Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мультимедіа
Електронні засоби поширення інформації

У XX столітті з'явилися електронні засоби поширення інформації, які разом з друкованою продукцією (яка отримана способом друкування) відіграють важливу роль у поширенні інформації. Нині електронні засоби поширення інформації набувають все більшого значення завдяки широкому використанню комп'ютерних технологій та Інтернету. Крім Інтернету та інших мереж, які забезпечують доступність у різних кінцях світу, до електронних засобів інформації належать і вже звичні радіо й телебачення, нові системи запису відео- та аудіоінформації на лазерних компакт-дисках (CD-ROM і DVD-ROM), а також анімацію (мультиплікація). Електронні засоби поширення інформації, так само як і друкарські, у процесі виробництва проходять стадії підготовки та передавання. Зазвичай перша стадія оброблення пов'язана зі змістом інформації. Інформація перетворюється з однієї форми в іншу, переноситься з одного носія на іншій, наприклад, звичайний фільм, записаний на плівці, у відеофільм тощо.

Поширення інформації в електронному вигляді може відбуватися як на компактних носіях (CD-ROM, відеофільм, аудіозапис тощо) з можливістю відтворювати інформацію будь-коли, так і в масштабі реального часу, наприклад передавання концерту або спортивної події. В обох випадках масиви інформації, яка передається, обмежуються ємністю пам'яті комп'ютерів та пропускною здатністю каналів зв'язку. Важлива роль при цьому належить методам стиснення інформації, технології передавання інформаційного сигналу, починаючи від каналів зв'язку різних пристроїв (супутникових каналів, високошвидкісних оптоволоконних ліній) до вибору різних технічних комплексів устаткування. Крім того, виникає потреба у відповідному програмному забезпеченні. Для накопичення і тимчасового зберігання інформації використовують спеціальні пристрої, котрі дають змогу запам'ятовувати і відтворювати її у будь-який час. У ширшому розумінні до електронних засобів інформації відносять також інтерактивні продукти: комп'ютерні ігри, тренажери, що імітують віртуальну реальність, навчальні курси тощо.

Поняття мультимедіа тісно пов'язане із сучасними комп'ютерами та пристроями виведення інформації (монітор, гучномовець, принтер тощо) з їх можливостями відтворювати інформацію різних форм (текст, зобра­ження, звук, анімація т. ін.). Мультимедійні системи дають змогу пода­вати інформацію в комплексному вигляді і створюють можливість одно­часного використання декількох каналів для сприйняття її людиною. Термін «мультимедіа» - порівняно новий. Він означає комп'ютерно-орієнтовані методи відображення інформації в сукупності різних форм: текст, зображення, графіка, анімація, відео, аудіо тощо.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.