Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Мистецтво епохи Відродження
Італійське Відродження. Відродження (від французького "рене­санс", італійського "ринашименто") - цей термін вперше був запроваджений Джорджо Базарі, архітектором, живописцем і істо­риком мистецтва XV ст. для визначення історичної епохи, пере­хідної від середньовічної культури до культури Нового часу (в Італії XIV - XVI ст., в інших країнах Європи кінець XV - XVI ст.).

Виникнення Відродження пов'язане з руйнуванням феодальних і зародженням ранньокапіталістичних відносин (так званий пері­од початкового накопичення). У цей час отримала розвиток нова буржуазна ідеологія, виник новий світогляд - гуманізм.

Представники гуманізму італійського Відродження піддали критиці всю систему феодального світогляду. Вони відкинули церковні догми, виступили проти контролю церкви над діяльні­стю людини, заперечували церковну проповідь аскетизму, ствер­джували право людини на земне щастя. Саме в цей час було ви­сунуте гасло "Я людина, і ніщо людське мені не стороннє!

Художники і письменники намагаються правдиво зображува­ти природу і людину. Саме людину, обдаровану безмежними творчими можливостями, здатну змінити оточуючий світ.

І тому виникає у цей час така гаряча зацікавленість до антич­ності, її культури і мистецтва. Архітектори, скульптори, живо­писці намагаються у своїй творчості відродити традиції майстрів античності (звідси і термін Відродження чи Ренесанс).

Хронологічні рамки італійського Відродження охоплюють пе­ріод з другої половини XIII по першу половину XVI ст. Період Відродження поділяється на декілька етапів: ♦ друга половина XII-XIV ст. - Проторенесанс і треченто;ХV ст. - раннє Відро­дження (кватреченте); Укінець XV - перша третина XVI ст. - Високий Ренесанс (чінквіченто).

У 1527 році Рим був пограбований німецькими ландкнехтами, з 1530 р. Флоренція із буржуазного міста-держави, міста-комуни стає простим містом феодального герцогства. Розпочинається фе­одально-католицька реакція (контрреформація), і 1530 р. можна вважати кінцевою датою розвитку Відродження.

Картина розвитку італійської ренесансної культури дуже різно­барвна, що зумовлено різним рівнем економічного і політичного розвитку різних міст Італії, різним рівнем могутності і сили буржу­азії цих міст-держав, міст-комун, їх різним рівнем зв'язку з феодальними традиціями.

Провідними художніми школами в мистецтві італійського Ренесансу були в XIV ст. сієнська і флорентійська, в XV ст. - флорентійська, умбрійська, падуанська, в XVI ст. - римська і ве­неціанська.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 497; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.