Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Розпорядження
Установ, організацій за рахунками в банках

Розпорядження

При проведенні ревізій, перевірок

Установ і організацій за рахунками в банках у разі перешкоджання

Журнал

Додаток 1

З правоохоронними органами та правової роботи О. П. Лихицький

Начальник Управління забезпечення взаємодії

обліку зупинення та відновлення видаткових операцій підприємств,

_______________________________________________________________________________

(назва органу державної контрольно-ревізійної служби)

 

№ з/п Дата акта про перешкоджання Ким складено акт (П.І.Б виконавця) Дата реєстрації акта (надходженя в КРУ) Розпорядження про зупинення видаткових операцій Найменування установи банку, що обслуговує об’єкт контролю Дата направлення розпорядження про зупинення видаткових операцій банку Розпорядження про відновлення видаткових операцій
Дата Назва підприємства, установи, організації Дата
                     
                     

 

Додаток 2

________________________________

(назва банку)

________________________________

(назва юридичної особи,

де вчинено правопорушення)

 

Місце для штампа органу

державної контрольно-

ревізійної служби

про зупинення видаткових операцій підприємств,

від “____” ____________ 200_ року

На підставі _____________________________________________________________________

(акт про вчинення перешкоджань, його дата і №, інші матеріали)

_______________________________________________________________________________

встановлено(і) факт(и) ____________________________________________________________

(зміст правопорушення, час і місце його вчинення, назва юридичної особи,

_______________________________________________________________________________

де допущено правопорушення, ідентифікаційний код (номер) правопорушника)

 

Відповідно до п. 2 статті 10 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” та Порядку зупинення і відновлення видаткових операцій на поточних та інших рахунках підприємств, установ і організацій в банках за поданням органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженого наказом ГоловКРУ України від 11. 05.2002 №117,

____________________________________________________________________________________ (назва органу державної контрольно-ревізійної служби, який прийняв це розпорядження)

зобов'язує зупинити видаткові операції за рахунками №________, за винятком операцій зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансових санкцій); страхових внесків; операцій з повернення бюджетних позик і кредитів, позик і кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, операцій з одержання коштів на виплату заробітної плати, а також з виконання рішень органів, яким відповідно до закону надано право стягнення коштів.

 

______________________ ______________ ___________________

(посада особи, (підпис) (прізвище, ім'я

яка прийняла рішення) та по батькові)

 

М. П.

Додаток З

________________________________

(назва банку)

________________________________

(назва юридичної особи,

де вчинено правопорушення)

 

Місце для штампа органу

державної контрольно-

ревізійної служби

про відновлення видаткових операцій підприємств,
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.