ма­теріалів. Фірма «Linotype» як виробник експонувальних пристроїв від­крила шлях настільним видавничим системам (Desktop Publishing -DTP), що не поступалися професійним.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тривалість: 1 год. 20 хв | Друкарські засоби поширення інформації
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1778; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.