Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Ставки ПДВ

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 20 відсотків до 2013 р., а з 01.01.2014 – 17 відсотків;

б) 0 відсотків.

Податок становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/ послуг.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

· експорту товарів;

· постачання товарів для заправки морських, повітряних суден, наземного військового транспорту;

· постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгів­лі, які розташовані в зонах митного контролю;

· послуг щодо міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом;

· послуг з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси.

Податкові зобов’язання виникають при здійсненні оподаткованих операцій з реалізації товарів/послуг, за датою, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: дата надходження коштів від
покупця (замовника) або дата відвантаження товарів (оформлення документа, що засвідчує факт надання послуг платником податку).

Податковий кредит — виникає при придбанні товарів, продукції (ТМЦ, сировини та ін.) отриманих послуг, виконаних для підприємства робіт; ввезенні на митну територію необоротних активів тощо. Сума податкового кредиту визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не вище від рівня звичайних цін, та складається з сум податку, нарахованих (сплачених) платником податку протягом звітного періоду.

Для визначення суми ПДВ, що отримає підприємство (платник) при реалізації продукції (робіт, послуг), або суми ПДВ, що буде сплачено при їх придбанні, необхідно вартість реалізованих (або придбаних) товарів (робіт, послуг) розділити на 6, що становить 16,67 % до вартості реалізації (придбанні) за ставки ПДВ у 20 %.

Податкове забов'язання — це загальна сума податку, одержана (нарахована) платниками податку в звітному періоді.

Податковий кредит— це сума, на яку платник має право зменшити податкове зобов'язання

звітного періоду.

При від’ємному значенні (якщо сума податкового кредиту перевищує суму податкового зобов’язання) на таку суму зменшується податковий борг попереднього податкового періоду. Якщо такий відсутній — зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного податкового періоду.

В суму податкового кредиту включається та частина сплаченого ПДВ товарів, робіт, послуг. Сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет суб'єктом господарювання-платником податку, визначається як різниця між загальною сумою його податкових забов'язань, що виникли у зв'язку з продажем товарів, робіт, послуг протягом звітного періоду, і сумою податкового кредиту, що сформувався протягом того ж періоду. Сума ПДВ, що підлягає в сплату в бюджет або сума податкового кредиту, що відшкодовується з бюджету (виникає, коли сума податкового кредиту перевищує суму, податкового забов'язання), визначається на підставі податкової декларації за звітний періоді.

Умови формування вхідного ПДВ. На фінансовий стан суб’єктів господарювання справляє вплив сплата ПДВ у зв’язку з придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до складу валових витрат виробництва. Придбання основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Джерела відшкодування вхідного ПДВ підприємству пов’язаних з придбанням товарів (робіт,послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництв;

суми ПДВ,які надходять від реалізації продукції(робіт,послуг)суб’єктом господарювання; кошти державного бюджету(виплата компенсацій з бюджету, зарахування в рахунок

наступних платежів у бюджет).

Для платників податку, у котрих обсяг операцій, що оподатковується, за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) період-календарному місяцю. Платник податку, що в них обсяг оподаткованих операцій є меншим — самі визначають податковий період, що може дорівнювати календарному місяцю або кварталу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сутність оподаткування підприємств | Приклад 1. Підприємство виготовляє два товари
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 319; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.