Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Системи живлення зварювальних постів. Для живлення зварювальних постів захисними газами застосовують переважно дві системи — централізовану й індивідуальну

Централізоване постачання зварювальних постів захисним газом здійснюється по трубопроводу, підключеному через газифікатора до заводської станції виробництва захисних газів, ізотермічної ємності або до групи балонів. Крім того, у комплект централізованої системи входять устанавливающий робочий тиск у трубопроводі понижувальний редуктор, магістральні трубопроводи й понижувальні редуктори, витратоміри й газові клапани-економізатори на кожному зварювальному пості. Робочий тиск у магістральних трубопроводах централізованого живлення зварювальних постів звичайно становить 0,1 -1,6 МПа. Трубопровідну систему розподілу газу варто розраховувати на максимальну годинну витрату із забезпеченням необхідного робочого тиску газу на самому вилученому робочому пості.

Після монтажу трубопровідна система піддається продувці й «обпресуванню» стисненим повітрям на пробний тиск рпр = 1,25рраб, але не менш 0,8 МПа. Після проведення випробувань трубопроводи повинні бути пофарбовані в кольори: для подачі двоокису вуглецю - у жовтий, аргону - у сірий і кисню - у голубий.

При індивідуальній системі постачання кожний зварювальний пост харчується від одного або декількох балонів із захисним газом, які розташовуються безпосередньо у зварювального поста. У випадку використання пересувного поста балони переміщаються разом з постом (мал. 1).

 
 

 

 


 

 
 

 


Малюнок 1 Схема живлення поста вуглекислим газом

У комплект індивідуальної системи живлення зварювального поста при використанні інертних газів (аргону й гелію) або азоту входять балон із запасом захисного газу, що знижує редуктор, оснащений витратоміром, і газовий клапан-економізатор.

При живленні поста вуглекислим газом до складу системи додатково вносять передредукторний підігрівник газу, а у випадку застосування харчового неосушеного вуглекислого газу - також осушувач газу.

Для безпечної роботи підігрівники харчуються від мережі з напругою 20-36 У. Щоб уникнути перегріву редуктора, його варто відокремлювати від підігрівника перехідною трубкою довжиною 100 мм.

При використанні балонів з харчовою вуглекислотою потрібне осушення газу. Як осушуючий матеріал використають силікагель і алюмогель, рідше мідний купорос. Силікагель і мідний купорос піддаються відновленню, шляхом прокалки при температурі до 300°С. Іноді застосовують осушувачі низького тиску, установлювані після понижувального редуктора.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Устаткування для використання захисних газів | Типи флюсів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 346; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.