Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Логічні функції

Добудовник формул

Після вибору функції з’являється діалогове вікно добудовника формул, який допоможе без помилок дописати у формулу потрібні аргументи.

· У нижніх віконцях записати аргументи, які автоматично розмістяться у формулу з потрібними розділовими знаками.

· При записі аргументів показуються результати проміжних і загальних обчислень, які можна відмітити і ввести нові, клацнувши на кнопці ”Отмена”.

· Якщо результат викликає довіру, клацніть на кнопці „ОК”, і результат запишеться у активну комірку.

У розрахунках особливе місце займають логічні функції, завдяки яким Excel може виконувати ті чи інші дії в залежності від умов.

Логічні умови використовують знаки > (більше), < (менше), = (дорівнює), <= (не більше), >= (не менше), <> (не дорівнює).

Логічна умова, яка виконується, має значення ИСТИНА (істина). Логічна умова, яка не виконується, має значення ЛОЖЬ (неправда).

ИСТИНА позначається цифрою 1, ЛОЖЬ – цифрою 0.

Логічні команди Excel

ЕСЛИ (логічна умова; Дія 1; Дія 2)

Дія 1 – виконується при значенні умови ИСТИНА;

Дія 2 – виконується при значенні умови ЛОЖЬ.

И (умова 1; умова 2;...)

· має значення ИСТИНА, якщо всі умови виконуються і ЛОЖЬ, якщо одна з умов не виконується.

ИЛИ (умова 1; умова 2;...)

· має значення ИСТИНА, якщо одна з умов виконується, і ЛОЖЬ, якщо ні одна з умов не виконується.

Впорядкування даних

Впорядкування (сортування) – це зміна відносного положення даних у списку відповідно із значенням або типом даних. Дані переважно впорядковують за алфавітом, за числовим значенням, за датою. Впорядкування проводиться за зростанням або за зменшенням чисел, за алфавітом або проти алфавіту текстів.

Щоб впорядкувати таблицю, потрібно виконати такі дії:

· виділити будь-яку непусту комірку в стовпчику, згідно показників якого проводиться сортування;

· на панелі інструментів натиснути одну із кнопок: „за зростанням” або „за зменшенням”.

Впорядкування проводиться перестановкою рядків відповідно до значень вказаного стовпчика.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Майстер функцій | Види форматування
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 380; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.