Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лідерство та керівництво

Риси лідера:

1) інтелект (повинен бути вище середнього, але не на рівні геніальності, особливо важлива здібність до вирішення складних і абстрактних проблем);

2) ініціатива (самостійність і винахідливість, здатність усвідомлювати потребу у дії і наявність відповідного мотиву);

3) упевненість в собі (маються на увазі достатні високі самооцінки компетентності і рівня домагань). Найбільш важливими особовими характеристиками в цьому відношенні є: — особові риси лідера; — уявлення лідера про себе самого; — потреби і мотиви, що впливають на поведінку; — система найважливіших переконань; — стиль ухвалення рішень; — стиль міжособових відносин; — стійкість до стресу.

Стилі лідерства:

Автократичний – лідер ухвалює рішення единолично, визначаючи всю діяльність підлеглих і не даючи їм можливості проявити ініціативу.

Демократичний – лідер залучає підлеглих до процесу ухвалення рішень на основі групової дискусії, стимулюючи їх активність і розділяючи разом з ними всі повноваження по ухваленню рішень.

Вільний (або номінальний) – лідер уникає какого‑ або власної участі в ухваленні рішень, надаючи підпорядкованим повну свободу ухвалювати рішення самостійно.

Авторитарний стиль Демократичний стиль
1 Переважне використання командних методів управління 1 Упор на соціально-психологічні і економічні методи
2 Орієнтація на завдання 2 Орієнтація на людину
3 Централізація повноважень 3 Делегування повноважень
4 Єдиноособність в рішеннях 4 Колегіальність в рішеннях
5 Придушення ініціативи 5 Заохочення ініціативи
6 Жорсткий контроль 6 Помірний контроль
7 Мінімальне інформування, мала гласність 7 Повне інформування, широка гласність
8 Перевага покаранням 8 Перевага заохоченням
9 Нетерпимість до критики, усунення неугодних 9 Терпимість до критики
10 Жорсткість, напористість, часом грубість в спілкуванні 10 Доброзичливість, ввічливість, тактовність в спілкуванні

 

Дослідження, проведене під керівництвом К. Левіна на базі експериментальних створених груп, виявило найбільші переваги демократичного стилю лідерства. При цьому група відрізнялася найвищою задоволеністю, прагненням до творчості, найбільш сприятливими взаєминами з лідером. Проте показники проведеної продукції були найвищими в умовах автократичного лідерства, трохи нижче – при демократичному стилі, найнижчими – при вільному стилі.

Кожен израссмотренных стилів лідерства володіє і перевагами, і недоліками, народжує свої проблеми. Так, директивне лідерство, про негативні сторони якого йшла мова вище, дозволяє в той же час дуже швидко ухвалювати рішення. Відомо, що в практиці господарської діяльності нерідко виникають ситуації, в яких рішення треба ухвалювати оперативно і успіх досягається при повному підпорядкуванні наказу керівника. Вибір стилю лідерства у такому разі повинен визначатися часом, відведеним на ухвалення рішення. Один з головних недоліків такого лідерства – часто виникаюча незадоволеність працівників, які можуть вважати, що їх творчі сили не знаходять належного застосування. Крім того, директивний стиль лідерства неминуче народжує зловживання негативними санкціями (покараннями).

Висока ефективність колегіального лідерства заснована на використанні знань і досвіду членів групи, проте здійснення такого стилю вимагає від керівника значних зусиль по оптимізації комунікацій і координації діяльності працівників.

Номінальний стиль лідерства надає членам групи дуже велику можливість прояву ініціативи у вирішенні питань, що виникають в ході роботи. З одного боку, це може сприяти підвищенню активності людей, розумінню того, що багато що залежить від них самих. З іншого боку, пасивність керівника деколи приводить до повної дезорієнтації працівників: кожен поступає на свій розсуд, що не завжди сумісно із загальними завданнями групи.

Головна межа ефективного лідерства – гнучкість. Залежно від специфіки ситуації керівник винен уміло використовувати переваги того або іншого стилю лідерства і нейтралізувати його слабкі сторони. Всебічний аналіз чинників, що впливають на процес лідерства, приводить до висновку, що при побудові тієї або іншої теорії лідерства необхідно обов'язково враховувати залежність діяльності лідера від особливостей макросередовища, соціально економічних і суспільно - політичних відносин, властивих даній соціальній системі.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Психологічна сумісність в групі та її критерії | Передумові ефективної комунікації
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 341; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.