Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Will we / they call? – We / they will not (won’t) call

Запам’ятайте, як утворюєтьсяthe Future Indefinite Tense

Лекція № 4

Вправа 5 Перекладіть, використовуючи Present Indefinite / Continuous

 

1. Ми його ніколи тут не бачимо. 2. Тато часто вудить рибу на озері. 3. Микола зараз пише твір. Не турбуй його! 4. Ми зараз обговорюємо цю проблему. 5. Поглянь! Цуценя бігає по двору. 6. Ми зараз в Іспанії. 7. Тато Олени - лікар, а мама - інженер. 8. Діти рідко ходять сюди гуляти. 9. Де бабуся? Вона зараз дивиться телевізор. 10. Ти чуєш? Діти бігають по садку і галасують. 11. У місіс Блейк - найкращі троянди в містечку. 12. Ці акули дуже великі та небезпечні. 13. Максим перекладає щодня великі тексти. Зараз він теж пише переклад. 14. Діана зараз відповідає на це питання. 15. Чи бабуся часто пече яблучній пиріг по суботах?

 


 

Тема: Часи англійського дієслова - the Future Indefinite Tense.

 

Мета: Ознайомити з новою ГС - Future Indefinite. Навчити утворювати стверджувальні, питальні, заперечні речення в Future Indefinite та вживати їх в мовленні.

Основна література

1. Верба Л. Граматика сучасної англійської мови. - К.: Логос, 2001. – 342 с.

2. Качалова К. Практическая грамматика английского языка.- К.: Методика, 1996.– 250 с.

3. Керножицкая О. Английский язык. Задания по грамматике. – К.: Тандем, 1997. – 256 с.

4. Клементьева Т. Повторяем времена английского глагола. – М.: Полиграф, 2004. – 207 с.

5. Jenny Dooley. Grammarway 3. - Express Publishing. 2000. – 216 c.

6. John Eastwood. Oxford Practice Gramar. - Oxford University Press, 2006. – 440 с.

Додаткова література

 

1. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. – Х.: Ранок, 2011. – 304 с.

2. Betty Azar. Basic English Grammar. – Pearson Longman, 2005. – 500 c.

3. David Rieley. Practical Grammar. – Heinle, 2010. – 272 c.

4. Fiona Davis. Active Grammar. – Cambridge, 2011. – 200 c.

5. Marjorie Fuchs. Grammar Express. - Pearson Longman, 2003. – 420 c.

6. Virginia Evans. Round-Up. - Pearson Longman, 2011. – 190 c.

The Future Indefinite Tense (майбутній неозначений час)

 

 

(+) I / he / she / they / we / you … will call.

She will spend her holidays in the country. I will open the door for you.

The journey will take two hours. He’ll be 15 next year.

(?) Will he / she call? – Yes, he will. /No, she won’t.

Will you help your sister? Will she go to the Crimea?

Will they be busy in the evening? How long will the journey take?

 

(-) I / he / she / they / we / you … will not call / won’t call.

He will not read this book. They will not go with us. I won’t be late.

The weather will not be fine on Friday. They will not swim tomorrow.

 


§ 2 Запам’ятайте, коли вживається the Future Indefinite Tense:

1) The Future Indefinite Tense вживається для дій, що є прогнозами, передбаченнями щодо майбутнього. Часто Future Indefinite в цих випадках вживається з словами think, believe, expect, be sure, be afraid, probably, perhaps, certainly:

I’m afraid we won’t be on time for the meeting.

His parents think he will become an artist one day.

2) The Future Indefinite Tense вживається для вираження рішень, прийнятих спонтанно, під час розмови:

I’ll take this leg of lamb. I’ll take this jacket. I will pay for you.

3) Ми вживаємо the Future Indefinite Tense для вираження обіцянок, погроз, попереджень, сподівань, пропозицій. В цьому випадку часто вживаються слова promise, swear, guarantee:

I don’t understand this exercise. Will you help me with it? – Of course,

I ’ll explain it to you. Since it’s your birthday, I ’ll pay for lunch.

4) The Future Indefinite Tense вживається для вираження дій/ситуацій які відбудуться напевно в майбутньому і ми не можемо на них впливати, або контролювати їх:

The temperature will reach 400C tomorrow.

He will be two years old next month.

§ 3 The Future Indefinite Tense вживається з наступними виразами:

 

tomorrow, the day after tomorrow, tonight, soon, next week / month / year, in a week / month / year, in two days, in three weeks;

§ 4 Запам’ятайте, що для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови, які вводяться сполучниками when коли; after після того як; before перш ніж, перед тим як; till, until поки; as soon as як тільки; if якщо; unless якщо не; while у той час, як; доки; замість Future Indefinite вживається Present Indefinite:

 

I’ll be here till you come. –Я буду тут, поки ти прийдеш.

Wait until I get my coat. – Почекай, поки я дістану пальто.

If you come, I shall give you this book. –Якщо ви прийдете, я дам вам цю книжку.

I will not bring the book unless she phones me. – Я не принесу книжку, якщо тільки вона не подзвонить.

We will go on an excursion if it doesn’t rain. - Ми підемо на екскурсію, якщо не буде дощу.

Hurry up! If we don’t hurry, we’ll be late. – Поквапся! Якщо ми не поквапимося, ми запізнимося.

I’m going to read a lot of books while I am on holiday. – Я збираюся прочитати багато книжок в той час, як я буду на канікулах.

When I phone Kate this evening, I will invite her to the party. – Коли я подзвоню Каті ввечері, я запрошу її на вечірку.

§ 5 Якщо when використовується як питальне слово, після нього потрібно вживати Future Indefinite а не Present Indefinite:

When will I know the results? –Коли я буду знати результати? (when - питальне слово)

I can’t tell when it will be ready. – Я не можу сказати, коли це буде готовим. (when - питальне слово)

 

§ 6 Після if можна вживати Future Indefinite з виразами, які свідчать про невпевненість, необізнаність, тобто після виразів I don`t know, I doubt, I wonder:

I wonder if he will be on time. – Цікаво знати, чи прийде він вчасно.

I doubt if I will see him today. – Я сумніваюсь, чи побачу його сьогодні.

I don’t know if I will go shopping today. –Я не знаю, чи піду я сьогодні в магазин.

 

Завдання для самоконтролю

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вправа 2 Заповніть пропуски в реченнях, вживаючи is / are / do / does | Вправа 4 Відкрийте дужки, використовуючи Present / Future Indefinite
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 354; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.