Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Міграція населення, її види і причини

Читайте также:
 1. АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА ПОХИБКИ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОХИБОК
 2. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Причини виникнення безробіття та види.
 3. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, наслідки, методи покриття, шляхи подолання
 4. Види ризиків і причини їх виникнення
 5. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення
 6. Детермінанти (причини та умови) економічної злочинності
 7. Докласичний період Античної філософії (досократики). Пошук першопричини.
 8. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 9. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійне захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 10. Залежно від рівня та глибини розвитку, причини та місця виникнення розглядають такі види криз: локальна криза, системна криза, стратегічна криза.
 11. Ідейні витоки та соціально-історичні причини виникнення християнства.
 12. Імміграція — це в’їзд працездатного населення на територію країни з-за її меж.

 

Міграцією називають переміщення населення, пов'язані із зміною місця проживання. Однак це визначення стосується тільки постійних (стаціонарних) міграцій, а вони можуть бути і тимчасовими (сезонними або маятниковими). Маятникові міграції здійснюються щоденно, щотижнево тощо, але не пов'язані зі зміною постійного місця проживання. Метою маятникових поїздок, як правило, є трудова діяльність, навчання, лікування тощо, а тому вважають, що називати їх міграціями не цілком правильним.

 

Міграції також поділяють на внутрішні та зовнішні. За рахунок зовнішньої міграції (еміграції та імміграції) відбувається механічний приріст населення країни. Внутрішні міграції здійснюються в межах країни між окремими регіонами, містами, селами, між містами і селами. Причини міграції — економічні, політичні, національні, релігійні, екологічні.

 

Незначні міжобласні потоки мігрантів, в основному, спрямовуються із західного регіону до східних та південних областей. Частину з них у минулому становили організовані мігранти, переселення яких стимулювала держава. Найбільше додатне сальдо міжрегіональних міграцій у 2005 р. було характерним для Києва (10,7 на 1000 осіб), а також Севастополя, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Одеської областей, (5,6—0,2), а найменше для Кіровоградської (-5,0).

 

Маятникові міграції, як правило, здійснюються до великих міст з сіл і малих міст. На території України сформувалися два великі райони інтенсивних маятникових трудових міграцій: східний (Донецька й Луганська обл.) і західний (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська).

 

Причини постійних і маятникових міграцій в основному економічні.

 

Характерною рисою сучасних міграцій населення України є поступове зменшення обсягів внутрішньодержавних потоків і збільшення міждержавних. До початку 1994 р. Україна мала ще додатне сальдо міграції (імміграція не переважала еміграцію), а з 2005 р.— від'ємне.

 

Найбільша імміграція до України зафіксована у 1992 р. (близько 540 тис. осіб). Після цього кількість іммігрантів невпинно зменшувалася. За підсумками 2005 р. в Україну прибуло 39,6 тис. осіб. Число вибулих за межі держави найбіль-. шим було у 1994 р.— близько 328 тис. осіб, а пізніше чисельно скорочувалась. Найменшою кількість емігрантів за роки незалежної України була у 2005 р.— близько 35 тис. осіб.

 

Більшість з емігрантів у перші роки української державності виїжджали з України до Російської Федерації, але їхня кількість поступово зменшується. Поступово збільшується частка емігрантів, які виїжджають до високорозвинених країн світу. Так, серед прибулих в Україну за 2006 р. 84 % становили іммігранти з країн СНД і 16 % — з інших країн. Серед вибулих з України 71 % виїхали до країн СНД і 29 % — до інших країн.

 

Якщо раніше основні потоки емігрантів формувалися з прикордонних областей, то зараз емігрують жителі з усіх регіонів України.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зайнятість населення | Українська діаспора і причини ЇЇ виникнення

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 2453; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА ПОХИБКИ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОХИБОК
 2. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Причини виникнення безробіття та види.
 3. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, наслідки, методи покриття, шляхи подолання
 4. Види ризиків і причини їх виникнення
 5. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення
 6. Детермінанти (причини та умови) економічної злочинності
 7. Докласичний період Античної філософії (досократики). Пошук першопричини.
 8. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 9. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійне захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 10. Залежно від рівня та глибини розвитку, причини та місця виникнення розглядають такі види криз: локальна криза, системна криза, стратегічна криза.
 11. Ідейні витоки та соціально-історичні причини виникнення християнства.
 12. Імміграція — це в’їзд працездатного населення на територію країни з-за її меж.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.