Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Йымдастыру принциптері
 

IV. Жаңа сабақты бекіту: Сұрақтар қою арқылы

Үй тапсырмасы: Дәрісті оқу

Білімді бағалау: Белсенді студенттерді бағалау

VII. Сабақты қорыту: тест беру арқылы

Мұғалімнің аты жөні __ Сейтқадырова А.С. _________ 2010ж.

(қолы) мерзімі күні

Ұйымның меншікті капиталы

 

Меншікті капитал – ұйым капиталының меншікті қаржыландыру көзінің есебінен қалыптастырылған бөлігі. Ұйымның қаржы негізін меншікті капитал құрайды.

Меншікті капиталға мыналар жатады:

1. Жарғылық капитал- ұйым мүлкінің оның кредиторларының мүддесіне кепілдік беретін барынша аз мөлшері. Негізгі құрал жабдықтың, басқа мүліктің, мат-қ емес активтің ақшамен бағаланатын мүліктік құқықтардың жиынтығы.Ж.к –к.о жарғысында белгіленген капиталдың бастапқы сомасы. Ж.к негізінен акция сату немесе қатысушылардың, құрылтайшылардың салымының есебінен қалыптастырылады. Ж.к-ға бағытталған қаражаттың сомасы жаңадан құрылған к.о-ң қызметін бастауды қаматамасыз етуі тиіс. Ж.к сатылған акцияның атаулы құны б/ша бағаланады. Сатылған акция құнының атаулы құнының оның атаулы құнынан асуы жеке ескеріледі ж/е акция атаулы құнынан төмен сатылғанда пайда болатын айырманы өтеу үшін пайдаланылады. Осы қаражат «Қосымша төленген капитал» деген шотта ескеріледі. Ж.к-ң болуы мен оның қозғалысының есебі «жарғылық капитал» деген шотта ескеріледі. ҚР-ң заңына сәйкес ж.-к-ң мөлшері шектелген. Бүгінгі күні қоғамның ж.к барынша аз мөлшері АЕК-ң 50 000 есе мөлшерін құрайды. Ж.к-ң абсолюттік мөлшерімен пассив баланстық жалпы қорытындысындағы оның үлесі – к.о -ң тұрақты қаржы көрсеткіші б.т.

Қоғамның ж.к акцияның атаулы құнын арттыру н/е оның қосымша саннын арттыру арқылы ұлғайтуға болады. Ж.к-ы ұлғайту жөніндегі шешімді акционерлердің жалпы жиналысында қабылдайды. Қоғамның ж.к қосымша акция орналастыру арқылы арттыру жөніндегі шешімді АҚ жалпы жиналысында қоса директорлар кеңесі де қабылдайды. Олардың құқығы қоғам жарғысында тіркелген. Қосымша акцияны қоғам жарғысында белгіленген, жарияланған акция саны шектерінде ғана орналастыруға болады.

 

2. Үстеме капитал– ол мүліктің құнын қайта бағалаған кезде оның өсуін, эмиссиялық кірісті, тегін алынған құндылықты және басқа да түсімді білдіреді.

Үстеме капиталдың құрамына мына элементтер кіреді:

1. АҚ-ң эмиссиялық кірісі – орналыстырылған акцияның атаулы құнынан тыс алынған сомадан акцияны сатуға жұмсалған шығыс шегерілген сома. (ҚОСЫМША ТӨЛЕНГЕН КАПИТАЛ)

Қосымша төленген капитал деп – АҚ- меншік акцияны атаулы құнынан асатын бағаға сату нәтижесінде алынған сома. (эмиссиялық кіріс) Осы капитал есебі: «Қосымша төленген капитал» деген пассив шотта жүргізіледі.

2. Айналымнан тыс активті қосымша бағалаудан түсетін сома. (қосымша төленбеген капитал).

Қосымша төленбеген капитал – инфляцияға бай/ы н.қ жабдықты, инвестицияны және басқа да активті қайта бағалаудан алынған капитал сомасы. Соның ішінде н.қ жабдықты, инвестицияны сонымен бірге ұзақ мерзімге жалға алынған құрал-жабдықты, аяқталмаған күрделі салым мен құрал-жабдыө инф-я деңгейінің көтерілуіне қарай қайта бағаланады.

2.1 Н.қ жабдықты қайта бағалаудан түсетін сома

2.2 Инвестицияны қайта бағалаудан түсетін сома.

2.3 Өзге активті қайта бағалаудан түсетін сома.

3. Басқа ұйымнан тегін алынған мүлік.

4. Мақсаттты қаржыландыру қаражатының инвестициялық ресурс нысандағы түсімі және басқа да түсім

3. Резервті капитал АҚ-ң және басқа ұйымның бөлінбеген кірістен ақша аудару есебінен құрылатын меншікті қаражаттың бөлігі. Р.к операциялық қызметтен туындайтын ысыраптың орнын толтыру, сондай-ақ ағымдағы пайда дивидент төлеуге жетпеген жағдайда пай-ы. Осы мақсатқа пай-ы. Р.к мақсатты пайдалану нәтижесінде азайған жағдайда, келесі есепті кезеңде оны қосымша есептеу қажет. Бух.баланста р.к пассивте көрсетіледі. Р.к-ң есебі «р.к» деген шотта жүргізіледі, құрылған кезде «есепті кезеңнің бөлінбеген кірісі» ДТ ал «р.к» КТ көрсетіледі. Ал «р.к» қаражатын пайдаланғанда ДТ көрсетіледі

4. Алынатын капитал – акционерден сатып алынған меншік акциясының құнын біл-і, алынған акцияларының есебін жүргізуге «жай акция», «артықшылықты акция», «алынған капитал» деген шоттар арналған. Осы шоттар акционерлерден кейін айналыстан алып тастау мақсатында, сатып алынған меншік акция жөніндегі ақпарат жинақталып қорытындылады.

5. Бөлінбеген кіріс – АҚ-ң капиталы құрылатын маңызды көзі б.т. Оған:

1. өткен жылдың бөлінбеген пайдасының сомасы

2. Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы

Бух есеп ж/е есеп беру жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес қалдық нәтижесі б/ша жеке көрсетілмейді. Ол бух балансқа тіркелетін түсіндірмелерде және кіріс пен шығыс жөнідегі есепте ж/е меншікті капитал өзгерісі жөніндегі есепте көрсетіледі.

1. өткен жылдың бөлінбеген пайдасының сомасы

1) резервтегі капиталды толықтыру

2) ж.к ұлғайту

3) қосымша капиталды ұлғайту

4) АҚ-ң құрылтайшыларына кіріс төлеу сияқты мақсатқа жұмсалады

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 404; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.